Zelfevaluatie Raden van Commissarissen en Toezicht

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen en Raden van Toezicht

NKCC Goede Raad ondersteunt Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht bij zelfbeschouwing en evaluatie van het functioneren.

De eisen aan commissarissen worden steeds hoger. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om meer transparantie en het afleggen van rekenschap. Wat is er voor nodig om optimaal aan de behoeften van alle stakeholders te voldoen? En hoe bereiken we dat? Het evalueren en reflecteren op gebeurtenissen is daarbij onmisbaar.

De aanpak en uitvoering van de zelfevaluatie verschilt per Raad. Dat kan samenhangen met de samenstelling, de grootte van de organisatie, de context waarbinnen geopereerd wordt, de lacunes in de collectieve kennis van de Raad of de mate van teamwork. Dit is per definitie maatwerk. U wordt daarbij door een van onze adviseurs begeleid met ervaring op boardniveau en in toezichthoudende functies.
De ervaring leert dat externe begeleiding van deze zelfevaluatie uiteindelijk meer oplevert dan een bespreking in eigen kring. Een deskundige buitenstaander biedt juist ruimte voor een kritische reflectie op de eigen rol.


Waarom evalueren?

  • ambitie om te verbeteren, verder te professionaliseren en te leren
  • aandeelhouders verlangen het
  • Governance Code bevelen het aan
  • bijdragen aan goede taakinvulling
  • risicoreductie voor aansprakelijkheid wegens onvoldoende functioneren
  • kijk waar het functioneren van uw Raad verbeterd kan worden. Wacht daarmee niet tot het er op aan komt; maar doe het nu.

Enkele reacties van opdrachtgevers:

 “De professionele benadering gekoppeld aan grote dosis empathie heeft binnen onze RvC licht en lucht gegeven. We hebben elkaars drijfveren en krachten ontdekt en met elkaar nog betere afspraken naar de toekomst gemaakt.”

“Goede opmaat voor het komende Raadsjaar. Dank.”

“De GoedeRaad adviseur heeft ons enorm geholpen. Met een grote glimlach, gekoppeld aan een stevige doorleefde ervaring en door stevig het gesprek aan te gaan met ons weten wij wat ons te doen staat. Zij heeft zeker ook geholpen het onderling begrip te vergroten.”

“Alhoewel wij in aanvang sceptisch tegenover een zelfevaluatie stonden heeft jullie onafhankelijke blik van buiten en ervaring ons ontzettend geholpen. Dankzij hem is het onderlinge vertrouwen gegroeid en gaan wij nu aan de slag met een verdere verdieping van de resultaten.”

"Jullie bijdrage gaf een meerwaarde aan onze zelfreflectie bijeenkomst. Dank daarvoor."

Voor meer informatie, aanpak en werkwijze, download hier de brochure

 

   Uniek en efficiënt online evaluatie instrument

 

Speciaal prijsarrangement voor NKCC-Leden.
NKCC Goede Raad is reeds in het ontwikkelingsstadium van dit instrument een samenwerking aangegaan met EvaLite en Governance University Advisory. Omdat wij vanuit NKCC in 2012 de nieuwe norm voor zelfevaluatie wensten te ontwikkelen in samenwerking met kwalitatieve, betrouwbare professionals. Deze digitale applicatie is daarvan het resultaat en zal door de tijd heen aangepast en up to date gehouden worden. Passend bij de dynamiek van 'intern toezicht'.

Meer informatie over EvaLite en het prijsarrangement voor NKCC Leden: Lees verder>>

 

Wie en hoe

Begeleiding van de zelfevaluatie vraagt om vertrouwen en expertiseNKCC GoedeRaad doet hiervoor een beroep op haar adviseurs binnen haar netwerk met hoogwaardige deskundigheid. Allemaal mensen die een rijke ervaring hebben in/met toezichthoudende functies binnen publieke-, semipublieke- en private organisaties. De adviseurs binnen het netwerk van NKCC GoedeRaad zijn bereid zich vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vrij te maken om jaarlijks enkele opdrachten uit te voeren. Hiermee dragen wij bij aan de verdere professionalisering en het beter functioneren van Raden van Commissarissen/Toezicht. Op verzoek zendt NKCC GoedeRaad u een overzicht van haar adviseurs/facilitators toe.

Neem vrijblijvend contact op voor nadere informatie en het maken van een afspraak voor persoonlijke kennismaking:

NKCC Goede Raad

Telefoon: 088 6522000

E-mail: info@rotterdam-istanbul.com

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..