Uitdagingen en kansen voor bestuurders en toezichthouders in de culturele sector

Onder de titel 'Leiderschap in Kunst en Cultuur -  Uitdagingen en kansen voor bestuurders en toezichthouders in de culturele sector' heeft Camunico een onderzoek gedaan naar leiderschap in de kunst- en cultuursector in het kader van algemene ontwikkelingen op het gebied van corporate governance.

Het onderzoek heeft als doel om directies en raden van toezicht van culturele instellingen inzichten te verschaffen die kunnen helpen bij het ontwikkelen van veerkrachtige en onder­nemende organisaties die beter in staat zijn te anticiperen op omgevingsveranderingen op de lange termijn.

Rapport

De raad van toezicht culturele instellingen

Leden van een raad van toezicht zijn vaak erg trots op het feit dat zij een functie bij een culturele organisatie vervullen. Ze zijn zich zeer bewust van het feit dat zij toezicht houden op gemeenschapsgeld en geven ten aanzien daarvan blijk van een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij worstelen echter met het ontwikkelen van een goed antwoord op de veranderen­de politieke en maatschappelijke vraag.

Uit het onderzoek blijkt dat geen van de organisaties over een raad van toezicht beschikt die de ideale diversiteit aan talenten en leiderschaps­kwaliteiten heeft die nodig geacht wordt om goed toezicht te kunnen houden op ondernemende organisaties, of ze nu economische of maatschappelijke waarde nastreven.

Belangrijke conclusies uit het onderzoek is het gebrek aan diversiteit bij raden van toezicht, dit wordt zichtbaar door:

  • veelal een gebrek aan een robuuste ‘advocaat van de duivel’ houding binnen de Raad; 
  • geen personen die zich van nature meer richten op operationele efficiency in plaats van artistieke kwaliteit.
  • te weinig mensen die op krachtige manier kunnen bijdragen aan de initiatie van nieuwe producten en diensten.

Uitdaging

Een van de grootste uitdagingen voor de raden van toezicht bestaat eruit om volle­dig op de hoogte te blijven van de eisen die aan de organisatie worden gesteld als gevolg van de wijzigende druk van buiten­af. Voor raden van toezicht die niet be­schikken over de juiste diversiteit, zowel in termen van tijd, vaardigheden, kennis, talenten en leiderschapskwaliteiten, is het bijna onmogelijk om de complexiteit van (en de verbanden tussen) artistieke inhoud, maatschappelijke waarde en het zeer complexe veld van stakeholders te overzien.

Download hier het rapport >> verder

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..