AANMELDFORMULIER MARKTPORTAAL NKCC SERVICES

UW GEGEVENS:
Achternaam*:
Voorletters*:
Titel(s):
M / V*: man: vrouw:
Bedrijfsnaam*:
Adres*:
 
Postcode*:
Woonplaats*:
Email:*
Telefoon*:
Ja, wij melden ons hierbij aan voor het marktportaal NKCC Services B.V.

Maandelijkse bijdrage in 2009
85 euro (exclusief BTW) per vermelding per maand.
CATEGORIE (Aanvinken)*
Educatie
Executive Search
Juridisch advies
Verzekeringen
Ondernemingsrecht
Governance Ondersteuning
Audit
Private Equity
Venture Capital
Corporate Recovery
Remuneratie
Fusie / Overnamebegeleiding
Mediation / Arbitrage
Forensisch Onderzoek
Corporate Finance
Private Banking
Corporate Banking
Special Services
Suggestie nieuwe categorie:
Totaal aantal vermeldingen*: een: twee:meer n.l.:

Gegevens voor vermelding op de website*

Kernachtige omschrijving van de door u geboden dienst(en) *
voor individuele commissarissen en RvC’s, directies en besturen van organisaties. (maximaal 50 woorden)
Bedrijfslogo (JPEG of GIF h: 50 x b: 100 pixels)*
Naam contactpersoon*:
contact e-mailadres*:
eventueel (pas)foto voor de persoonlijke uitstraling (jpeg formaat h: 640 x b: 480 met lage compressie, hoge kwaliteit)
URL van speciale pagina op uw bedrijfswebsite (‘landingsbaan’) voor de doelgroep commissarissen* 
Betalingsvoorkeur*: 3 maanden: 
6 maanden: 
12 maanden:
Opmerkingen:
 
* = VerplichtAlgemene voorwaarden
U levert uw gegevens en de gewenste informatie voor het marktportaal aan met het aanmeldformulier. NKCC Services selecteert de aanmeldingen van de vermeldingen op relevantie voor de doelgroep. Potentiële deelnemers kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Deelnemers ontvangen na acceptatie een factuur voor de maandelijkse bijdrage voor een periode van minimaal 3 maanden. U kunt uw keuze voor de termijn aangeven. Na acceptatie en betaling wordt de vermelding geactiveerd. Vermeldingen worden automatisch gecontinueerd, opzegging dient schriftelijk minimaal 14 dagen voor afloop van de termijn te worden opgegeven. Tussentijdse opzegging door NKCC is steeds zonder opgave van reden mogelijk, waarbij de eventueel vooruitbetaalde maandbedragen zullen worden gerestitueerd.
©2006 Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen