Kabinet wil toezicht in semipublieke sectoren verbeteren en structureel versterken

De aanscherping van de wet die minister Ivo Opstelten (Justitie) voorstelt, geldt voor alle stichtingen. Zorg, onderwijs en woningbouw kennen aanvullende richtlijnen voor de eigen sector waaraan bestuurders en toezichthouders moeten voldoen.

Er komen duidelijke regels over de positie en taken van interne toezichthouders van stichtingen en verenigingen. Zo weten commissarissen en leden van raden van toezicht in semipublieke sectoren straks beter wat er van hen verwacht wordt - en dus ook waarop zij kunnen worden afgerekend. Dit maakt het eenvoudiger toezichthouders die slecht presteren aansprakelijk te stellen of zelfs te ontslaan.

Een en ander blijkt uit een brief die minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) op 12 november 2013 namens het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze brief kondigt hij aan begin december met een wetsvoorstel te komen. Doel is bestuur en toezicht in de semipublieke sectoren structureel te versterken.

In deze sectoren verrichten private instellingen - scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties - publieke taken. Dit gebeurt vaak in de vorm van stichtingen. Dat maakt dat er geen kiezers, leden of aandeelhouders zijn, die het bestuur in de gaten kunnen houden. Om problemen te voorkomen, is het belangrijk dat professionele toezichthouders het bestuur tot de orde kunnen roepen als de publieke dienstverlening gevaar loopt.

Niet voor alle interne toezichthouders is duidelijk wat hun taak is. Sommige toezichthouders leunen achterover en stellen zich onvoldoende op als tegenwicht voor het bestuur. Ook is er soms sprake van gebrek aan professionaliteit of deskundigheid. Minister Opstelten wil dat veranderen en de kwaliteit van het interne toezicht verbeteren. Toezichthouders moeten nauwlettend de vinger aan de pols houden, vanuit de wetenschap dat zij een serieuze taak hebben.

Zo moeten toezichthouders ervoor zorgen dat zij voldoende op de hoogte zijn, zodat ze goede besluiten kunnen nemen. Dat betekent onder meer: niet enkel afgaan op de informatie die door het bestuur wordt verstrekt. Ook blijkt dat toezichthouders niet goed weten over welke bevoegdheden en mogelijkheden ze beschikken, bijvoorbeeld zelf informatie inwinnen.

Verder introduceert de minister een wettelijke regeling voor een toezichthoudend orgaan voor stichtingen en verenigingen. Voordeel hiervan is dat er een algemene taakomschrijving komt voor alle toezichthouders, al dan niet werkzaam in de semipublieke sector. Verder wordt geregeld dat bestuurders en toezichthouders niet mogen deelnemen aan besluitvorming, als zij een tegenstrijdig belang hebben. Dit moet voorkomen dat persoonlijk belang uitstijgt boven het belang van de rechtspersoon.

Het conceptwetsvoorstel inzake bestuur, toezicht en tegenstrijdig belang bij stichtingen en verenigingen zal naar verwachting begin december 2013 ter consultatie aan belanghebbenden worden aangeboden

Verbetering Toezicht langs vier invalshoeken

1. Taken en bevoegdheden interne toezichthouders verduidelijken

2. Drempels voor aansprakelijkstelling verlagen

3. Mogelijkheden tot inzet van het strafrecht

4. Versterking extern toezicht

Dowload hier de brief van Minister Opstelten aan de Tweede Kamer

Lees ook: Nieuwe wet stelt strenge eisen aan toezicht op stichtingen en verenigingen

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..