Beschikbare commissarissen

Voor een eerste selectie biedt NKCC aan geïnteresseerde ondernemingen en organisaties de mogelijkheid tot anonieme kennisneming met de kwaliteiten van aangesloten leden. Verschillende leden uit ons netwerk en kandidaten stellen zich hieronder met een neutraal profiel aan u voor. Als een aanzet tot mogelijke nadere kennismaking.

Mocht uw interesse in een of meer profiel(en) gewekt zijn of wilt u meer weten over onze bemiddelingsmogelijkheden. Neemt u dan contact op;

Contact persoon: dhr. Norbert T.A. de Melker
telefoon:
088 6522 000
email
: ndemelker@rotterdam-istanbul.com

 

Profielen van beschikbare commissarissen

Een beperkte selectie; voor meer informatie en profielen neemt u contact met ons op.

Commissaris no. 82.

Geslacht: Man         
Geboren: 1953
Aantal commissariaten: 2
Achtergrond: Ondernemer (zelfstarter). International management (Tokyo). Aanvullende studie met commerciële en financiële management cursussen tijdens loopbaan. Gestart als hoofd inkoper, daarna commerciële en algemene lijnfuncties in de retail en ICT. Oprichter/directeur van een winkelketen (kantoorsupermarkten) wereldwijd. Eigenaar fabriek lederwaren in China. Directeur postorderbedrijf. Directeur a.i. van 2 nutsbedrijven. Directeur a.i. telecom bedrijf met vestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Slovenië. Adviseur regionaal ontwikkelingsbedrijf. Adviseur gemeenten en onderwijs op het gebied innovatief ondernemerschap. Twaalf jaar geleden voor zichzelf begonnen: als interim manager en consultant. Algemeen en financieel management, marktoriëntaties, new business development, fusie-, overname- en samenwerkingsprojecten. Binnen Europa gewerkt. Spreekt meerdere talen. Persoonlijkheidskenmerken: Breed ervaren generalist: denker en doener, oog voor zowel de "harde" kant van management (strategie, marketing, financiën, HRM) als de "zachte" kant: communicatie, relaties, samenwerking. Analytisch sterk. Respectvol, maar niet bang kritische vragen te stellen. Voelt zich thuis in vrijwel alle omgevingen zowel zakelijk, overheid, onderwijs en instellingen. Focus op Europa.

Commissaris no. 81.

Geslacht: Man
Geboortejaar:
1958
Raden van advies:
2
Achtergrond:

Software engineering (dr wiskunde en informatica), directeur R&D, pre-sales consultancy, project/programma manager en lijnmanager, ook multinationaal en ook met omzetverantwoordelijkheid. De laatste jaren lid van enkele adviserende en controlerende lichamen.
Persoon:

Conceptueel, analytisch, empatisch, solide. Zoekt wat mensen bindt en lost impasses op met communicatie en inhoudelijke diepgang.
Specifiek:

De organisatie samen op koers houden, waar IT een strategische rol speelt en afstemming van betrokkenen en betroffenen doorslaggevend is.

Commissaris no. 80.

Geslacht: man
Geboortejaar:
1948
Raad van Toezicht:
1
Achtergrond:

Bedrijfseconoom met specialisaties in beleggen, ondernemingsfinanciering en marketing. Register Beleggingsanalist en sinds 2005 Master of Finance Small & Medium Sized Enterprises, waardoor goed inzicht in de problematiek van het middelgrote (familie-)bedrijf. Ruime ervaring als senior vermogensbeheerder bij gerenommeerde bankinstellingen. DGA vermogensconsultancy-onderneming.
Specialiteit:

Beheren van grote vermogens van particulieren, verenigingen en stichtingen, het geven van beleggingsadvies en bieden van second opinions. Geven van adviezen en bieden van een klankbord aan middelgrote (familie-)ondernemingen met name op gebied van finance (w.o. bedrijfswaardebepaling en investeringsbeoordeling) en (marketing-)strategie.
Kenmerken:

Strategische denker. Sterke analytische eigenschappen, waardoor problematiek snel in kaart gebracht kan worden en oplossingsrichtingen kunnen worden aangegeven. Goed ontwikkeld gevoel voor marketing. Communicatief. Integriteit hoog in het vaandel. Breed inzetbaar.

Commissaris no. 79.

Geslacht: Man
Geboren:
1948
Aantal commissariaten:
1
Achtergrond:

Bedrijfskundig Ingenieur (TU Eindhoven). Aanvulling studie met commerciële en financiële management cursussen. Gestart als consultant/stafmedewerker, daarna commerciële en algemene lijnfuncties in de uitgeverijsector. Directeur van een concernonderneming in Duitsland. Vervolgens directiefuncties in kleinere zelfstandige bedrijven in de informatiesector. Vijftien jaar geleden voor zichzelf begonnen: als interim manager en consultant. Algemeen en financieel management, marktoriëntaties, new business development, fusie-, overname- en samenwerkingsprojecten. Weer enkele malen in Duitsland gewerkt. Inmiddels tevens NMI Gecertificeerd Mediator: bemiddeling van arbeidsconflicten en andere zakelijke conflicten, binnen en tussen ondernemingen.
Persoonlijkheidskenmerken:
Breed georiënteerde generalist: denker en doener tegelijk, oog voor zowel de "harde" kant van management (strategie, marketing, financiën) als de "zachte" kant: communicatie, relaties, samenwerking. Analytisch sterk. Respectvol, maar niet bang kritische vragen te stellen. Voelt zich het meest thuis in zakelijke en professionele dienstverlening en instellingen. Internationale focus (Duitsland).

Commissaris no. 78.

Geslacht: vrouw
Geboortejaar:
1951
Bestuurlijke ervaring:

Raad van bestuur Bankwezen, Bestuurslid betalingsverkeer commissies (Swift, Edifact).en Stichtingbestuur, Oprichter EGI.
Achtergrond:

Doctoraal Examen Sociologie/Bankwezen (1989) Masters Informatie Management (2001), proefschrift: De girale logistieke keten.
Persoon:
Ervaren professional die haar studies gelijktijdig met een zware full time baan heeft gecombineerd. Brede en diepe expertise opgebouwd in verschillende, voornamelijk bancaire, specialismen. Generalist in alle aspecten van het bankwezen. Grote kennis en ervaring met de treasuries van de 50 grootste multinationals in de wereld. Financieel Adviseur raad van bestuur grootste retailers in Nederland. Adviseur ICT dienstverlening (Cards, Webbased, On-line adverstising).
Ervaring non profit:

Afgestudeerd in Sociologie van Gebouw en Omgeving.
Persoonskenmerken:
betrouwbaar, gepassioneerd, betrokken, punctueel analytisch, out of the box denker, ontwapenend, kritisch, onafhankelijk, inspirerend, vasthoudend.Uitdagingen houden mij scherp en geven mij energie.
Bijzondere Kenmerken:

bedrijfsprocessen kennis, jaarcijfers beoordelen, strategische richting bepalen, netwerkster en acquisiteur.

Commissaris no. 77.

Geslacht: man
Geboortejaar:
1950
Bestuurlijke ervaring:

toezicht op gemeentebestuur, toezicht op energiebedrijf,strategie zorginstelling, directeur belangenorganisatie
Achtergrond en ervaring:
Na gymnasium-ß carrière gemaakt in de automatisering. 15 jaar managementerving in verschillende rollen in technisch georiënteerde organisatiegeoriënteerde omgevingen die sterk in beweging waren. Ervaring met complexe veranderingen zoals reorganisaties en outsourcing, vooral financiën, treasury en facilitair. Bij een grotere gemeente politiek-bestuurlijk actief geweest. Zowel bij locale overheid als in de zorg ervaring opgedaan met strategieontwikkeling en als toezichthouder. Omslag naar van semi-overheid naar marktgerichte organisatie. Directeur van een belangenorganisatie in de zorg en daarnaast verantwoordelijk voor een omvangrijk veranderingstraject bij een zorginstelling.
Persoonlijke kenmerken:

Creatief, innovatief ingesteld, doorzetter. Oog voor nieuwe ontwikkelingen in de omgeving, analytisch sterk, samenhangen onderkennen, een link leggen tussen een strategie en de dagelijkse praktijk. In de omgang prettig, open, eerlijk, besluitvaardig, ondersteunend. Goede netwerker.

