Nationaal Commissarissen Onderzoek 2013

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek wordt dit jaar voor de zevende keer uitgevoerd. In de afgelopen jaren heeft het onderzoek tot meerdere publicaties geleid en heeft het bijgedragen aan het debat rondom bestuur en toezicht in verschillende sectoren.  Een paar honderd commissarissen en toezichthouders in deze sectoren, waaronder beursvennootschappen, familiebedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties et cetera, doen jaarlijks mee en vergroten daarmee onze kennis van het gevoerde toezicht. Net als in voorgaande jaren wordt het onderzoek ook dit jaar uitgevoerd door Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers (Tilburg University/TiasNimbas) en Prof. Dr. Auke de Bos RA (Erasmus Universiteit).

Direct naar de digitale enquête: Nationaal Commissarisen Onderzoek 2013

De verschillende rollen van de commissaris
Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2013 richt zich, naast de jaarlijkse algemene vragen over de commissaris en het commissariaat, vooral op de rollen, taken en drijfveren van commissarissen. Er wordt op zoek gegaan naar antwoorden op vragen, zoals: Hoe is de verdeling tussen de formele rollen (adviseur, toezichthouder en werkgever) van uzelf als commissaris? Welke rol speelt u persoonlijk binnen uw RvC? En wat zijn uw drijfveren om deze rol te willen vervullen? 

Voor het onderzoek van dit jaar werken de onderzoekers samen met twee psychologen Prof. dr. Marise Born (Erasmus Universiteit) en Dr. Reinout de Vries (VU Amsterdam) die vragenlijsten over teamrollen en drijfveren ter beschikking hebben gesteld. De vragen zijn snel en eenvoudig te beantwoorden.

Wij stellen het zeer op prijs als u ook dit jaar weer mee wilt werken aan het Nationaal Commissarissen Onderzoek. Het invullen zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en zullen door ons vertrouwelijk behandeld worden. De enquête sluit op 15 november en de resultaten worden door ons begin 2014 gepresenteerd. Indien u uw email adres aan het einde van de enquête achterlaat ontvangt u te zijner tijd een digitale versie van het rapport.

Optioneel kunt u deelnemen aan een aanvullend onderzoek naar verschillende persoonlijkheden binnen een RvC. Omdat wij ons realiseren dat dergelijke vragen voor sommigen misschien te persoonlijk worden, ondanks de door ons toegezegde anonimiteit, hebben wij deze vragen niet opgenomen in het hoofdonderzoek. Na de afsluiting van de survey heeft u echter wel de mogelijkheid deze vragen ook nog in te vullen als u hiertoe bereid bent. Ook voor deze vragen geldt dat we volstrekt vertrouwelijk met uw gegevens zullen omgaan en dat uw anonimiteit gewaarborgd blijft. In het belang van onderzoek naar gedrag en cultuur in de bestuurskamers zou het erg waardevol zijn als u ook uw medewerking verleent aan deze additionele vragenlijst.

Link naar de digitale enquete: http://www.surveymonkey.com/s/NCO13

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..