Masterclasses Toezicht op Duurzaamheid

Verduurzamen van de organisatie

Iedereen is het erover eens dat duurzaamheid en daarmee waarde creërend ondernemen niet meer is weg te denken in het maatschappelijk denken en handelen? De vraag is natuurlijk wat je hiermee moet doen. Een ding is duidelijk: stil blijven zitten of oude paradigma’s verdedigen is verliezen.

Het verduurzamen van de organisatie is een proces van de lange adem. Het kan niet in één keer, maar is een proces van stap voor stap. Voor de bewustwording van dit proces is er een belangrijke rol weggelegd bij de Leden van De Raad van Commissarissen en De Raad van Toezicht bij organisaties.

Expert sessies speciaal voor commissarissen, toezichthouders en bestuurders

Het Nederlands Kenniscentrum voor Commissarissen heeft de krachten gebundeld om, in samenwerking met diverse partijen, images/_thumbs/_logo's_partners_toezopduurzaamh.jpgjuist het thema toezicht op duurzaamheid op te pakken en zich te richten op de leden van Raden van Commissarissen en toezichthouders.

Binnen de gebieden van People, Planet, Profit en Profile moet weloverwogen invulling gegeven worden aan de strategische afwegingen van een organisatie, zeker voor het proces van verduurzamen. De kern hierbij is het 'WHY'.   
Alleen  de  meest  invloedrijke  bedrijven  beginnen  bij  deze  kern:  dit  gaat  niet over  het  maken  van  winst,  maar  om  wat bedrijven geloven, om wat hen drijft. Geïnspireerde bedrijven, ongeacht hun grootte of de industrie waarin ze actief zijn, denken, handelen en communiceren van binnen naar buiten (‘inside out’).

Uitgebreide website met informatie >> Masterclass Toezicht op Duurzaamheid

Download hier de brochure >> Brochure Toezicht op Duurzaamheid

Doel

Doel is dat commissarissen en toezichthouders geïnspireerd worden om duurzaamheid in het beleid van de onderneming, corporatie, ziekenhuis, onderwijsinstelling e.d. te verankeren. Zij zitten dicht op de huid van hun directies en hebben een natuurlijke klankbordrol. Zij kunnen qua duurzaamheid aanzet geven en nieuwe verbindingen initiëren. 


De vijf werkcolleges

1. Profile / Integriteit als License to Operate door Maarten de Jong
Maarten is gastdocent aan diverse universiteiten en Hogescholen (o.a. Nyenrode, VU Amsterdam en Erasmus Rotterdam) en kerndocent van de Avicenna Academie voor leiderschap. Hij is bestuurssecretaris van de Stichting Stimuleringskader Integere Organisatie (SSIO) en managing partner van het integriteitsbureau Ethics & Business Integrity Services (EBIS).

2. Planet / wat laten wij na voor de toekomstige generaties door Ad van Wijk

Ad is duurzame energie ondernemer en deeltijd hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft. Van Wijk startte zijn carrière als wetenschappelijk onderzoeker duurzame energie aan de Universiteit van Utrecht. In 1984, was van Wijk mede-oprichter van het bedrijf Ecofys, later een onderdeel van Econcern waar hij CEO was. Econcern ontwikkelde vele nieuwe duurzame energie producten, diensten en projecten.

Van Wijk ontving vele belangrijke prijzen voor excellent ondernemerschap, zo werd hij verkozen tot de Nederlandse ondernemer van het jaar in 2007 en topman van het jaar in 2008. Op de TU Delft focust het onderzoek zich op de energiesystemen van de toekomst, maar naast onderzoek realiseert hij deze systemen in de Green Village.

3. Profit / de toekomst is aan duurzame ondernemingen door Jan Jonker

Jan is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen School of Management). Zijn tijd en energie gaat al 15 jaar uit naar verantwoord en duurzaam ondernemen. Hij wil graag ‘radicaal’ werken aan duurzaamheidsvraagstukken en hij wil het ‘nu’. Zijn onderzoeksinteresse ligt op het snijvlak van strategie, transitie en duurzaamheid, voornamelijk gericht op de ontwikkeling van nieuwe business concepten en strategieën. Al jaren is hij op alle mogelijke plaatsen in de wereld visiting professor. Heel bewust is hij ook werkzaam als management consultant. Om bij te blijven, te begrijpen en kennis met de praktijk te verbinden. In de Groene Top 100 van Trouw staat hij op de 11de plaatst mede dankzij het innovatieve crowdsourcingsproject OCF 2.0.

4. People / Duurzaamheid, het belang van het aspect People door Michiel Schoemaker

Michiel is ruim 28 jaar actief als adviseur, docent en onderzoeker. Zijn huidige   onderzoeks- en adviesprojecten hebben betrekking op het opzetten en invoeren van modern personeelsmanagement. Daarnaast begeleidt hij reorganisaties, fusies, overnames en verzelfstandigingen, met name op P&O-terrein. Hij schreef meerdere boeken en (internationale) artikelen op het terrein van talentmanagement, sociaal kapitaal en organisatie-identiteit. In 1998 is hij gepromoveerd op de relatie tussen nieuwe organisatievormen en personeelsmanagement. In de periode 2003-2011 was hij twee termijnen bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

5. Leaders for Nature / Leiderschap: de toekomst is aan u door Nanno Kleiterp

Nanno is CEO van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO. Als CEO heeft hij zijn bedrijf een ambitieus doel gesteld: het verdubbelen van de bedrijfsvoering met een halvering van de impact. Dit is een voorbeeld voor andere bedrijven en geeft invulling aan de transitie naar een duurzame groene economie.
Nanno is een autoriteit in Nederland en daarbuiten op het integreren van duurzaamheid in bedrijfsprocessen en een bruggenbouwer tussen economie en duurzaamheid.
Naast CEO van FMO, is Nanno ook de voorzitter van IUCN NL: de Nederlandse tak van de grootste en oudste unie van natuurorganisaties ter wereld. 


Algemene informatie

Programmastaf

Norbert de Melker, directeur NKCC Academie
Kees Warmerdam MHD, Directeur BOB Opleiding, Training en Advies

Prijs

€1.995 excl. btw

Locatie

De masterclass vindt plaats op het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, t Klooster 5 te Beesd

Data

De 5 werkcolleges zijn verdeeld over een periode van 3-4 maanden. De startdata kunt u vinden op onze website (www.bob.nl/materclassduurzaamheid).

Elke bijeenkomst start om 17.00 uur en eindigt om 21.00 uur (tijdens de pauze licht buffet).

Certificaat van deelname

Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van NKCC Academie.                                                       

Informatie en aanmelding

Uitgebreide informatie vindt u op de website Masterclas Toezicht op Duurzaamheid

Aanmelden kan door het inschrijfformulier in te vullen op de website (Inschrijfformulier Masterclass Duurzaamheid). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Voorwinden 079 325 24 71 of voorwinden@bob.nl.

Voor vragen over het programma kunt u mailen naar programmamanager Kees Warmerdam via warmerdam@bob.nl of via info@rotterdam-istanbul.com.


NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..