Persbericht en Rapport Monitoring Commissie Corporate Governance Code 2012

Professionalisering commissarissen steeds beter zichtbaar

Op 13 december 2012 heeft de voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, Jos Streppel, het monitoring rapport 2012 overhandigd aan de Minister van Economische Zaken, Henk Kamp. Het is het vierde monitoringrapport van deze commissie. 

Persbericht: download hier het persbericht.

Hier vindt u het persbericht en het rapport op de website van de Monitoring Commissaie Streppel.

Hier vindt u de reactie van minister van Economische Zaken, Henk Kamp, na ontvangst van het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

Professionalisering commissarissen steeds beter zichtbaar

  • In het commissarissenverslag wordt meer aandacht besteed aan de zelfevaluatie ten opzichte vanvoorgaande jaren. Zo is in de verslagen over boekjaar 2011 meer informatie te vinden over de algemeneuitkomsten van de evaluatie. De Commissie vindt deze toegenomen transparantie een positieve ontwikkeling.
  • Het verslag van de raad van commissarissen is ten opzichte van vorig jaar kwalitatief verbeterd. DeCommissie verwacht dat deze positieve ontwikkeling zich doorzet.
  • Het afzonderlijk vergaderen van de raad van commissarissen (zonder bestuursleden) voorafgaand aan of aansluitend op de gezamenlijke vergadering lijkt steeds gangbaarder te worden.
  • Diversiteit in geslacht is nauwelijks toegenomen. Het aantal vrouwelijke commissarissen is met vijf toegenomen.Bij iets meer dan de helft van de ondernemingen met nieuwe benoemingen worden alle zelf geformuleerde diversiteitdoelstellingen gehaald. De toelichting bij het al dan niet behalen van de diversiteitsdoelstellingenin het jaarverslag verdient nog steeds verbetering.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Het NKCC gaat commissarissen faciliteren bij de toekomstige vorm van toezichthouden. Dat maakte NKCC ..
Via deze link kunt u de Loyens&Loeff nieuwsbrief Genoteerd nr. 93 met als titel ‘De Wet B ..
Tijdens de Nationale Commissarissendag op 21 maart 2013 introduceren het NKCC, EvaLite en Governance ..
In de maanden januari en februari 2013 vonden een zestal rondetafelgesprekken plaats waarin een zest ..

Bijeenkomsten

Op donderdag 31 januari en donderdag 21 maart 2013 vinden de Nationale Commissarissendagen 2013 plaa ..
Op 11 december 2012 organiseert het NKCC in samenwerking met het Biorenewables BussinesPlatform de t ..
‘De wegen naar betere samenwerking tussen RvC en Bestuur’ De traditionele zomerbijeenko ..