Commissaris no. 76.

Geslacht: vrouw
Geboortejaar:
1964
Toezichthoudende ervaring:
2
Achtergrond:

Post bachelor bedrijfskundig management.Jarenlange ervaring op strategisch en operationeel managementniveau (non-profit branche).
Bestuurder van een onderneming in crisis, herstructurering van holding en werkmaatschappijen . Ervaring met complexe samenwerkingprocessen met ondernemingsraad, directeuren en vakbonden. Goede resultaten behaald.
Ervaring in het doen en laten uitvoeren van onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van beleid.
Gast- en freelance docent in management & organisatie, marketing.
Zelfstandig Ondernemer; activiteiten: freelance docent, personal coaching en training.
Toezichthoudende ervaring: vice-voorzitter rekenkamer van gemeente.
Bestuurlijke ervaring: interim bestuurder media branche.
Persoonlijkheids kenmerken:

Strategisch, kritisch, daadkrachtig, verantwoordelijk, teamplayer, representatief, humor, empathisch, communicatief zeer vaardig, zelfkennis. Proces en resultaatgericht
Specifiek:

Inspirerend en innovatieve sparring partner met de ambitie een waardevolle bijdrage te leveren aan een professionele organisatie met oog voor de dynamiek van organisaties en de maatschappij. Voorkeur voor MKB (familiebedrijven), media en opleidingsinstituten.

Commissaris no. 75.

Geslacht: Man
Geboren:
1948
Aantal commissariaten:
3
Achtergrond:

Registeraccountant aangevuld met een aantal management opleidingen. Controller op een groot petrochemisch complex, doorgegroeid naar financiële directie functies in Nederland. In diverse buitenlanden FD en CFO functies in de energie verkoop en trading, telefonie en retail. Ervaring in controlling, financiering, risk management, het opzetten en onderhouden van Joint Ventures, inclusief partnercontacten en algemene verantwoordelijkheden zoals IT, Legal en HR in diverse culturen en omgevingen.
Vervulde meerdere commissariaten bij dochterondernemingen zowel in Nederland als daarbuiten. Op dit moment commissaris bij een Franse onderneming in de media business en een franchise organisatie in Nederland. In 2006 een benoeming aanvaard in de Raad van Toezicht van een zorg instelling.
Persoonlijkheidskenmerken:

Breed internationaal georiënteerde persoon met veel energie en interesse, denkt resultaatgericht, kan goed luisteren en heeft gevoel voor interne verhoudingen, houdt de menselijke dimensies in het oog. Vindt het belangrijk om in een team te functioneren, kan motiveren.
Specifiek:

Moderne commissaris. Draagt constructief bij aan professionalisering van het bestuur en financieel management. Kan de menselijke verhoudingen met commercie en financiën verbinden.

Commissaris no. 74.

Geslacht: man
Geboortejaar:
1964
Aantal commissariaten:
1, en vanaf 01-06 beschikbaar
Achtergrond en ervaring:

Bedrijfskundig Econoom. Als Managing Director directe strategische en operationele management verantwoordelijkheid voor internationale teams van financiële en strategische professionals in een internationale complexe omgeving. Zeer ervaren adviseur in diverse sectoren op het gebied van de richting, noodzaak en haalbaarheid van ondernemingsstrategieën, financiële vraagstukken, operationele beslissingen, en investeringen. Diverse malen door institutionele vermogensverschaffers genomineerd als behorende tot de top van zijn vakgebied.
Persoonlijke kenmerken:
Open oog voor omgeving, visie, zeer snel in staat problemen en mogelijkheden te signaleren. Continu streven naar verbetering van processen. Open, eerlijk, direct, besluitvaardig, bouwer, ondernemer. Klankbord voor directie en aandeelhouders.
Specifiek:
Ruime kennis en ervaring van onder meer financiële dienstverlening, ICT services, Elektronica, Telecom, Logistiek/Post, Infrastructuur en Bouw/Projectontwikkeling. Geen specifieke voorkeur voor sector maar in staat om parallellen en mogelijkheden te zien, en daarmee ook in andere dan genoemde sectoren. Toezichthouderrol op gebied van strategie, finance, groei en verandering. Middelgrote en kleinere ondernemingen (ook familiebedrijven), woningbouwcorporaties, maatschappelijke en ‘goede’ doelen.

Commissaris no. 73.

Geslacht: man
Geboortejaar:
1945
Commissariaten:
vanaf 06-2005 beschikbaar
Achtergrond:

Rijksbelastingacademie Rotterdam, Universiteit Leiden (fiscaal recht). Ruime bestuurlijke ervaring. 35 jaar praktijkervaring op het financiële en fiscaal-juridische terrein, eerst als belastinginspecteur, later als belastingadviseur bij big4 company.
Specifiek:

in staat de relatie van (de adviseur van) de onderneming met de fiscus te beoordelen c.q. deze in een plan van aanpak te verbeteren. Hecht aan intensieve en langdurige zakelijke relatie.
Persoonlijkheidskenmerken:
integer, nauwgezet, stress-bestendig, evenwichtig, vasthoudend, betrokken, sparring partner, concentratievermogen, representatief, netwerker.

Geïnteresseerd in commissariaten en als sparring partner bij commerciële ondernemingen (MKB) en als toezichthouder bij non-profit instellingen. Geen specifieke wensen ten aanzien van regio.

Commissaris no. 72.

Geslacht: man
Geboortejaar:
1944
Aantal commissariaten:
ex 5
Achtergrond:
Directeur eigenaar persoonlijke houdstermaatschappij, met activiteiten en deelnemingen. Adviseur en executeur in (financiële) strategieontwikkeling en (her-)structurering van ondernemingen. (Ex-)bestuurder en (ex)commissaris van 5 (beurs-) genoteerde vennootschappen. Ex bestuurder van grote werkgevers organisatie. Veel dienstverlenende ondernemingen en hightech ondernemingen in ervaringsprofiel.
Persoon:

Functioneringsniveau: Academisch; economie, vennootschapsrecht, accountancy, waardebepaling bedrijven.
Specifieke kenmerken:

Hoogwaardige im- en expliciete sociale vaardigheden en contactuele eigenschappen. Teamspeler en natuurlijke leider. Zeer sportief georiënteerd. Paarden, zeilen.
Commissarisspecifiek:
Meer beschouwend,minder operationeel,meer afstand, meer maatschappelijk betrokken. Éminence grise. Financieel strategisch, technologisch. Specialist in acquisities en/of desinvestments. Zowel profit als non profit. Commissaris bij middelgrote en grote organisaties.

Commissaris no. 71.

Geslacht: vrouw
Geboortejaar:
1963
Bestuurlijke ervaring:
meerdere besturen, raad van advies
Achtergrond:
Academische opleiding economie, gepromoveerd, parttime hoogleraar marketing. Gedreven wetenschapper. Combineert brede academische ervaring met jarenlang zelfstandig ondernemerschap. Oprichter adviesbureau. Nationaal en internationaal actief op het gebied van advisering en onderzoek op diverse terreinen en voor verschillende opdrachtgevers, waaronder ondernemingen en organisaties in agribusiness/fmcg, financiële en professionele dienstverlening, en overheid. Gespecialiseerd in retailing. Geeft regelmatig lezingen en workshops. Blijft met beide voeten op de grond door het voeren van een groothandel in woningtextiel.
Specialiteiten:
Ervaren professional, gewend aan grote organisaties, die theorie met praktijk verbindt vanuit een commerciële inslag. Gaat graag uitdagingen aan. Vindt binnen organisaties aansluiting van hoog tot laag.
Persoonskenmerken:

analytisch, onafhankelijk, inspirerend, empatisch, kritisch en vasthoudend, ethisch, strateeg, resultaatgericht.

