Trendonderzoek 213 - 2014

86% van toezichthouders vindt dat de crisis een positief effect heeft op toezichthoudend Nederland

 

Bijna de helft is echter nog niet tevreden over de samenstelling van het toezichthoudend orgaan 

 

Amsterdam, 19 december 2013 – De economische crisis heeft de afgelopen jaren

een positieve weerslag gehad op toezichthoudend Nederland. Belangrijkste reden is

dat de crisis de zwakke plekken van zowel de toezichthoudende raden, als de

organisatie heeft blootgelegd. Dat blijkt uit een enquête van PMP Supervisor, het

online platform voor vraag en aanbod van commissarissen, toezichthouders en raad

van adviesleden in Nederland. Van de 133 respondenten vindt 86 procent dat de

gevolgen van de crisis gunstig zijn geweest voor hun functies.

 

Respondenten geven aan dat naast de blootlegging van de zwakke plekken (47%),

er door de crisis ook meer aandacht is gekomen voor de kwaliteit en het belang van

raden (37%). Tenslotte stelt 10 procent van de respondenten dat commissarissen,

toezichthouders en raad van adviesleden selectiever zijn geworden op het

aanvaarden van nieuwe functies. Dit komt volgens hen ten goede aan de kwaliteit.

 

Samenstelling

Opvallend is dat bijna de helft (47%) van de respondenten nog niet tevreden is over

de samenstelling van het toezichthoudende orgaan binnen de organisatie. Deze

groep stelt niet alleen dat toezichthoudende raden te eenzijdig zijn wat betreft

geslacht (71%), maar ziet ook scheve verhoudingen in leeftijd (48%). Het afgelopen

jaar is er echter in bijna 60 procent van de gevallen niets verbeterd wat betreft deze

samenstelling. De ondervraagden wijten dit voornamelijk aan het gebrek aan

vacatures (32%). Volgens hen was de samenstelling anders meer divers geworden.

Bij de raden waar wel diversifiëring heeft plaatsgevonden, is vooral de benodigde

kennis en ervaring beter ingevuld (38%) en is een betere man/vrouw verhouding

onder de leden bereikt (34%). Slechts in 16 procent van de gevallen werd ook een

betere leeftijdsspreiding bereikt.

 

Gerben van der Werf, algemeen directeur van PMP Supervisor, reageert op de

onderzoeksresultaten: “Het is goed om te zien dat deze economische roerige tijden

ook iets positiefs met zich mee kunnen brengen. In mindere tijden wordt er veel van

het toezichthoudend orgaan gevraagd. Een goede spreiding in kennis, kunde en

ervaring helpt raden om verschillende uitdagingen het hoofd te bieden. Ik vind het

daarom zorgwekkend dat bijna de helft van de respondenten aangeeft niet tevreden

te zijn met de samenstelling. Hoe diverser een raad, hoe meer ideeën, visies en

ervaringen samenkomen. Resultaat is dat een organisatie naar een hoger niveau

wordt getild. Ik hoop dat deze resultaten aanleiding zijn om bij aanstellingen meer

aandacht te hebben voor de samenstelling dan voor de kennissenkring.” 

 

PMPSupervisor.com

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..
NKCC heeft in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie haar reactie gegeven op de intern ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..