NKCC Goede Raad: werving en selectie - begeleiding bij zelfevaluatie - governance advies


NKCC Goede Raad biedt ondersteuning met raad en daad aan  
Raden van Commissarissen en Toezicht en Directies bij de werving
en selectie
van commissarissen en toezichthouders
en het proces van zelfevaluatie.

 

Op zoek naar een commissaris of toezichthouder?

Stop met zelf zoeken naar de beste kandidaat. De beste kandidaat bestaat niet.

Wat wél bestaat is de perfecte match tussen individuele kwaliteiten en competenties van
een kandidaat en de vraag van een RvC of  RvT.
Met ons uitgebreide database en netwerk vinden wij de perfecte match binnen uw Raad: man of vrouw.
Samen met u leveren wij een bijdrage aan uw goed bestuur en aan een duurzame ontwikkeling van uw organisatie.

NKCC Goede Raad komt in actie bij opvolgings- en vernieuwings-vragen van raden van:

 • commissarissen van ondernemingen
 • commissarissen van woningcorporaties
 • toezicht van ziekenhuizen en zorginstellingen
 • advies en commissarissen van (familie)ondernemingen en instellingen

NKCC Goede Raad werkt in opdracht van:

Commissarissen, directies, DGA's, aandeelhouders, financiers en ondernemingsraden bij:

 • Middel/Grote ondernemingen MGO’s, Familiebedrijven
 • Beurs- en structuurvennootschappen
 • Woningbouwcorporaties
 • Gezondheidszorg en welzijnsinstellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Stichtingen (STAK's, familie, beheer)

Wat doen wij voor u?

 • Samen met u formuleren wij het profiel en de specifieke kenmerken van de door u gezochte commissaris
 • Wij begeleiden de kennismaking en het proces tot de aanstelling
 • Wij helpen u bij het ontwerpen, aanpassen van reglementen, contracten en statuten
 • Wij adviseren u bij het vaststellen van honoraria
 • Wij adviseren bij verzekeringen en bestuurdersaansprakelijkheidsrisico's
 • Het NKCC heeft de verzekeringsPluspolis ontwikkeld om de specifieke aansprakelijkheidsrisico's van bestuurders en commissarissen af te dekken 

NKCC Goede Raad-aanpak

Ons vertrekpunt is altijd een projectvoorstel, inclusief procesbegeleiding en tijdpad. Daarbij hanteren wij een modulair systeem, waarbij wij met de opdrachtgever afspreken welke werkzaamheden in het proces door ons en door de betreffende organisatie zullen worden uitgevoerd. (Duidelijkheid in de kosten)
Een standaard selectieprocedure is als volgt ingedeeld:

 • Intakegesprek (kosteloos)
 • Offerte met projectbeschrijving, de werkzaamheden en de kosten
 • In overleg opstellen profielschets en / of advertentietekst
 • Searchfase, opstellen groslijst en bespreking hiervan.
 • Screenen en interview kandidaten
 • Begeleiding introductiegesprek met geselecteerde kandidaten
 • Afronding en evaluatie van onze werkzaamheden

In negen van de tien procedures leidt dit tot een succesvolle voordracht en benoeming in de Raad. Als een eerste search niet het gewenste resultaat oplevert, zorgt NKCC Goede Raad kosteloos voor een nieuwe voorselectie van kandidaten.
Additioneel kunt u besluiten een persoonlijkheidsonderzoek deel uit te laten maken van de selectieprocedure.
Bij aanstelling van één of meer van de voorgestelde commissarissen wordt een bemiddelingshonorering in rekening gebracht.

 

Evaluatie van uw Raad?

NKCC Goede Raad ondersteunt tevens al jarenlang Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht bij het proces van zelfbeschouwing en evaluatie van het functioneren. De aanpak en uitvoering van zelfevaluatie verschilt per raad van commissarissen. Dat kan samenhangen met de grootte van een bedrijf, de samenstelling van de RvC, de context waarin het bedrijf opereert, de lacunes in de collectieve kennis van de RvC of de mate van teamwork. Dit is per definitie maatwerk en u wordt daarbij door ervaren adviseurs begeleid.

Lees verder >>

 

Het unieke online supporttool voor (zelf)evaluaties van besturen en interne toezichthouders (RvC/RvT): EvaLite


      

Wie en hoe
Begeleiding van de werving/selectie en de zelfevaluatie vraagt om vertrouwen en expertiseNKCC GoedeRaad doet hiervoor een beroep op haar adviseurs binnen haar netwerk met hoogwaardige deskundigheid. Allemaal mensen die een rijke ervaring hebben in/met toezichthoudende functies binnen publieke-, semipublieke- en private organisaties. De adviseurs binnen het netwerk van NKCC GoedeRaad zijn bereid zich vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vrij te maken om jaarlijks enkele opdrachten uit te voeren. Hiermee dragen wij bij aan de verdere professionalisering en het beter functioneren van Raden van Commissarissen/Toezicht. Op verzoek zendt NKCC GoedeRaad u een overzicht van haar adviseurs/facilitators toe.

Voor meer informatie, aanpak en werkwijze, download hier de brochure

Meer informatie

Uw aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Neem voor een gratis en vrijblijvend consult contact op:
NKCC Goede Raad
de heer Norbert T.A. de Melker
, directeur
telefoon: 088 65 22 000
email: ndemelker@rotterdam-istanbul.com

NKCC GoedeRaad is onderdeel van NKCC Services b.v. - Koninginnegracht 19-2514 AB Den Haag

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek wordt dit jaar voor de zevende keer uitgevoerd en richt zich ..
De monitoring commissie Streppel heeft de afgelopen vier jaar toegezien op naleving van de corporate ..
Master thesis over 'sensemaking' in raden van toezicht. In de literatuur over raden van toezicht gaa ..
Op 9 september heeft het NKCC een brief gestuurd naar Minister Kamp waarin de zorgen van de sector v ..

Bijeenkomsten

Op 9 oktober 2013 vanaf 14.00u. vindt op het ABN-AMRO hoofdkantoor een samenkomst plaats met als the ..
Op donderdagmiddag 28 november 2013 vindt  van 14.30 uur tot circa 21.00 uur het 4e Nationale R ..