Commissaris no. 70.

Geslacht: man
Geboortejaar:
1946
Commissariaten:
1
Achtergrond:
Commercieel econoom (HBO) met brede ervaring in de internationale handel in het bijzonder met de Arabische wereld als afzetgebied, met Europa, Noord- en Zuid Amerika, alsook Japan en Nieuw Zeeland als inkoop bronnen. Ruim 10 jaar gewoond en gewerkt in buitenland. Zelfstandig ondernemer en internationaal handelaar b2b; zakelijke dienstverlener in de personeelsvoorziening (middelgroot uitzendbureau opgericht en bestuurd).Zeer actief geweest binnen branchevereniging, CAO onderhandelaar namens werkgevers. Uitzendbureau in 2002 succesvol verkocht. Momenteel bedrijfsadviseur/ Executive Associate in plaats van zelf nog als executive te opereren. Actief als raad van advies voor aandeelhouders en directie van een project ontwikkelingsbedrijf in onroerend goed, met als begeleiding te geven aan herstructurering van de onderneming, bedrijfsopvolging en het commerciële beleid van de organisatie met het oog op de toekomst van het bedrijf.
Specialiteit:

commercieel en creatief denken en doen, strategisch handelen en anticiperen, adequaat communiceren intern en extern, waarbij het rekening houden met anderen in alle genoemde specialiteiten centraal staat.
Generalist met goede contacten naar de financiële wereld. Adviseert vanuit deze specialiteiten MKB groot en klein bij start-ups, groei, expansie maar ook bij exits. Haalt in de regel eruit wat erin zit.
Kenmerken: Hands-on ondernemer pur sang met een brede belangstelling. Teamplayer en regelaar met een sterk netwerk ook binnen de overheid en bij de vakbonden. Logistiek gericht, kritisch, empatisch, luisteraar en kunnen interpreteren, gemakkelijk tegen aan te praten. Oog voor de mens en tevens gericht op de verborgen talenten. Is altijd gericht op arbeidsvreugde voor alle partijen. Gaat op de zaken af in plaats van een afwachtende houding aannemen. Denkt in mogelijkheden, oplossing, resultaatgericht en denkt vooral in opbrengsten in plaats van kosten (alleen).

Geen directe regiovoorkeur.

Commissaris no. 69.

Geslacht: man
Geboortejaar: 1956
Aantal commissariaten:
1 RvT, meerdere besturen
Achtergrond:
Vrije studie Rechtsgeleerdheid, Duurzaam Ondernemen. Ruim 15 jaar ervaring als adviseur op snijvlak overheid- bedrijfsleven met aandacht voor overheidsstimuleringsmaatregelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Na werkzaam te zijn geweest bij diverse grote adviesorganisaties nu zelfstandig ondernemer. Als nevenfunctie ook 19 jaar volksvertegenwoordiger in openbaar bestuur gewerkt. Tevens kennis en bestuurlijke ervaring binnen publieke omroep. Actief binnen diverse netwerken.
Persoonlijke kenmerken:

Professional met senioriteit, maatschappelijk gedreven, commercieel, creatief, communicatief, netwerker, aandacht voor “people, planet, profit”, gevoel voor humor, sociaal. Beschikbaar voor commissariaat binnen bedrijfsleven en organisaties met maatschappelijke achtergrond, e.d.

Commissaris no. 68.

Geslacht: man
Geboortejaar:
1955
Toezichtservaring:
1 commissariaat, 3 bestuursfuncties van 2 stichtingen en een brancheorganisatie, 2 raden van advies.
Achtergrond:

Universitaire, technische en bedrijfskundige opleiding. 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven, 10 jaar daarvan als organisatieadviseur en 15 jaar in directie- en managementfuncties.
Veel ervaring op het gebied van innovatie(management), samenwerking, post fusie & overname processen en verbetering van functioneren van commerciële organisaties.
Branchevervaging vooral in B to B onder meer in de technische groothandel, bouw & bouwmaterialen, hout- & meubelindustrie en metaal &kunststof.
Kenmerken:
Generalist gaat uit van een integraal management benadering, analytisch sterk en gelijktijdig creatief. Sterk in strategieontwikkeling en innovatie. Laat mensen andere wegen nieuwe mogelijkheden zien. Grote interesse in de menselijke kant van het ondernemen, in de psychologie en de cultuur. Heeft een mentaliteit van geen kapsones maar hard werken en doorzetten.
Specialiteiten: 2 zwaartepunten;

1. Innovatie. Deskundig en ervaren op het gebied van innovatiestrategie, de organisatie van innovatie en het management van innovatie en samenwerking. Expert op het gebied van open-innovatie en businessmodel ontwikkeling.
2. Bedrijfsopvolging en post fusie & overname processen. Specialisatie gebaseerd op een combinatie van ruime persoonlijke ervaring en studie. Weet wat de valkuilen zijn waarom bedrijfsoverdracht en integratie na een overname veelal moeizaam verlopen of ronduit mislukken.

Commissaris no. 67.

Geslacht: vrouw
Geboortejaar:
1966
Commissariaten:
1
Bestuurlijke ervaring:
4 RvT , 4 RvC, 1 ondernemingsraad
Achtergrond:

Academische opleiding in rechten en bedrijfseconomie. 15 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Brede bancaire opleiding en actief in bancaire financiering van middelgrote tot grote Nederlandse ondernemingen. Nationaal en internationaal actief op het gebied van investeren in aandelenkapitaal van niet beursgenoteerde ondernemingen (private equity investeringen) en aantrekken van institutionele mandaten. Met ingang van 2006 partner in een groep die zich met name richt op het aantrekken van kapitaal voor private equity fondsen en individuele fusie- en overname transacties.
Persoon:

Ervaren professional met een brede kijk op het bedrijfsleven, de financiële en de institutionele wereld. Heeft een goed gevoel voor politieke verhoudingen, houdt van het ondernemen, het bouwen aan relaties, brengt mensen bij elkaar. Is gewend aan het werken binnen grote professionele organisaties. Gaat graag een uitdagende opdracht aan en volbrengt deze met flair en vasthoudendheid.
Karakteristieken:

gewaardeerd zijn door haar professionele omgeving, betrouwbaarheid, positieve mindset, energiek en initiatiefrijk, goed georganiseerd, empatisch, kritisch en vasthoudend, motiveert anderen en boekt resultaten.

Commissaris no. 66.

Geslacht: man
Geboortejaar:
1956
Aantal commissariaten:

Achtergrond:

Na VWO, vervulling dienstplicht (KMR Korps Mariniers) en Haagsche Hogere Hotelschool meerdere functies bekleed in de hotelindustrie in Azië (o.a. Hiltongroep). Als jong ondernemer eigen reisorganisatie opgebouwd in Indonesië (100 medewerkers) en deze later verkocht aan Thomas Cook. Meer recent actief als directeur en aandeelhouder van grote Nederlandse onderneming in de reisindustrie (omzet >400 mnl, 400 medewerkers). Voorzitter van EMEA tak van netwerkorganisatie voor de reisindustrie. Focus op internationale ontwikkeling en expansie door franchise and acquisitie met name in nieuwe lidstaten EU.
Persoonlijke kenmerken:

Sterk strategische kijk op bedrijfsvoering met nadruk op innovatie, IT en produktontwikkeling. Analytisch op processen. Talent om ideeën snel om te zetten in concrete produkten en diensten. Ervaring en kennis afgestemd op de dienstverlenende- en gastvrijheidsindustrie maar tevens interesse in non-profit (zorg) en produktiegerichte organisaties. Doortastende, wilskrachtige en visionaire persoonlijkheid. Vermogen om waar te nemen en te luisteren. Voelt zich thuis in een internationale omgeving, tweetalig Engels/Nederlands.

