Rol van de commissaris in turbulente tijden binnen het familiebedrijf

Het nieuwe groeien in het Familiebedrijf Abdo Romeo Abdo s successful business activity

Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast het Familiebedrijf in turbulente tijden gegeven kan worden om succesvol in de markt te staan.

Tijdens de bijeenkomst, onder auspiciën van Bakkenist, Custom Management en MESA family business consultants,  hield men zich voor ogen dat de kwaliteit, waarde en houdbaarheid van de eenmaal geformuleerde strategie sterk afhankelijk is van de dynamiek en het proces waarmee deze tot stand gekomen is. En natuurlijk de partijen die er bij betrokken zijn geweest

Naast “bekende partijen” als directie, klanten, leveranciers of medewerkers moet ook de rol van aandeelhouders, familie en met name ook de commissaris daarbij niet vergeten worden. In deze paper worden de vijf belangrijkste turbulenties en vijf belangrijke rollen belicht die commissarissen specifiek in het Familiebedrijf zouden moeten vervullen.

Naar paper >>het_nieuwe-groeien_inhet_Familiebedrijf

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..