3 juli 2013: ‘Uitdagingen in de RvC van het familiebedrijf’

Op 3 juli organiseert Governance University een Rondetafel family business governance - alleen voor mensen met een formele rol in familiebedrijven

Familiebedrijven kennen een eigen dynamiek door de rol en invloed van de familie, maar zijn uiteraard ook ‘gewoon’ bedrijven waar operationele, strategische, financiële, personele en commerciële vraagstukken spelen. In welke opzichten kunnen we de problemen die commissarissen in bedrijven in het algemeen ervaren vergelijken met die van familiebedrijven? Uitkomsten van het onderzoek van Governance University worden gedeeld tijdens een bijeenkomst in Doorn en in de context van het familiebedrijf gebracht. Het gaat dan onder meer over vragen stellen, verdeling van verantwoordelijkheden en samenwerking tussen toporganen als RvC, Algemene Vergadering van Aandeelhouders (en evt. Stichting Administratiekantoor).

Voor wie:    Mensen met een formele rol in familiebedrijven (bijvoorbeeld leden van raden van commissarissen of advies (geen externe adviseurs), familiestichtingen of aandeelhouders)
Wanneer:     woensdag 3 juli 2013, 15.30-19.00 uur
Waar: kasteel Moersbergen te Doorn
Deelnamefee: € 100 p.p. excl. 21% BTW, voor catering en literatuur. Locatie en faciliteiten worden ter beschikking gesteld.

Aanmelden via websiteformulier:
Graag aanmelden via dit aanmeldingsformulier of links in het menu van de website van GU onder Opleidingen / Aanmelden. (U wordt daarbij verzocht graag te vermelden bij welk familiebedrijf u welke formele rol vervult.)

Informatie over het programma:
15.30 uur    Ontvangst
16.00 uur    Problemen in de RvC: praktijk (door mr Rob van den Bergh, commissaris bij o.m. Pon, Ahold)
16.25 uur    Problemen in de RvC: onderzoek (door dr Stefan Peij, directeur Governance University)
16.50 uur    Gesprekssessie (onder voorzitterschap van dr Ilse Matser, lector Familiebedrijven Windesheim)
17.40 uur    Samenvatting en inbedding in de leer van familiebedrijven (door drs Jacqueline van Zwol, Symbioose)
18.00 uur    Afsluiting en borrel (tot 19.00 uur

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek wordt dit jaar voor de zevende keer uitgevoerd en richt zich ..
De monitoring commissie Streppel heeft de afgelopen vier jaar toegezien op naleving van de corporate ..
Master thesis over 'sensemaking' in raden van toezicht. In de literatuur over raden van toezicht gaa ..
Op 9 september heeft het NKCC een brief gestuurd naar Minister Kamp waarin de zorgen van de sector v ..

Bijeenkomsten

Op 9 oktober 2013 vanaf 14.00u. vindt op het ABN-AMRO hoofdkantoor een samenkomst plaats met als the ..
Op donderdagmiddag 28 november 2013 vindt  van 14.30 uur tot circa 21.00 uur het 4e Nationale R ..