Commissaris no. 65.

Geslacht: man
Geboren:
1946
Aantal commissariaten:
1 bestuur
Achtergrond en ervaring:

Technische en commerciële opleidingen op HBO niveau. Ongeveer 30 jaar werkzaam geweest binnen een Zweedse Multinational in de functie van algemeen directeur. Organisatie in Nederland, België en Zwitserland opgezet. Reorganisaties doorgevoerd in Duitsland, Frankrijk en UK. Marketing director Europe. Bedrijf met succes uitgebreid van 200 mensen tot 3000 personen.
Specifiek:

Naast productie-ervaring, begeleiding van verkoopmaatschappijen en dealer netwerk voor heel Europa opgezet. Veel ervaring in de bouw,het B to B zakendoen en het opzetten van een key account strategie.
Persoonlijke Kenmerken:

Open,eerlijk en duidelijk. Bijzonder resultaat gericht.Veel ervaring en vakbekwaamheid. Peoplesmanager met voldoende politieke ervaring om tot gestelde targets te komen. Prettig hands-on met een uitgebreid netwerk binnen Europa.
Heeft behoefte om een internationale/nationale organisatie met een enigszins technisch product en met enige omvang te ondersteunen, om zodoende tot mogelijk nieuwe ideeën, innovaties en nog betere resultaten te komen.

Commissaris no. 64.

Geslacht: man
Geboren: 1963
Aantal commissariaten: 1
Achtergrond:
Opleiding: Communicatie aan de Universiteit Utrecht. Daarna gewerkt in de publieke omroep en sindsdien DGA van een middelgroot adviesbureau dat werkzaam is voor overheden en bedrijven in verschillende branches, en in binnen- en buitenland. Gespecialiseerd in trends en de gevolgen van trends voor de produkten en diensten van bedrijven. Produktinnovatie, nieuwe manieren van werken en denken. Herijken van produkten en diensten, nieuwe manieren van marketing en communicatie. Internationale oriëntatie, auteur van verschillende managementboeken die bestsellers zijn, veel gevraagd spreker op congressen en seminars.
Persoonlijke kenmerken:

Authentiek, humor, creatief, opgewekt, gedreven, energiek en enthousiast. Gepassioneerd kunstliefhebber, bereisd, erudiet en ondeugend.

Commissaris no. 63.

Geslacht: man
Geboren:
1949
Aantal commissariaten:
4
Achtergrond:
Elektrotechniek TU Delft, Bedrijfseconomie (cum laude) UvA. Officier van de Koninklijke marine gedurende 14 jaar (Elektrotechnische dienst). Commerciële functies in Frankrijk en Latijns Amerika gedurende 7 jaar. Daarna eindverantwoordelijk geweest voor een viertal, international georiënteerde ondernemingen, waarvan drie beursgenoteerd. Ervaring in diverse bedrijfstakken, zoals metaal, elektronica en textiel. Succesvol in het doorvoeren van ingrijpende strategische, operationele en financiële herstructureringen.
President commissaris van een drietal Nederlandse ondernemingen, actief in industrie en internet. Commissaris in een Nederlandse onderneming met buitenlandse moeder.
Persoonlijke kenmerken:
Heeft reputatie om complexe veranderingen “geruisloos”, snel en adequaat door te voeren. Uitgangspunten: respect voor de bestaande organisatie met een open communicatie naar de aandeelhouders, de financiële pers, de vakbonden en de OR’s. Stijl kenmerkt zich door duidelijkheid en doelgerichtheid, maar ook werken in teamverband, vertrouwen stellen in medewerkers en integriteit.

Commissaris no. 62.

Geslacht: man
Geboortejaar
: 1956
Commissariaten:
1
Achtergrond:

Bedrijfseconoom. Directeur in familiebedrijven. Algemene brede oriëntatie met gevoel voor en ervaring met het vinden van een nieuwe richting. Ervaring in overdrachtsituaties c.q .bedrijfsopvolging. Bestuurlijke ervaring in semi-overheidsorganen. Coach en toezichthouder bij verschillende MKB bedrijven.
Specialiteit:

Inspireren, business development. Goed gevoel voor ontwikkeling en implementatie van strategie op basis van ondernemerschap. Strateeg met gevoel voor timing.
Kenmerk:

Veranderen met menselijke aanpak. Integer en oprecht. Netwerker. Down to earth.
Inzetbaar:

MKB / familiebedrijven in overgangsituaties bijvoorbeeld door overdracht of bij zoeken naar de nieuwe koers. Regio midden en zuid Nederland .

Commissaris no. 61.

Geslacht: man
Geboortejaar:
1962
Aantal commissariaten:
4
Achtergrond:

Combinatie van accountancy en commerciële ervaring. Partner geweest bij big-4 accountantskantoor, met verantwoordelijkheid voor de opbouw van nieuwe diensten. Daarna ervaring als managing partner van een groot reclamebureau. Registeraccountant, econometrie en bestuurlijke informatiekunde RU Groningen. Zeer brede en diverse werkervaring. Commissariaten bij grote (3500 medewerkers) en kleine organisaties. Vervult naast commissariaten de financiële eindverantwoordelijkheid (op deeltijdbasis) bij diverse bedrijven waaronder kansrijke technologiebedrijven. Werkt ook als toezichthouder namens investeringsfondsen. Volgt postdoctorale opleiding voor commissarissen en toezichthouders.
Persoonskenmerken: sympathiek, integer, inspirerend, enthousiasmerend, zeer brede interesse, sterk op inhoud, analytisch zeer vaardig, sociaal en verbindend
Specifiek:
Jonge moderne commissaris. Draagt constructief bij aan professionalisering van het bestuur en financieel management. Kan commercie en financiën met elkaar verbinden.

Commissaris no. 60.

Geslacht: man
Geboortejaar: 1950
Aantal commissariaten: 1
Achtergrond:

Chemie RU Utrecht met promotie in 1979. Brede ervaring in diverse directiefuncties in Nederlandse multinational: R&D, marketing, productie, human resources en general management. Voorzitter van RvB van beursgenoteerd Oost-Europees bedrijf dat toeleverancier aan de bouw en industrie markt is. Ervaring met invoering Corporate Governance. Commissariaten bij chemische handelsonderneming in Nederland en bij productie en distributie bedrijven in Oost-Europa. Lid EU-advies commissies en brancheorganisaties. Bestuurder in organisaties op het gebied van sociaal cultureel werk.
Persoonskenmerken:
ondernemend, resultaatgericht, communicatief, pragmatisch, enthousiast, motiverend.
Specifiek:
Bestuurlijke ervaring in internationale werkomgeving. Ervaring met acquisities en fusies, internationale organisatieontwikkeling en opstarten van nieuwe activiteiten. Ervaring met ondernemingsraden, vakbonden, beursnotering en corporate governance. Specifieke ervaring in productontwikkeling, assortiment optimalisatie, productie en distributie.
Voorkeur:
commissariaten in chemie, bouw, industriële productiebedrijven.

Commissaris no. 59.

Geslacht: Man
Geboortejaar: 1970
Aantal commissariaten: 2
Achtergrond:

Afgestudeerd Register Accountant en Register Valuator. Thans 2 jaar werkzaam als directeur van een participatiemaatschappij gespecialiseerd op food- en agribusiness. Daarvoor 7 jaar ervaring in accountancy en 7 jaar ervaring in corporate finance met een nadrukkelijke focus op nationale en internationale middelgrote familiebedrijven.
Specialiteit:

Strategische ontwikkeling van middelgrote ondernemingen. Kan strategische en financiële processen vertalen naar de dagelijkse praktijk van de ondernemer. Is een bouwer, gespecialiseerd in de problematiek van familiebedrijven en DGA’s. Kan een uitstekende klankbordfunctie vervullen voor deze ondernemingen. Is een onderhandelaar pur sang en weet aan de juiste knoppen te draaien in complexe fusie- en overnameprocessen. Heeft een groot netwerk met toegang tot verschillende vormen van risicokapitaal.
Kenmerken:

Ondernemend, hands on, kan snel problemen doorgronden en analyseren, praktisch en oplossingsgericht met de benodigde theoretische bagage, communicatief zeer vaardig. Geen voorkeur voor een specifieke branche, wel voor niet beursgenoteerde middelgrote bedrijven in de opbouw- en doorontwikkelingsfase.

Commissaris no. 58.

geslacht: man
geboren: 1962
aantal commissariaten: 2
Achtergrond en ervaringen:
Analytische en technische opleiding op HBO-niveau. Binnen Amerikaanse multinational gedurende 3 jaren een “on the job”-opleiding genoten op voornamelijk managementvlak, met commercie als specialisatie. Vele marketing en commercie projecten succesvol afgesloten en bedrijfsonderdelen succesvol geleid. Later een focus op de opzet en ontwikkeling van processen m.b.t. (internationale) ketenintegratie in diverse industrieën. Overziet en managed vele disciplines. Ketenervaring in diverse industrietakken (chemie, staal, automotive, aviation, detailhandel, agrarische en glastuinbouwsector). Kracht ligt in sales & marketing. Geeft commerciële trajecten extra impulsen. Op z’n plaats in een internationaal opererende en/of ondernemende organisatie waar behoefte bestaat aan een motivator én sterke people manager om te komen tot een verbeterde performance c.q. waar nieuwe activiteiten moeten worden ontwikkeld en uitgebouwd.
Persoonlijke kenmerken:
eerlijk, vooruitziend, resultaatgericht, inspirerend, (vak)bekwaam, recht door zee en diplomatiek, ondersteunend met een breed gezichtsveld. Technisch en analytisch sterk. Maakt van niets iets door creativiteit, netwerken en doorzettingsvermogen, maar ook een doordachte en resolute saneerder, waar nodig.
Commissariaat:

Momenteel o.m. een commissariaat positie binnen een TV productiemaatschappij, die zich begeeft op het crossmediale vlak. Van belang hierbij: persoonlijke advisering aan de dga, push aan organisatie richting bedrijfsvisie en de te kiezen strategie als ook het mee helpen opbouwen van het (inter)nationale netwerk rondom het domein crossmedia.

Commissaris no. 56.

Geslacht: man
Geboortejaar:
1947
Aantal commissariaten:
1
Achtergrond:

werkzaam als financieel directeur in een joint venture met buitenlandse aandeelhouders. Internationale ervaring. Commissaris in bedrijf met ongeveer 160 man op gebied van surveys en technische risico beoordeling, werkzaam op wereldschaal. Diverse bestuursfuncties op locaal werkgeversgebied.
Specialiteit:
samenwerking met personen met verschillende culturele achtergrond en taal. Goed financieel en strategisch inzicht en capaciteit om dit in woord en geschrift uit te dragen. Meer geïnteresseerd in (middel)lange termijn dan in de dag van morgen. Gevoel voor urgentie toch aanwezig. Breed werkterrein gewend, zoals organisatievraagstukken, financiële rapportering(IFRS) en meetinstrumenten, belastingen en pensioenvraagstukken.
Kenmerken:

Sterke wens om bij te dragen aan toezicht/sturing vanuit een integrale management gedachte. Integriteit belangrijk aspect. Geëigend om klankbordfunctie te vervullen in DGA situatie. Meeste bijdrage te verwachten bij bedrijven met wens en potentie om internationaal te groeien. Bestuursfunctie voor (bedrijfs) pensioenfonds is zeer passend.

Commissaris no. 55.

Geslacht: man
Geboortejaar:1947
Commissariaten: 3 Raden van Advies
Achtergrond:

Voeding- en verpakkingstechnologie (HBO) aangevuld met Marketing, Finance, WTB, Bedrijfskunde en Economie. Specifieke ervaring: Ruim 25 jaar internationale, commerciële en algemene eindverantwoordelijkheid in werkmaatschappijen van buitenlandse concerns (BRD, UK en S) actief in de ontwikkeling, de productie en internationale verkoop van machines voor de food- en beverage industrie. Voorzitter en bestuurslid van enkele brancheorganisaties in de metalektro. Coach van DGA’ s en innovatie - adviseur. Breed netwerk.
Specialiteit:

Strategie voor middelgrote ondernemingen. Rationalisatie van productieprocessen en productinnovatie. Aanpassing Soll/Ist –methode tot zelfsturend controlesysteem met continue verbeteragenda. Meten is weten. Kenmerken: Denken en werken vanuit KAIZEN- en TRIZ- methode. Ziet medewerkers als belangrijke factor in het continue verbeteren van het primaire proces en de organisatie.
Persoonlijkheidskenmerken:
Creatief, analytisch, generalist, integer, mens- en resultaat gericht. Strateeg, ondernemend en stimulerend.

Commissaris no. 54.

Geslacht: Man
Geboortejaar: 1951
Commissariaten: 1
Achtergrond:
Natuurkunde en MBA (buitenland), 25 jaar nationale en internationale eindverantwoordelijkheid in de sectoren Wegen en Waterbouw, Installatietechniek, Industriële productie, Handel en Internet/ICT. Tevens ervaring als bestuurder van organisaties op het gebied van sport, innovatie, onderwijs en hulp.
Specifieke ervaring:

Voorzitter van internationale beursgenoteerde onderneming. Relevante contacten in financiële wereld, equity en beursgang. Voorzitter en Lid van diverse RvC’s, Verenigingsbesturen en Adviesorganen. Bekwaamheid in organisatieontwikkeling (functioneel en profit-center), strategische planning, automatisering en internetstrategieën, management informatie en control. Operationele ervaring in Verkoop, Inkoop en Financiën; overleg met Ondernemingsraden, Vakbonden en Overheden. Overname en verkoop van bedrijven; opstarten van nieuwe activiteiten.
Kenmerken:
Tweetalig (NL en Eng); beschikbaar voor nationale en internationale commissariaten. Draagt graag bij aan processen van strategische vernieuwing en uitbouw van organisaties (interne groei of acquisities). Ervaring in zowel de “oude” als de “nieuwe” economie.
Karakter:
ondernemend en pragmatisch; stimuleert en werkt met passie en plezier.

Commissaris no. 53.

Geslacht: man
Geboortejaar: 1945
Commissariaten: 5
Achtergrond:

Econoom met specialisaties in Bestuurskunde, Sociologie en Internationale Economische Betrekkingen. Bestuurlijke ervaringen op een breed terrein, functies bij de centrale en provinciale overheid en in het internationale industriële bedrijfsleven (Nederland, Duitsland, VK, VS, Canada, Frankrijk en Spanje). Sinds 1984 commissariaten bij middelgrote ondernemingen. Pensionering in 2005.
Specialiteit:
drie hoofdrichtingen, n.l. commercieel, strategisch en opererend op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Gewend kritisch en creatief te denken, met aandacht voor de positie van de mens in bedrijfsprocessen. Een groot deel van zijn professionele leven ervaring opgedaan in omgevingen met een grote conjuncturele gevoeligheid. Als zodanig is een milieu waarin permanente veranderingen en herstructureringen plaatsvinden voor hem niet onbekend.
Kenmerken:
Hands on stijl. Voorzitterschap binnen een RvC bij (middel)grote ondernemingen is alleszins passend; de brede internationale ervaring en het netwerk kan dienstig zijn. Ook wanneer een bijdrage op strategisch of commercieel gebied verlangd wordt of een bijzondere relatie met de overheid bestaat. Gedacht kan worden aan industriële bedrijven, de bouw of bedrijven die zich veelvuldig bewegen op gebied public/private partnerships. Er bestaat een voorkeur voor bedrijven in de zuidelijke vleugel van de Randstad en ten zuiden van de grote rivieren.

