Zomerbijeenkomsten in de regio

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de samenwerking die de NKCC is aangegaan met de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren). Zie ook: NCD en NKCC bundelen hun krachten.

Wij menen er goed aan te doen in een 4-tal sessies nader toe te lichten hoe deze samenwerking gestalte gaat krijgen, wat onze visie is op het nieuwe toezichthouden en vooral welke mogelijkheden dat voor u gaat bieden en hoe u daar zelf actief op in kunt spelen.

 

Graag komen wij deze zomer naar u toe op verschillende plekken in Nederland en nodigen wij u van harte uit om één van deze sessies bij te wonen:

-          Maandag 14 juli van 19.00 tot 21.30 uur in omgeving van Utrecht

-          Dinsdag 15 juli van 19.00 tot 21.30 uur in omgeving van Den Bosch

-          Dinsdag 2 september van 19.00 tot 21.30 uur in omgeving van Zwolle

-          Donderdag 4 september van 19.00 tot 31.30 uur in omgeving van Den Haag

(Definitieve locaties volgen binnenkort.)

Bij deze avondbijeenkomsten zijn zowel Norbert de Melker (NKCC) als Gerard van Vliet, directeur van de NCD, aanwezig. Gerard is bezig de werkmap ‘Governance 2020’ vorm te geven, waarin de ontwikkelingen m.b.t. Governance voor de komende jaren worden vastgelegd. Deze zijn mede de basis voor de nieuwe Governance opleidingen die in de NCD Academy worden aangeboden.

AANMELDEN

U kunt uw belangstelling om een van de sessies bij te wonen kenbaar makenop onderstaand formulier. Graag bij 'opmerkingen' vermelden op welke dag wij u mogen verwelkomen.

Titulatuur:
Voorletter(s) / Voornaam:*
Achternaam*:
Geslacht*: Man Vrouw
Bedrijf:
Adres:
Postcode:
 
Plaats:
Telefoonnummer*:
Fax:
E-mailadres:*
Opmerking / verzoek:
 
* = Verplicht


NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de samenwerking die de NKCC is aangegaan met de NCD (Nederla ..
Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Terugblik op de Nationale Dag: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien ..