Vacatures

Openbare vacatures worden hieronder vermeld

 

 

 

 

 

GGz Centraal zoekt voor haar Raad van Toezicht een nieuwe, onafhankelijke

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

GGz Centraal is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land en biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen en verslavingsproblematiek.

Het werkgebied strekt zich uit over Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Oostelijk Utrecht, Veluwe & Veluwe Vallei. Jaarlijks worden in twintig locaties ongeveer 40.000 cliënten behandeld.
Meer informatie over GGz Centraal vindt u op www.ggzcentraal.nl

Wegens het per 1 januari 2015 verstrijken van de termijn van de huidige voorzitter de heer dr. E.P. de Jong (benoemd in 2007) zoekt de Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter.
De aan te trekken voorzitter zal al in juli 2014 tot lid van de RvT benoemd worden zodat hij/zij een inwerkperiode heeft.

De gezochte voorzitter:
Hij/zij is een generalist met visie op de toekomst van de instelling met een brede maatschappelijke betrokkenheid, is aanspreekpunt bij urgente of vertrouwelijke kwesties, heeft de taak om de juiste balans tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur te organiseren en te bewaren en daarmee de organisatie toekomstbestendig te maken. Daarbij is hij/zij slagvaardig en flexibel om goed te kunnen reageren op de actualiteit zoals ondermeer de verregaande extramuralisering en de transitie van de langdurige zorg en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Vanuit een inhoudelijke betrokkenheid bij zowel het werkgebied van GGz Centraal als de omgeving waarbinnen zij actief is, wordt de kandidaat als een inspirerende en deskundige toezichthouder ervaren.

Daartoe dient de beoogde voorzitter een persoon te zijn die:
• visie heeft, krachtig en charismatisch doch terughoudend is in optreden, onafhankelijk kan denken en
   leidend is in het proces van toezicht en advies;
• gezaghebbend is en ervaring heeft in het besturen van een complexe maatschappelijke onderneming, het
   openbaar bestuur en/ of bedrijfsleven, dan wel het houden van toezicht hierop;
• over diplomatieke kwaliteiten beschikt om met moed, durf en tact precaire situaties aan de orde te stellen;
• verbindend vermogen heeft en georiënteerd is op samenwerking;
• beschikbaar is voor tussentijds overleg;
• affiniteit heeft met het werkveld van de instellingen en de zorgsector;
• een goed voorzitter is.

De tijdsbesteding en de vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de richtlijnen van de NVTZ.

De Raad van Toezicht van GGz Centraal heeft NKCC-GoedeRaad ingeschakeld voor de werving van kandidaten en begeleiding van de selectieprocedure.
Het functieprofiel van de voorzitter hier downloaden. Algemeen profiel lid raad van toezicht  kunt u hier downloaden

De eerste oriënterende gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op woensdag 21 mei tussen 14.30 en 19.30 uur.

Heeft u interesse in deze functie, dan ontvangen wij graag uiterlijk 25 april 2014 per e-mail uw CV met uitgebreide motivatie voor de functie. U kunt uw sollicitatie sturen naar NKCC-GoedeRaad te Den Haag, t.a.v. de heer Norbert T.A.  de Melker (directeur), info@rotterdam-istanbul.com.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..
NKCC heeft in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie haar reactie gegeven op de intern ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..