Commissaris no. 52.

Geslacht: man
Geboortejaar:
1951
Commissariaten:
1
Achtergrond:
Ingenieur Universiteit Wageningen,ruime directie-ervaring binnen ondermeer beursgenoteerde kennisintensieve organisaties en nutsbedrijven.
Specialiteit:

Senior expertise op gebied van fusies en integratieprocessen, project en contractmanagement.
Kenmerken:

Authentiek en hands on, kan snel situaties doorgronden, commercieel gevoel, effectief veranderingen doorvoeren, ervaring met SAP en ICT processen.
Toezichthouder/commissaris binnen commercieel-technische omgeving, zakelijke dienstverlening en infra.

Commissaris no. 51.

Geslacht: man
Geboortejaar:
1949
Commissariaten/RVA:
1
Achtergrond:

Werkzaam als Certificerend Accountant. Bestuurder MKB-Nederland voor beleid en wet- en regelgeving van de ministeries VROM en V&S. Coach in start, groei en liquidatiesituaties.
Directeur en bestuurder van stichtingen. Lekenrechter op het gebied van sociale wetgeving. Docent starterscursussen. Directeur lokale ontwikkelingsmaatschappij.
Specialiteit:
Scherpe analytische, associatieve en strategische geest. Sterk financieel inzicht. Innovatief en creatief. Goed inlevingsvermogen, denkt in processen en modellen. Recht door zee. Beoordeeld organisaties op kritische succesfactoren en kritisch leiderschap, bekend met succes- en faalfactoren.
Kenmerken:

Sterk op advies gericht, veel levenswijsheid, onafhankelijk. Breed georiënteerd denker. Integer, actief in het debat over moraal.
Als commissaris grote toegevoegde waarde bij bedrijven welke zich in nieuwe fase bevinden, verzelfstandiging, MBO/MBI. Regiovoorkeur tot ca. 100 km rondom Utrecht.

Commissaris no. 50.

Geslacht: man
Geboortejaar: 1951
Aantal commissariaten: 1
Achtergrond:
Stedenbouwkundig ingenieur. Directeur, bestuurder en commissaris binnen corporatiesector. Bestuurder maatschappelijke organisatie.
Specialiteit:

Brede kennis en ervaring in bestuurlijke processen locale overheid, bouwen en wonen in de breedte, stedelijke vernieuwing. Strategie, herstructurering en marktontwikkelingsprocessen. Markt en klant georiënteerd. Kennis van organisatie- en besluitvormingsmodellen en bedrijfseconomische analyse.
Persoonlijkheidskenmerken:

Vanuit levenservaring doordacht en gedoseerd, maatschappelijk gedreven, vernieuwend, praktijkgericht, doelgericht en consequent.
Voorkeur voor commissariaten:

Bouw- en woonbranche, woningcorporaties, semi-overheid, zorg, maatschappelijke instellingen.

Commissaris no. 49.

Geslacht: man
Geboortejaar:
1943
Huidig aantal commissariaten:
1
Achtergrond:

Van huis uit wis- en natuurkundige en bedrijfkundige, directie functies bekleed in diverse landen in de verpakkingsindustrie (Nederland, Duitsland, USA, Belgie), voorzitter van raad van toezicht in de gezondheidszorg , commissaris bij een organisatie in de ICT en metaal bewerkings onderneming, Voorzitter geweest van diverse (europese) branche organisaties.
Persoon:
Motiverende en charismatische persoon; directe manier van toezicht en klankbord gebaseerd op concrete afspraken en te realiseren doelen, samenwerking is essentieel.
Specifiek:
Vanuit ervaring, karakter en opleiding geschikt als commissaris bij Midden en Groot-bedrijven, organisaties in de gezondheidszorg, branche organisaties en coöperaties.

Commissaris no. 48.

Geslacht: vrouw
Geboortejaar: 1966
Aantal commissariaten: 1,
bestuursfuncties: 2
Achtergrond:
Drs. economie en bedrijfskunde. Brede bancaire opleiding, gewerkt in consultancy en bedrijfsleven. Ruime ervaring met internationale samenwerkingsverbanden en uitgebreide talenkennis. Sinds 2004 mede oprichter van een strategisch adviesbureau. Ervaring op het gebied van financiering, externe verslaglegging en waardeontwikkeling. Treedt regelmatig op als moderator en spreker.
Bestuurlijke ervaring:
Directeur Investor Relations & Corporate Communications. Overziet de problematiek van Raad van Bestuur van beurs- en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Bestuurder van een non-profit vrijwilligersorganisatie. Bestuurder en thesaurier van een internationale overkoepelende vak(genoten)organisatie. Brede ervaring op het gebied van strategie, financiering, accountingvraagstukken, communicatie en positionering.
Levenshouding en persoonlijkheid:

Als een mens/organisatie acteert vanuit inzicht in de eigen sterkte, zal een duurzame groei tot stand komen. Door inzicht in de autonome kracht (en inherente valkuilen) van een organisatie tot creatieve en constructieve oplossingen/suggesties komen voor het in gang zetten, en gaande houden, van dit proces.
Analytisch, strategisch meedenkend, gericht op win-win situaties, onafhankelijk, richtinggevend en resultaatgericht

Commissaris no. 47.

Geslacht: vrouw
Geboortejaar:
1956
Aantal commissariaten:
1
Achtergrond:

ruime ervaring op het gebied van financieel management, projectmanagement, procesmanagement, changemanagement, overall management. Ervaring/specialist op het gebied van implementatie nieuwe processen, in- en doorvoeren van verander en nieuwe cultuur trajecten. Beschikt over een groot netwerk in de financiële wereld, telecommunicatie en heeft een politiek netwerk op provinciaal en landelijk niveau.
Specifieke ervaring:

Algemeen bestuur, onderwijs, landbouw, recreatie, milieu, "water" vraagstukken, overall financiën, telecommunicatie. Ook ervaring binnen locale, nationale en internationale (multinationale) organisaties zoals Engelse, Amerikaanse en Franse organisaties.
Persoonlijkheidskenmerken:
Analytisch, professioneel, strateeg, pragmaticus, troubleshooter, bouwer, resultaatgericht, gedreven, (invloedrijk en) overtuigend, communicatief. Is een leider, mentor en coach en beschikt over een "big span of control".

Commissaris no. 46.

Geslacht: vrouw
geboortejaar:
1945
huidig aantal commissariaten / toezicht:
2
Achtergrond:

doctoraal Sociologie van Arbeid en Bedrijf , Hogere Financieel BestuursAmbtenaar, Advanced Management Program, Commissarissen Cyclus en Masterclass voor Directeuren van Gezondheidszorginstellingen.
Bestuurlijke ervaring:
Raad van Bestuursniveau: organisatieontwikkeling, strategische beleidsvorming, human resources, nieuwbouw, kwaliteitsverbetering. Brede ervaring met commissariaten en toezichtfuncties bij woningcorporatie, thuiszorg, gehandicaptenzorg, bestuur brancheorganisatie en adviesraad.
Persoonlijkheidskenmerken:

generalist, analytisch, kunnen luisteren/sensitief, coachend, mens- en resultaatgericht, doorzetter, crisismanager, geduldig, integer, zelfvertrouwen, strategisch en op hoofdlijnen kunnen denken, teamplayer.
Specifiek:
commissaris (zowel voorzitter als lid) met specialisatie human resources.Regio voorkeur: Noord- en Zuid - Holland, Gelderland en Brabant.

