Vorige week vormde de Veerensmederij in Amersfoort het decor van de Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders. Op de website van de Nationale Commissarissendag, www.dagvanhetcommissariaat.nl, kunt u nu het verslag lezen. U vindt hier ook de foto's, als impressie van deze geslaagde bijeenkomst en presentaties van verschillende sprekers en verdiepingssessies.

Norbert de Melker, directeur NKCC, tijdens de Nationale Dag

Norbert de Melker, directeur NKCC, tijdens de Nationale Dag: "We moeten elkaars kennis en kunde bundelen en ons gemeenschappelijk inzetten voor de ontwikkeling van de huidige beroepsgroep en vooral voor de nieuwe generatie toezichthouders".  

Mensen staan centraal in Het Nieuwe Toezichthouden  

Ook in toezichtland maken mensen het verschil. De Nationale Dag voor Commissarissen en Toezichthouders in Amersfoort stond in het teken van het Nieuwe Toezichthouden. Na een periode van Codes en groeiende regelgeving dringt door dat niet systemen, maar menselijk gedrag bepalend zijn voor de kwaliteit van bestuur en toezicht. Volgens NKCC-directeur Norbert de Melker is deze vernieuwing goed zichtbaar in vele RvC’s en RvT’s, maar loopt de vorming van een toonaangevende beroepsgroep daarbij achter. De komende vijf jaar worden 12 à 14.000 toezichthouders (her)benoemd, waaronder zo’n 5.000 nieuwe toezichthouders."Wat doen we met deze nieuwe generatie?".  “Er is dringend behoefte aan een eenduidige beroepsvereniging, die de grote versnippering in opleidingen, bemiddelingsorganisaties en adviesinstanties aanpakt en standaarden formuleert voor kwaliteitseisen en het instrumentarium voor leden van RvC’s en RvT’s”, zei De Melker. Het NKCC wil in 2014 de relaties met de verschillende spelers in Nederland op dit terrein intensiveren, om kennis en kunde te bundelen en deze gezamenlijk te kunnen inzetten om zo’n beroepsvereniging vorm te geven. 

>> Lees verder

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..