Over NKCC | Actueel | Diensten en partners | NKCC regio's | Leden

Innovatie-monitor 2006 – belangrijkste conclusies

Bedrijven waarin de top van de organisatie een voortrekkersrol ten aanzien van innovatie heeft, hebben een aanzienlijk grotere kans op innovatiesucces.’

De Innovatie-monitor 2006 is het zesde jaarlijkse onderzoek van Twynstra The Bridge naar producten en dienstinnovatie bij bedrijven in Nederland. In totaal hebben 539 managers uit 23 verschillende sectoren aan het onderzoek deelgenomen. Na toetsing op volledigheid en herkomst (met name bedrijfsomvang) zijn de antwoorden van 434 respondenten gebruikt. Meer dan de helft van de respondenten is CEO, directielid, innovatie-manager of business developmentmanager. Alle respondenten zijn betrokken bij de innovatie-activiteiten in hun organisatie.


De belangrijkste conclusies uit de Innovatie-monitor 2006:
• noodzaak en prioriteit van innovatie stijgen weer.
• de twee belangrijkste strategische prioriteiten zijn: omzet verhogen door zelfstandige groei op bestaande markten en omzet verhogen door innovatie.
• de verwachting is dat meer dan 50% van de bedrijven volgend jaar meer zal investeren in innovatie.
• Philips, Tom Tom, DSM, KPN en Apple worden door de respondenten gezien als de meest innovatieve bedrijven die in Nederland actief zijn.
• het Nederlandse bedrijfsleven heeft de ambitie radicaal te innoveren. Dit in tegenstelling tot de huidige focus die gericht is op het behalen van resultaten op de korte termijn met de bekende producten, diensten en klanten.
• bedrijven waarin de top van de organisatie een voortrekkersrol ten aanzien van innovatie heeft, hebben een aanzienlijk grotere kans op innovatiesucces. Deze CEO’s geven ruimte aan ondernemerschap binnen de organisatie.
• het Nederlandse bedrijfsleven werkt al veelvuldig samen in alle fasen van het innovatieproces. Samenwerking vergroot de kans op innovatiesucces. Bedrijven beogen beter, sneller en radicaler te innoveren door samen te werken.
• zelf intern goed kunnen samenwerken is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol samenwerken met externe partijen tijdens het innovatieproces.
• bij het zoeken van samenwerkingspartners wordt voornamelijk gekeken naar eigenschappen als kennis, competenties en visie. Eigenschappen die later in het samenwerkingstraject belangrijk zijn, zoals de bedrijfscultuur en de managementstijl, krijgen minder aandacht in het zoekproces.

het totale rapport is op tevragen bij Twijnstar The Bridge: http://www.twynstrathebridge.nl/immain.html
28|09|2006

BOS: MELDINGSDREMPEL VOOR AANDEELHOUDERSBELANG WORDT VERLAAGD
Publicatiedatum: 30-05-07De zogeheten meldingsdrempel zeggenschap, die verwijst naar de meldingsplicht van een belang dat een partij of persoon opgebouwd heeft in een onderneming, wordt verlaagd....
NATIONAAL COMMISSARISSEN ONDERZOEK 2007
De Erasmus Universiteit Rotterdam voert momenteel in opdacht van het NKCC een onderzoek uit naar het ‘Profiel van de Commissaris'. Hiertoe worden ongeveer 3.000 commissarissen aangeschreven....
NKCC BIJEENKOMSTEN
Voor een overzicht van de NKCC bijeenkomsten...
Lees verder >>
Op zoek naar een Commissaris?
...
Lees verder >>
Extra dienstverlening
NKCC biedt haar deelnemers via het dienstenportaal toegang tot kwalitatief hoogwaardige diensten die direct ondersteunend kunnen zijn bij een effectieve uitoefening van het commissariaat of toezichthouderschap....
Lees verder >>
Aktie
Schrijf u in als deelnemer en ontvang GOED BESTUUR in 2007 gratis...
Lees verder >>
GOED BESTUUR

Goed Bestuur is het nieuwe, onafhankelijke opinieblad voor directies, commissarissen en leden van raden van bestuur en toezicht bij profit, non-profit en overheid

...
Lees verder >>
NKCC LIDMAATSCHAP
Persoonlijk en algemeen advies bij allerhande zaken als: juridische bijstand, vaststelling honoraria, bestuurders- aansprakelijkheid en verzekeringen...
Lees verder >>
Aktie
Schrijf u in als deelnemer en krijg 10% korting op de CommissarisPlusPolis...
Lees verder >>