Het NKCC heeft de volgende doelstellingen

  • Het NKCC bevordert de kennis en professionalisering van het commissariaat.
  • Het NKCC biedt een collegiaal netwerk aan alle commissarissen en professioneel toezichthouders in Nederland.
  • Het NKCC creëert een niet branchegebonden platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen. Daarmee vervult het NKCC een aanvullende rol voor alle branchesectoren en kan verschillende toezichthouders met elkaar verbinden.
  • Het NKCC treedt op als onafhankelijke vraagbaak, belangenbehartiger van de beroepsgroep commissarissen en andere professionele toezichthouders.

  • Het NKCC biedt deelnamemogelijkheden aan: informatieve bijeenkomsten, workshops, masterclasses en seminars.
  • Het NKCC faciliteert commissariscontactgroepen en mentorgroepen.
  • Het NKCC verstrekt algemeen en persoonlijk advies.
  • Het NKCC biedt search, selectiebegeleiding en bemiddeling voor aanstelling van commissarissen en toezichthouders.
  • Het NKCC richt zich op commissarissen van beurs- en structuurvennootschappen, op commissariaten in het familiebedrijf, MKB en op toezichthouders in de Woningcorporatie- en Zorgsector.
  • Het NKCC wil juist in deze tijd de toezichthouders uit verschillende sectoren op informele wijze bij elkaar brengen, opdat typische branche-informatie kan worden uitgewisseld en een netwerk in de breedte kan worden opgebouwd tussen de diverse sectoren.

Ernst & Young Loyens Loeff Capgemini

Kennis en Diensten Partners


logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Nederlandse banken hebben boos en verontwaardigd gereageerd op een schriftelijk verzoek van De Neder ..
1 september 2011. - De samenwerking tussen bestuur en raad van commissarissen loopt vaak nog steeds ..
 Commissarissen worden zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. D ..
Op diverse fora is een discussie gaande over het wel of niet twitteren door commissarissen en toezic ..

Bijeenkomsten

De meerdere gezichten en competenties voor de commissaris/toezichthouder 3.0.Zeer geslaagde bijeenko ..
Zomerbijeenkomst in Kasteel Moersbergen te Doorn - aanvang 15.00 uur.Sprekers zijn ondermeer Margot ..


NKCC Bijeenkomsten

       NKCC Bijeenkomsten

Zoek een commissaris

Zoek Commissaris

NKCC Lidmaatschap

NKCC Lidmaatschap

Sluit u aan bij het meest omvangrijke netwerk van commissarissen en toezichthouders.

Goed Bestuur

Goed Bestuur Website >>

Het nieuwe, onafhankelijke opinieblad voor directies, commissarissen en leden van raden van bestuur en toezicht bij profit, non-profit en overheid
Lees meer op www.goedbestuur.nl