Commissaris no. 45.

Geslacht: man
Leeftijd: 57 jaar
Aantal commissariaten:
1 commissariaat, meerdere adviseurschappen
Achtergrond:

Academische opleiding bedrijfseconomie, postdoctoraal accountancy, Ruime internationale ervaring in verscheidene functies in het bedrijfsleven, Uitgebreide ervaring als coach/trainer, bemiddelaar (mediator) en adviseur.
Levenshouding en persoonlijkheid:

Positieve levenshouding, gericht op ontwikkelen en constructieve samenwerking, Integriteit van en respect voor mensen staat centraal, Streven naar synergie: analytisch, maar gelijktijdig zoeken naar verbanden, Uitgaan van visie en strategie, daarnaast praktisch en 'voeten op de grond', Open; bereid te luisteren, andere gezichtspunten te accepteren en mening bij te stellen In conflict- en probleemsituaties streven naar win-win-oplossingen (niet:compromissen)
Bijzondere kenmerken:

Ervaring zowel in de profit als in de non-profit sector, voegt de financiële component toe binnen RvC / RvT.

Commissaris no. 44.

Geslacht: Man
Leeftijd:
36 jaar
Huidig aantal commissariaten:
1
Achtergrond:

Financiële sector: bankier en management consultant.
Gezondheidszorg: bestuurslid/adviseur, management consultant, beleidsadviseur.
Opleiding:

Technische Bedrijfskunde en Fiscaal Recht.
Ervaring:

Onderwerpen: retailbanking, strategiebepaling, tactische en operationele vertaling strategie, organisatieverandering, organisatieontwerp, projectmanagement, effectiviteit & efficiency verbetering, bestuurlijke vernieuwing.
Rollen:

procesbegeleiding (analyse en implementatie), projectmanagement, change management, coaching.
Kenmerken:

Generalist met specifieke kennis en ervaring (bancair, juridisch, organisatorisch), overzicht, procesgedreven, mensgericht, resultaatgericht, onafhankelijk, energiek, vasthoudend, richtinggevend.

 

Commissaris no. 43.

Geslacht: Man
Leeftijd
: 46
Huidig aantal commissariaten:
meerdere adviseurschappen.
Achtergrond
:
drs. bedrijfskunde en ing. werktuigbouwkunde.
Als directeur Operations en COO in binnen- en buitenland werkzaam geweest binnen grote concerns in de branches metaal, kunststoffen en chemie. Sinds 1993 werkzaam als zelfstandig gevestigd interim-manager en bedrijfsadviseur in binnen- en buitenland, investeerder in het MKB via opgezette participatiemaatschappij en als mededirecteur van een netwerkorganisatie in de zakelijke dienstverlening.
Specialiteiten
: deskundigheid op het gebied van algemeen management, productiemanagement, logistiek management, programmamanagement en projectmanagement. Veel ervaring met turnaround, herstructureringen en fusies/overnames.
Ervaring:

binnen de branches bouw/industriële bouwproducten, metaal, kunststoffen, chemie, automotive, draad en kabel, papier en verpakkingsmaterialen, dranken en voedingsmiddelen, transport en logistieke dienstverlening, elektronische consumentenartikelen en kantoormeubelfabricage.

 

Commissaris no. 42.

Geslacht: man
Leeftijd:
60 jaar
Huidig aantal commissariaten:
1 (advies)
Achtergrond:

Brigade-generaal b.d. der Genie. Ruim 36 jaar ervaring in overheidsdienst.
Werkzaam geweest als leidinggevende in operationele-, plannings- en organisatorische functies. Grote internationale ervaring.
Specialiteiten:

Sterk mensgericht, kan goed optreden als “praatpaal” en coach bij complexe situaties.
Persoonlijke en onderscheidende kenmerken:
Teamspeler. Analytisch, eerlijk, integer, systematische denker. Werkt met veel plezier met jonge mensen, gezien hun onbevangenheid en leergierigheid. Wil tijd op een zinvolle en intellectuele wijze invullen door als commissaris / lid RvT bijdrage te leveren binnen organisaties.

Commissaris no. 41.

Geslacht: man
Leeftijd:
60 jaar
Huidig aantal commissariaten:
7 (waarvan 1 beursgenoteerd)
Achtergrond:

fysische techniek; marketing; economie.
Ervaring:

Manager Europese vestiging van middelgrote Amerikaanse high tech onderneming; lid holding directie Nederlands beursfonds; divisie directeur grote Frans/Amerikaanse multinational;CEO Nederlands beursfonds.
Specialiteit:
strategische besluitvorming met affiniteit tot operations. Wil ervaring inzetten als commissaris / lid RvT bij middelgrote organisaties.

 

Commissaris no. 40.

Geslacht: man.
Leeftijd: 50 jaar
Aantal commissariaten: 1
Achtergrond:
Ruim 30 jaar werkzaam geweest als accountant-adviseur, waarvan ruim 20 jaar als vennoot/ondernemer. Veel ervaring in advisering bij fiscale- en juridische aspecten, financiering van activiteiten en de implementatie hiervan, waardebepalingen, bedrijfsoverdrachten en bedrijfsopvolging.
Advisering rondom het bepalen, uitwerken en het doen uitvoeren van beleid en strategie.
Ervaring:
Vanuit een financieel bedrijfskundig perspectief zichtbaar maken van mogelijke risico's. Binnen en vanuit dynamische ontwikkelingen, zowel intern als extern. Beheersen en sturen hiervan, mede op basis van tijdige, noodzakelijke en adequate managementinformatie.
Zaken inzichtelijk maken, objectiveren om zinvollere keuzes te maken. Risico's en opbrengsten in evenwicht brengen. Tevens optreden als business mediator, procesbegeleider en/of faciliteren van onderhandelingen, overdrachten en bedrijfsopvolging.
Persoonlijke en onderscheidende kenmerken:
Onafhankelijk en betrokken. Kritisch, stimulerend en constructief.
Voortvarend, direct en daadkrachtig optreden en handelen.
Sterk analytisch en probleemoplossend vermogen.
Oriëntatie op win-win resultaten.
Beschikt over een uitgebreid netwerk, ook internationaal.
Commissariaat binnen Engelstalige omgeving is mogelijk.

Commissaris no. 39.

Geslacht: man
Leeftijd: 58 jaar
Huidig aantal RvT / RvA : 2
Achtergrond:
Financieel bij bekend accountants en organisatie kantoor. Langdurig sales en marketing managementervaring bij internationale organisaties.
Directiefuncties in de handel en dienstverlening.(ICT) Speciale expertise opgebouwd in de branche van opleidingen, seminars en conferenties. 12 jaar ervaring als Interim Manager en Business consultant, internationaal. Lid van RvB en adviesraden.
Specialiteiten:

Change en crisis management. Re-organisaties. Oplossen van organisatorische vraagstukken op het gebied van P&O, financieel, marketing en sales. Bemiddeling bij koop en verkoop van bedrijven en MBO’s. Coaching van directies. Internationale ervaring in (oost) Europa, Zuid Afrika en de USA.
Persoonlijke kenmerken:

Doelgericht en pragmatisch. Bottom line georiënteerd. Onderhandelaar en communicatief.

Commissaris no. 38.

