Datum: 19/03/2005 NKCC Commissarissen

Regelgeving financiële verslaglegging

<< terug

Familiebedrijven en corporaties vrezen nieuwe regelgeving financiële verslaglegging

Bestuurders van familiebedrijven en corporaties maken zich ernstig zorgen dat de International Financial Reporting Standard (IFRS) die per 1 januari 2005 voor beursgenoteerde ondernemingen verplicht wordt , ook richtinggevend wordt in de regelgeving voor de financiële verslaglegging van familiebedrijven en corporaties. Als dit bange vermoeden werkelijkheid wordt, ligt de bijl aan de wortel van bedrijven met gekende eigenaren en met niet of beperkt verhandelbare aandelen, zo is de belangrijkste conclusie van de vandaag verschenen SMO-publicatie De kracht van het geduldig kapitaal: besloten vennootschappen voor het voetlicht.
De economische betekenis van bedrijven met gekende eigenaren en met niet of beperkt verhandelbare aandelen zoals familiebedrijven en corporaties, is groot. Zij nemen meer dan de helft van de werkgelegenheid en toegevoegde waarde in Nederland voor hun rekening. Bovendien blijkt dat zij in tijden van recessie een stabiliserende rol spelen in de economie, onder meer omdat zij niet zo snel geneigd zijn mensen te ontslaan wanneer het economisch wat minder gaat.
In de nabije toekomst regels voor financiële verantwoording van beursgenoteerde bedrijven toepassen op familiebedrijven en corporaties, is een regelrecht nachtmerriescenario. Zo stelt Henk Scheffers van SHV: “Dan moeten we activa en passiva op marktwaarde gaan waarderen, met het risico dat als de marktwaarde los van de ondernemingsactiviteit fluctueert er wel dividend over betaald moet worden, hetgeen onverantwoord is.”
Ook regels rondom goodwill en het treffen van voorzieningen roepen grote vragen op. Familiebedrijven en corporaties hanteren graag het principe ‘bij twijfel niet inhalen’ en koesteren dus het voorzichtigheidsbeginsel door bijvoorbeeld bij bedrijfsovername de betaalde goodwill direct af te boeken of door ‘als een goed huisvader’ voorzieningen te treffen met het oog op een ongewisse toekomst. Onverhoopte toepassing van IFRS op bijvoorbeeld familiebedrijven maakt prudent boekhouden onmogelijk.
Uit het onderzoek komt eveneens naar voren dat regelgeving rondom successie en bedrijfsopvolging te complex is en nog steeds een bedreiging vormt voor de continuïteit van familieondernemingen. Zo stelt Jaap Blokker van het gelijknamige concern: “Nederland is een achtergebleven gebied in Europa als het gaat om successie. Dat is voor elk familiebedrijf een groot gevaar: er moet direct worden afgerekend bij de fiscus bij de overdracht van ondernemingen aan de volgende generatie. De overdracht van bedrijfsgebonden vermogen zou niet belast mogen worden.”
Familiebedrijven en corporaties vormen de stille maar betrouwbare motor van de Nederlandse economie. Doordat ze niet aan de beurs genoteerd zijn, kan een langetermijnstrategie voorrang krijgen boven het scheppen van shareholdersvalue op de korte termijn. Zo stelt Hans Breukhoven die door aandeleninkoop in 2002 Free Record Shop van de beurs haalde: “Op de beurs moet je kortetermijnwinst laten zien en dat maakt het veel moeilijker om risico-projecten te doen.” Familiebedrijven vormen een betrouwbare baken in woelige tijden. De publicatie besluit dan ook met de conclusie dat het noodzakelijk is voor familiebedrijven en corporaties om met hun gezicht naar de samenleving te gaan staan, zodat er meer oog komt voor hun specifieke positie in het Nederlands bedrijfsleven bij beleidsmakers.
SMO/15-11-2004

<< terug

Regels gelden ook voor MKB
Publicatie: 14-3-2005 Regels goed bestuur gelden ook voor MKB. In het schandaal rondom Ahold nadert de strafzaak een kookpunt. Maar langzamerhand moet ook het MKB op z'n tellen gaan passen
lees verder >>
Commissarissen polis
De CommissarissenPluspolis; de nieuwe standaard in bestuurders- aansprakelijkheidsverzekeringen

lees verder >>
Week van de ondernemer
U treft ons 22, 23 en 24 maart op de Business Plaza van de Week van de Ondernemer.
icon
lees verder >>
NKCC Commissarissen©2005 Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen