Onderzoek arbeidsmarkt voor interne toezichthouders

Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde economische en maatschappelijke omstandigheden: hoe ziet de toekomstige markt voor toezichthouders en commissarissen er voor volgens u uit? 

Op 10 juni is de enquete gesloten. De resultaten van het onderzoek zullen na de zomer bekend gemaakt worden. 

Onderzoek arbeidsmarkt voor interne toezichthouders

Instellingen in de semipublieke sector (zoals zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties) spelen een cruciale rol in onze samenleving. Van groot belang is daarom dat het interne toezicht op orde is en dat ook in de komende jaren voldoende goed gekwalificeerde personen actief zijn als interne toezichthouder. Momenteel is daar onvoldoende zicht op. 

Daarom voeren SEOR (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Ecorys in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek uit naar de factoren die van invloed zijn op de keuze om een interne toezichtfunctie te (willen) vervullen en hoe vraag en aanbod op elkaar aansluiten.

Vanuit het NKCC onderschrijven wij het belang van het onderzoek en hopen wij dat veel ervaren en aankomende toezichthouders mee zullen doen. 

Vragenlijst

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is een vragenlijst onder interne toezichthouders of personen die als zodanig actief willen zijn. Uw ervaringen en meningen zijn van groot belang voor het onderzoek. De onderzoekers willen u van harte uitnodigen om hieraan mee te werken door onderstaande link aan te klikken.

Naar vragenlijst: www.gfk.nl/toezichthouders

Voor de goede orde melden wij dat de onderzoekers en het ministerie geen namen en adressen hebben gekregen, en dat alle antwoorden die u geeft volledig anoniem blijven.

Heeft u nog verdere vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Arie Gelderblom (gelderblom@seor.eur.nl) of Matthijs de jong (jmdejong@seor.eur.nl), beiden onderzoekers van SEOR en telefonisch bereikbaar op 010-4082220. 

 

Meer over dit onderwerp: Download artikel - Schaarse toezichthouders eerlijk delen

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..