Geslacht: Man
Leeftijd: 34 jaar
Huidig aantal commissariaten: verschillende bestuursfuncties in non-profit
Achtergrond:

Bedrijfskunde en MBA.
Specialiteiten:
Bedrijfskundige kennis en ervaring met strategisch management, opgedaan in financiële en zakelijke dienstverlening, visionair leiderschap, corporate governance, business performance management, commercieel management, professionaliseren van salesteams, customer focus, business process redesign en value chain programma’s, opstellen en implementeren van bedrijfscode.
Kenmerken:
Double loop learning, reflective practitioner, strategische mindset, stimuleren van (persoonlijke) ontwikkeling, coaching, doelstellingsgericht, resultaatgericht.

Commissaris no. 37.

Geslacht: man.
Leeftijd: 46 jaar.
Aantal commissariaten: 1
Achtergrond en ervaring:

DGA van een advies- en trainingsbureau voor arbeidsmobiliteit en organisatieontwikkeling. Zeer ruime (internationale) kennis en ervaring op het gebied van de gehele HRM cyclus: in-, door- en uitstroom, beoordeling, beloning en employability. Management coaching en training en ontwikkelaar en initiator van diverse HRM producten, trainings- en coaching-programma’s en optimaliseringsinstrumenten voor kostenbeheersing. Boardroom counsellor.
Kernkwaliteiten:
Sterk conceptueel vermogen gekoppeld aan implementatiekracht, enthousiaste teamplayer, gesprekspartner/coach op elk niveau.

Commissaris no. 36.

Geslacht: man.
Leeftijd:
55 jaar.
Aantal commissariaten:
1
Achtergrond:

Ingenieur weg en waterbouwkunde Delft en bedrijfskunde Twente; regelmatig het nodige bijgeleerd, als meest recent mediatortraining en commissarissencyclus; zelfstandig interim manager en partner in een bv die zich richt op management, faciliteren en advies van publiek private samenwerkingen.
Ervaring:

11 jaar staf en management functies in de aannemerij in het Midden Oosten, Indonesie en de Nederlandse Antillen. 7 jaar in de aannemerij in Nederland. 8 jaar interim management functies in de luchtvrachtsector; de offshore industrie (UK en NL); de semi-conductor industrie (invoeren ERP), e-business, de aanbesteding van een nieuwe spoorlijn en het maken van concessies tussen de overheid en enkele bedrijven. Daarnaast actief als counsellor.
Speciale ervaringen:
Proces-, programma- en projectmanagement; aanbesteden, meerjarige bonus-malis contracten; value chain management en het “begrijpen” van publiek private samenwerkingen.
Persoonlijke kenmerken:

Werkt graag met mensen en wordt extra gemotiveerd door niet standaard problemen.
Voorkeur voor commissariaten:

Extra geboeid door de problematiek in familiebedrijven en die welke overheden en non profit organisaties ondervinden als ze bedrijfsmatiger moeten gaan opereren.

Commissaris no. 34.

Geslacht: man.
Leeftijd
: 54 jr.
Aantal commissariaten:
2
Achtergrond
:
Ruim 25 jaar ervaring in zakelijke dienstverlening (10 jaar op directie- en vennotenniveau) en ervaring in vele bestuurs –en/of toezichthoudende functies. Econoom en bedrijfskundige. Postdoc opleiding Tilburg en Commissarisopleiding Nijenrode-NCD.
Regelmatig verantwoordelijk voor zware veranderingsprojecten in zowel profit- als non profit sector. Ruime ervaring met vraagstukken van bedrijfsvoering, bedrijfsmatig werken van bijvoorbeeld Zelfstandige BestuursOrganen, cultuuromslagen en aansturen van professionals.
Momenteel actief in meerdere bestuurlijke functies en raden van toezicht en advies (zakelijk dienstverlening).
Scherpe strategische en analytische oriëntatie. Integer, energiek en 'recht door zee'.
Zeer uitgebreid en gedifferentieerd netwerk.

Commissaris no. 23.

Geslacht: vrouw
Leeftijd:
49 jaar
Huidig aantal commissariaten:
1
Achtergrond:

Directeur Human Resources en kwaliteit bij grote internationaal georiënteerde organisatie. Ontwikkelen en doorvoeren van sociaal management en implementeren van nieuwe ingrijpende organisatiemodellen in verkoopgerichte organisatie (van produkt naar service), people/ competence en organisatie ontwikkeling.
Bestuurlijke ervaring, strategische visie en altijd op zoek naar de praktische aanpak die dicht bij de 'business' ligt.
Persoonlijke kenmerken:
energiek, vernieuwend, in staat strategie in praktijk om te zetten, vastberaden.

Commissaris no. 24.

Geslacht: man.
Leeftijd: 45 jaar.
Huidig aantal commissariaten: 2.
Specialiteiten
:
Sterk internationaal georienteerde strategische denker
Slechts tevreden met het maximaal haalbare
Denkt in toegevoegde waarde

Commissaris no. 25.

Geslacht: man
Leeftijd: 56 jaar
Huidige aantal commissariaten: geen
Huidige activiteiten:

DGA van een dienstverlenende organisatie en actief als consultant in verschillende bedrijfstakken.
Ervaring:
Ervaring op het gebied van algemeen-, commercieel- en human resource management. Bekend met spanningsvelden op het snijvlak van bestuurlijke en politieke activiteiten. Ervaring met turn-around management, kopen en verkopen van bedrijven, financiële herstructurerings trajecten, deals met fiscus, het organiseren van een doorstart proces na faillissement en ervaring met reorganisaties.
Bestuurlijke activiteiten:
Bestuurslid van een centrum voor de kunsten, penningmeester van een recreatieve stichting.

Commissaris no. 22.

Geslacht: vrouw
Geboortejaar: 1954
Huidig aantal commissariaten: geen
Achtergrond:

Tweeëntwintig jaar ervaring bij een beursgenoteerde ICT multinational, waarvan de laatste tien jaar als Vice President Finance Europa, met een omzet van 130M$ en 300 werknemers.
Specialiteiten:
Sterk financieel inzicht. Bijzondere expertise in het snel doorgronden van cijfermatige vraagstukken. Opzetten van buitenlandse kantoren. Rapportage volgens de GAAP richtlijnen. Managen en carrièrebegeleiding van (internationaal) personeel. Tweetalig Nederlands/Engels. Gesprekspartner van externe accountants, belastingdienst, advocaten. Ontwikkelen van financieel/administratief beleid en planning. Consolidatie en concernadministratie.
Persoonlijke kenmerken:

Pragmatisch, integer, onafhankelijk, troubleshooter, kritisch, stimulerend, goed inlevingsvermogen. Momenteel zelfstandig gevestigd. Penningmeester vereniging van eigenaren. Lid van de ledenraad van de grootste Rabobank.

Commissaris no. 21.

Geslacht: man
Leeftijd: 57 jaar
Huidige aantal commissariaten: geen
Achtergrond:

Rijke ervaring als directeur, voorheen rector, interim manager, organisatieadviseur en trainer bij diverse bedrijven in verschillende bedrijfstakken. ICT dienstverlening en financiële dienstverlening door banken hebben daarbij accent.
Specialiteiten:
Procesverbetering, uitdagen en stimuleren van individuen en groepen in hun streven naar meer doelmatig en met plezier werken zijn daarbij kernwoorden. Interesse en kennis op de gebieden van kwaliteit, informatica, bedrijfskunde en organisati

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen beoogt het kabinet de kwaliteit van bestuur en toezich ..
Op 4 februari vormde de Veerensmederij in Amersfoort het decor van de Nationale Dag van het Commissa ..
Zonder wrijving geen glans, het Nieuwe Besturen kan niet zonder het Nieuwe Toezichthouden. ..
De 'Dag van het Commissariaat' is voor NieuwBestuur en het NKCC de aftrap naar een nieuwe samenwerki ..

Bijeenkomsten

Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..