Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen en Toezichthouders

Het NKCC stelt zich ten doel:

Het NKCC stelt zich ten doel een landelijk netwerk van commissarissen en toezichthouders te vormen waarin tenminste 10% van de ca. 19.000 personen binnen deze ‘nieuwe beroepsgroep' is vertegenwoordigd.

Naast bijeenkomsten voor dit netwerk, het behartigen van belangen, draagt het NKCC bij aan onderzoek, ontwikkeling en normgeving op het gebied van toezicht en goed bestuur.

Bij het NKCC zijn aangesloten:

• Commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen

• Commissarissen van structuurvennootschappen

• Commissarissen van familiebedrijven

• Commissarissen van MKB ondernemingen

• Commissarissen bij woningcorporaties

• Toezichthouders in de gezondheidszorg

• Toezichthouders van onderwijsinstellingen

• Toezichthouders uit de culturele sector en goede doelen

De Stichting NKCC zet zich in:

Als actieve en veelzijdige organisatie in voor de persoonlijke en zakelijke belangen van haar deelnemers. Als onafhankelijk, niet branchegebonden kennisplatform voor commissarissen en toezichthouders vervult het NKCC een aanvullende rol voor alle branchesectoren en kan verschillende toezichthouders met elkaar verbinden. NKCC wil toezichthouders uit verschillende sectoren bij elkaar brengen, zodat branche-informatie kan worden uitgewisseld en een relevant netwerk tussen de diverse sectoren kan worden uitgebouwd.

Het NKCC biedt:

sociaal, zakelijk en educatief informatieve bijeenkomsten, workshops, masterclasses en grootschalige bijeenkomsten specifiek gericht op het belang van commissarissen en toezichthouders.

VISIE

Het NKCC streeft naar de ontwikkeling van toezichthouderschap waarin economische èn sociaal maatschappelijke waarden kwalitatief toonaangevend zijn. Zij wil opbouw en vertegenwoordiging van een respectvolle, intensief met elkaar communicerende beroepsgroep van substantiële omvang, die richting-bepalend is voor toezichthouderschap in Nederland.

MISSIE

De stichting NKCC wil kennis en bewustzijnsniveau van eigentijdse commissarissen en andere toezichthouders bevorderen en de beroepsgroep representeren bij relevante politieke- en sociaal-maatschappelijke organisaties. Zij wil met relevante partners inzicht, deskundigheid, verantwoordelijkheid en wijsheid van commissarissen en toezichthouders versterken. Het NKCC wil een bron zijn voor kandidaten én voor ondernemingen en organisaties die op zoek zijn naar kwalitatief goede toezichthouders. Zij voert een stimulerende en raadgevende aanpak voor het commissariaat en intern toezicht in het algemeen als wel individueel. Ze initieert verdieping en verbreding van kennis, creëert een platform voor leden. Het NKCC positioneert zich als hoeder voor hooggekwalificeerd leiderschap.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

De RvC van de Nederlandse organisatie is onvoldoende toegerust met HR-kennis en dient verder verster ..
Femke Halsema sprak op woensdag 27 november tijdens de Accountantsdag 2013  over het rapport be ..
Minister Opstelten gaat met duidelijke regels komen over de positie en taken van interne toezic ..

Bijeenkomsten

  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..
Op donderdagmiddag 28 november 2013 vindt  van 14.30 uur tot circa 21.00 uur het 4e Nationale R ..


Zoek een commissaris

Zoek Commissaris

NKCC Bijeenkomsten

       NKCC Bijeenkomsten

NKCC Lidmaatschap

NKCC Lidmaatschap

Sluit u aan bij het meest omvangrijke netwerk van commissarissen en toezichthouders.

Goed Bestuur

Goed Bestuur Website >>

Het nieuwe, onafhankelijke opinieblad voor directies, commissarissen en leden van raden van bestuur en toezicht bij profit, non-profit en overheid
Lees meer op www.goedbestuur.nl