Boardroom Dynamiek & Boardroom Evaluaties

De toenemende wens van ervaren bestuurders en toezichthouders om hun eigen effectiviteit en die van de board te versterken,heeft Erasmus Universiteit Rotterdam – ESAA er toe aangezet een intensieve, tweedaagse masterclass te ontwikkelen. 
Een andere belangrijke reden voor het ontwikkelen van deze masterclass is dat boards tegenwoordig geacht worden systematisch board-evaluaties uit te voeren en dat de kennis hoe dit dient te gebeuren vaak onvoldoende aanwezig is.  
Onder leiding van prof.dr. Fred van Eenennaam en prof.dr. Frans van der Meché krijgen deelnemers inzicht in hoe zij hun rol als bestuurder (nog) effectiever vorm kunnen geven en hoe zij de prestaties van de board als geheel kunnen beïnvloeden.  De laatste kennis uit de wetenschap en de praktijk worden op inspirerende en toegankelijke wijze samengebracht door hoogleraren en ‘thought leaders’.

Thema’s die aan de orde komen hebben betrekking op: 
•         Invloed van de evolutionaire drijfveren op gedrag. 
•         Invloed van de interactie tussen de leden van de board.
•         Gedrags- en interventiepatronen.
•         ‘Soft controls’ en besluitvormingsprocessen.
•         Boardroom-evaluatiemethodieken.
•         De rol van de monitorcommissie en een overzicht van de diverse codes.
•         Best practices en ‘valkuilen’. 

Meer informatie vindt u op de website www.esaa.nl/executives

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek wordt dit jaar voor de zevende keer uitgevoerd en richt zich ..
De monitoring commissie Streppel heeft de afgelopen vier jaar toegezien op naleving van de corporate ..
Master thesis over 'sensemaking' in raden van toezicht. In de literatuur over raden van toezicht gaa ..
Op 9 september heeft het NKCC een brief gestuurd naar Minister Kamp waarin de zorgen van de sector v ..

Bijeenkomsten

Op 9 oktober 2013 vanaf 14.00u. vindt op het ABN-AMRO hoofdkantoor een samenkomst plaats met als the ..
Op donderdagmiddag 28 november 2013 vindt  van 14.30 uur tot circa 21.00 uur het 4e Nationale R ..