NKCC GoedeRaad - Werving en Selectie

Op zoek naar een commissaris of toezichthouder?

Stop met zoeken naar de beste kandidaat. De beste kandidaat bestaat niet.

Wat wél bestaat is de perfecte match tussen individuele kwaliteiten en competenties van
een kandidaat en de vraag van een RvC of  RvT.
Met ons uitgebreide database en netwerk vinden wij uw perfecte match: man of vrouw.

NKCC Goede Raad komt in actie bij opvolgings- en vernieuwings-vragen van raden van:

 • commissarissen van ondernemingen
 • commissarissen van woningcorporaties
 • toezicht van ziekenhuizen en zorginstellingen
 • advies en commissarissen van (familie)ondernemingen en instellingen

NKCC Goede Raad werkt in opdracht van:

Commissarissen, directies, DGA's, aandeelhouders, financiers en ondernemingsraden bij:

 • Middel/Grote ondernemingen MGO’s, Familiebedrijven
 • Beurs- en structuurvennootschappen
 • Woningbouwcorporaties
 • Gezondheidszorg en welzijnsinstellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Stichtingen (STAK's, familie, beheer)

Wat doen wij voor u?

 • Samen met u formuleren wij het profiel en de specifieke kenmerken van de door u gezochte commissaris
 • Wij begeleiden de kennismaking en het proces tot de aanstelling
 • Wij helpen u bij het ontwerpen, aanpassen van reglementen, contracten en statuten
 • Wij adviseren u bij het vaststellen van honoraria
 • Wij adviseren bij verzekeringen en bestuurdersaansprakelijkheidsrisico's
 • Het NKCC heeft de verzekeringsPluspolis ontwikkeld om de specifieke aansprakelijkheidsrisico's van bestuurders en commissarissen af te dekken 

NKCC Goede Raad-aanpak

Ons vertrekpunt is altijd een projectvoorstel, inclusief procesbegeleiding en tijdpad. Daarbij hanteren wij een modulair systeem, waarbij wij met de opdrachtgever afspreken welke werkzaamheden in het proces door ons en door de betreffende organisatie zullen worden uitgevoerd. (Duidelijkheid in de kosten)
Een standaard selectieprocedure is als volgt ingedeeld:

 • Intakegesprek (kosteloos)
 • Offerte met projectbeschrijving, de werkzaamheden en de kosten
 • In overleg opstellen profielschets en / of advertentietekst
 • Searchfase, opstellen groslijst en bespreking hiervan.
 • Screenen en interview kandidaten
 • Begeleiding introductiegesprek met geselecteerde kandidaten
 • Afronding en evaluatie van onze werkzaamheden

In negen van de tien procedures leidt dit tot een succesvolle voordracht en benoeming in de Raad. Als een eerste search niet het gewenste resultaat oplevert, zorgt NKCC Goede Raad kosteloos voor een nieuwe voorselectie van kandidaten.
Additioneel kunt u besluiten een persoonlijkheidsonderzoek deel uit te laten maken van de selectieprocedure.
Bij aanstelling van één of meer van de voorgestelde commissarissen wordt een bemiddelingshonorering in rekening gebracht.

Voor meer informatie, aanpak en werkwijze, download hier de brochure

Meer informatie

Uw aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Neem voor een gratis en vrijblijvend consult contact op:
NKCC Goede Raad
de heer Norbert T.A. de Melker
, directeur
telefoon: 088 65 22 000
email: ndemelker@rotterdam-istanbul.com

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..