Nationale Dagen Commissarissen en Toezichthouders

TOEKOMSTIG TOEZICHT

Schrijf u nu in !!

De maatschappelijke druk op commissarissen en toezichthouders is weer verder toegenomen. De reeks incidenten en problemen die zich de afgelopen jaren hebben gemanifesteerd, heeft tot politiek ingrijpen en wetsaanpassingen geleid. Deels ondersteunen wij die van harte, maar het lijkt alsof gebrekkig toezicht de oorzaak is van alles wat er in de maatschappij mis is. Daarin zijn de politieke reacties misschien te ver doorgeschoten. De professionalisering en verbeteringsslagen die de laatste jaren door toezichthouders zijn ingezet worden onvoldoende onderkend.
Al de veranderingen in de rol, de toegenomen transparantie en het verbeterd functioneren van de Raad zijn nog niet genoeg gebleken om problemen te voorkomen en het noodzakelijke vertrouwen en de geloofwaardigheid terug te winnen. Het is de verantwoordelijkheid van onze beroepsgroep zelf om initiatief te nemen en inhoud te geven aan het ’Nieuwe Toezichthouden’ welke de maatschappij, politiek, stakeholders en aandeelhouders eisen.
Commissarissen en Toezichthouders zullen meer en openlijk stelling moeten nemen en het heft in eigen hand nemen door kennis te nemen van het verleden, door vandaag professioneel kritisch en effectief toezicht uit te oefenen en focus te hebben voor gewenste veranderingen in de toekomst. Dit moet niet alleen in eigen kring maar ook door gezamenlijk de moed te hebben dit krachtiger en ook publiekelijk uit te dragen. 

Een veelomvattende opgave
Het is nu de tijd om radicale verbeteringen door te voeren. Een nieuwe visie ontwikkelen op toezichthouden kan alleen wanneer mensen  lessen uit het verleden durven omarmen. Om van daar uit met een nieuwe houding, ander gedrag en realiteitszin samen te werken aan professioneel en deugdelijk toezicht voor het komende decennium.
Een veelomvattende opgave. Daarom zal het NKCC in 2013 in januari en in maart twee Nationale Commissarissendagen organiseren waarbij de toekomst van toezicht als centraal thema vanuit verschillende invalshoeken zal worden belicht.

Praktijkdag 31 januari 2013
Terugblik op 10 jaar Governance Codes met het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2012
Visieontwikkeling voor de toekomst

Ieder jaar wordt door prof. Mijntje Lückerath en prof. Auke de Bos met het Nationaal Commissarissen Onderzoek een actueel thema onderzocht en de resultaten bekend gemaakt tijdens de NKCC Dag van het Commissariaat. Dit jaar hebben de onderzoekers van  Erasmus Universiteit  en Nyenrode Business Universiteit de balans opgemaakt wat 10 jaar governance codes ons hebben gebracht. Aan het onderzoek deden dit jaar weer veel commissarissen van beurs-, familie- en middelgrote ondernemingen mee. Ook zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en corporaties zijn goed vertegenwoordigd.
Het onderzoek geeft een aantal opmerkelijke resultaten te zien. Aan de hand van de meest significante uitkomsten zullen verschillende sprekers, waaronder de minister van Financiën, hun visie en standpunten met u delen.

Deze Nationale Dag  staat verder in het teken van ‘best practices’. Toezichthoudend Nederland zal zich uitspreken over de waarde van het ‘Nieuwe Toezichthouden’, de op te lossen dilemma’s, welke daadwerkelijke acties er genomen moeten worden en hoe daar professioneel mee om te gaan. En, we praten op 31 januari natuurlijk over de actualiteit van de dag.

Tijdens de Nationale Dag van 21 maart 2013 zullen de resultaten van de discussies en standpunten verder in een programma worden uitgewerkt.

De Nationale Dagen van Commissarissen en Toezichthouders is een initiatief van het NKCC, ondersteund door Rabobank Nederland en Van Doorne Advocaten en Notarissen.

U bent van harte welkom.


NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek wordt dit jaar voor de zevende keer uitgevoerd en richt zich ..
De monitoring commissie Streppel heeft de afgelopen vier jaar toegezien op naleving van de corporate ..
Master thesis over 'sensemaking' in raden van toezicht. In de literatuur over raden van toezicht gaa ..
Op 9 september heeft het NKCC een brief gestuurd naar Minister Kamp waarin de zorgen van de sector v ..

Bijeenkomsten

Op 9 oktober 2013 vanaf 14.00u. vindt op het ABN-AMRO hoofdkantoor een samenkomst plaats met als the ..
Op donderdagmiddag 28 november 2013 vindt  van 14.30 uur tot circa 21.00 uur het 4e Nationale R ..