EvaLite

Iq option www.iqoptions.co.ke/ Kenya

ZELFEVALUATIE: EEN GOVERNANCE PRINCIPE

EvaLite is een unieke online supporttool voor (zelf)evaluaties van besturen en interne toezichthouders (RvC/RvT).  Door EvaLite voldoet u op eenvoudige en effectieve wijze aan de governance eisen voor zelfevaluatie, zoals opgenomen in de diverse Governance Codes. EvaLite biedt u een afgeschermde en beveiligde omgeving met desgewenst waarborg van anonimiteit van deelnemers. Met deze omgeving bent u verzekerd van een efficiënte voorbereiding en uitvoering van het evaluatieproces. Het NKCC beveelt u dit online zelfevaluatie instrument aan, omdat het bijdraagt aan de bevordering van professionaliteit en kwaliteitsverbetering binnen uw Raad.

Borging van kwaliteit

NKCC Goede Raad is in het ontwikkelingsstadium van dit instrument een samenwerking aangegaan met EvaLite en Governance University Advisory. De reden is helder: het NKCC heeft in 2012 de wens uitgesproken om de nieuwe norm voor zelfevaluatie te ontwikkelen, in samenwerking met kwalitatieve, betrouwbare professionals. Deze digitale applicatie is daarvan het resultaat. Inhoudelijke kwaliteit blijft constant centraal staan. Daarom wordt het instrument door de tijd heen aangepast en up to date gehouden, passend bij de dynamiek van intern toezicht.

3 functionele modules voor RvC's en RvT's in alle sectoren en branches

EvaLite bestaat uit drie modules:

A.    Basismodule: een online vragenlijst, waarvan de antwoorden worden verwerkt en samengevat in een korte overzichtelijke rapportage.

B.    Basismodule inclusief schriftelijk advies: een op maat gemaakte rapportage inclusief aanbevelingen en actiepunten.

C.    Basismodule inclusief schriftelijk advies en begeleiding: een evaluatiebijeenkomst met een externe facilitator die zorgt voor de intake en terugkoppeling aan de deelnemers aan de zelfevaluatie.

De basismodule is beschikbaar voor alle Raden die zelf aan de slag willen gaan. Tegen bijbetaling kunt u naar wens voor verdere uitbreiding kiezen zoals omschreven bij module B en C. De prijs voor de basismodule (basisvragenlijst) bedraagt normaal € 2.995 excl. BTW.
NKCC leden betalen slechts € 1.995 excl. BTW.

Resultaat basismodule

  • Evaluatieresultaat op alle kerntaken van de RvC/RvT, gebaseerd op 60 vragen.
  • Digitale oplevering van resultaten in diagrammen waarbij de eigen score eenvoudig kan worden vergeleken met de totaalscore van de RvC/RvT.
  • Uitkomsten worden zodanig gepresenteerd dat prioriteitsstelling van de belangrijkste onderwerpen eenvoudig mogelijk is.

Evaluatie met externe facilitator

De aanpak en uitvoering van de zelfevaluatie verschilt per Raad. Dat kan samenhangen met de samenstelling, de grootte van de organisatie, de context waarin het bedrijf opereert, de lacunes in de collectieve kennis van de Raad of de mate van teamwork. Dit is per definitie maatwerk. U wordt daarbij door een van onze adviseurs begeleid met ervaring op boardniveau en in toezichthoudende functies. De ervaring leert dat externe begeleiding van deze zelfevaluatie uiteindelijk meer oplevert dan een bespreking in eigen kring. Een deskundige buitenstaander biedt juist ruimte voor een kritische reflectie op de eigen rol.

U kiest voor de aanpak

Welke module geschikt voor uw Raad is, bepaalt u zelf. Indien gewenst geven wij u graag advies of een demonstratie.

Begeleiding van de zelfevaluatie vraagt om vertrouwen en expertiseNKCC GoedeRaad doet hiervoor een beroep op haar adviseurs binnen haar netwerk met hoogwaardige deskundigheid. Allemaal mensen die een rijke ervaring hebben in/met toezichthoudende functies binnen publieke-, semipublieke- en private organisaties. De adviseurs binnen het netwerk van NKCC GoedeRaad zijn bereid zich vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vrij te maken om jaarlijks enkele opdrachten uit te voeren. Hiermee dragen wij bij aan de verdere professionalisering en het beter functioneren van Raden van Commissarissen/Toezicht. Op verzoek zendt NKCC GoedeRaad u een overzicht van haar adviseurs/facilitators toe.

" De digitale formule is mij uitstekend bevallen.
Deze tool geeft een goede inventarisatie van de belangrijkste punten waar een Raad van Commissarissen attent op moet zijn: ik krijg in een oogopslag te zien hoe de stemming in de raad is en waar mijn collega's zich niet comfortabel bij voelen. De rapportage biedt een framework voor een goede discussie."
Dolf van den Brink, voorzitter diverse RvC's. 

" Bij de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht van het Laurentius ziekenhuis, heeft onze Raad van Toezicht deze keer met veel plezier gebruik gemaakt van EvaLite. Een goede compacte vragenlijst, die tot de kern doordringt. Daarbij, zoals een goede vragenlijst kenmerkt, een lijst die bij de beantwoording al snel de goed lopende zaken, alsook de punten van aandacht detecteert. In het gesprek binnen de RvT zaten we na invulling derhalve al gauw op de hoofdzaken van aandacht. Wel een vragenlijst voor ‘durvers’ die niet te benauwd zijn het individuele, zowel als het presteren in teamverband te adresseren en actie te nemen."
Ger Wagemans, Voorzitter RvT Laurentius ziekenhuis Roermond

Vraag informatie over EvaLite aan:

Aanvraagformulier:

Lees verder >>

EvaLite Website

Rechtstreekse link naar EvaLite website : klik hierNKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..
NKCC heeft in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie haar reactie gegeven op de intern ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..