Bijeenkomst Commissaris Duurzaamheid overtreft verwachtingen

Met veel enthousiasme kijken wij terug op een geslaagde Rondetafelbijeenkomst voor Duurzaamheidscommissarissen op dinsdag 11 december 2012 in Breda.
Bij de aftrap van deze bijeenkomst stond Norbert de Melker (directeur NKCC) stil bij eerdere initiatieven die het NKCC afgelopen jaar rond het thema ‘commissaris duurzaamheid’ genomen heeft in samenwerking met het Biorenewables Business Platform. ‘Inmiddels kunnen we ons verheugen dat er in steeds grotere mate consensus bestaat bij commissarissen en toezichthouders over de wenselijkheid van meer duurzaamheid als aandachtsveld voor commissarissen en toezichthouders’. Het NKCC pleit hierbij voor een duidelijke rol van de Raad van Commissarissen om duurzaamheid een vaste plaats te geven binnen de activiteiten van de Raad en het Bestuur. Hij nodigde de aanwezigen uit om input te geven hoe dit zich moet gaan vertalen binnen het ‘nieuwe toezichthouden’, de rol van de Raad en welke concrete handvatten commissarissen hierbij nodig hebben.

Marga Hoek (directeur De Groene Zaak en initiatiefneemster 'het Groene Brein') nam de eerste presentatie voor haar rekening waarin we werden Marga Hoek tijdens bijeenkomst NKCCmeegenomen in de wereld van duurzaam ondernemen, de weg naar een gezonde economie. Volgens haar hebben commissarissen met hun brede en lange termijn blik het vermogen om het verschil te maken. Door een meer proactieve houding kunnen zij duurzaamheid op de agenda krijgen. Aan de hand van concrete voorbeelden van bedrijven hield Marga een betoog voor de ‘next steps’ van de RvC. Een rol die zij hierbij kunnen innemen is het uitdagen van bedrijfsdirecties op het gebied van duurzaamheid.

Linde Gonggrijp (directeur FNV zelfstandigen) inspireerde ons met het besef dat ondernemers een sleutelrol hebben als het gaat om duurzaamheid en het stimuleren van een circulaire economie. Daarnaast ziet zij duurzaamheid ook in het bredere perspectief wanneer het gaat om arbeidsmarktinnovatie en zorg voor duurzame relaties en contracten. Linde: “Toekomstige duurzame arbeidsrelaties draaien niet meer om 'zorgen voor' maar om 'respectvol en opbouwend met elkaar omgaan'”.

De rondetafelgesprekken leverden veel discussie op. De moderatoren Paul Boeding, Conja ter Bekke, Francois Carstens en Annegien Blokpoel hebben hier een belangrijke rol vervuld. Met hun scherpe visies hebben zij deze discussie geleid en gestreefd de vragen die ter discussie stonden te beantwoorden, waarvan de kern is 'duurzaamheid een vaste plaats geven in bedrijfsvoering'. Met de discussies kregen we inzicht in belangrijke en cruciale factoren die nodig zijn om duurzaamheid binnen het bedrijf voor het voetlicht te brengen. Een veel gehoord criterium is het integreren van duurzaamheid in je bedrijfsvisie. Zet duurzaamheid permanent op de agenda en laat het daar staan! En formuleer KPI's, wat is het doel? Of 'neem eens een kijkje in eigen keuken'. Wat wordt binnen het bedrijf al aan duurzaamheid gedaan? Bouw daar op voort!

Kortom, het onderwerp leeft en er zijn talloze ideeën en suggesties gedaan om duurzaamheid op de agenda te krijgen Commissaris Duurzaamheid bijeenkomst met Norbert de Melker NKCCen te houden. Vanuit het NKCC, Biorenewables Business Platform en de Groen Zaak gaan wij hier een vervolg aan geven en verder bespreken hoe wij dit in een concrete vorm kunnen gieten ter ondersteuning aan de duurzaamheidscommissarissen.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo

Nieuws en actualiteiten

Femke Halsema, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks, gaat een commissie voorzitten die een ged ..
Vorige week is het boek ‘Ondernemen in 2020’ gelanceerd. Het eerste exemplaar is in ontv ..
De toenemende wens van ervaren bestuurders en toezichthouders om hun eigen effectiviteit en die van ..
Het NKCC gaat commissarissen faciliteren bij de toekomstige vorm van toezichthouden. Dat maakte NKCC ..

Bijeenkomsten

Donderdagmiddag 13 juni 2013 - Eerste Kamer, Den Haag ..
Vrijdagmiddag 21 juni 2013: Stimuleringskader Integere Organisaties, kortweg SIO, is een nieuwe meth ..
Rondetafel family business governance - voor mensen met een formele rol in familiebedrijven 3 juli ..
Op donderdag 31 januari en donderdag 21 maart 2013 vinden de Nationale Commissarissendagen 2013 plaa ..