Wijziging wet Bestuur & Toezicht

Op 25 september is de Wet Bestuur en Toezicht door Eerste Kamer als hamerstuk behandeld. De voorziene invoerdatum is 1 januari 2013.

De belangrijkste wijzigingen in Boek 2 BW ten gevolge van de Wet bestuur en toezicht zijn:

  • een wettelijke regeling zal worden ingevoerd voor het opnemen van uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders in één vennootschapsorgaan (monistisch bestuurssysteem / one tier board);
  • de tegenstrijdig belangregeling voor bestuurders wordt gewijzigd (van externe werking naar interne werking) en dezelfde regeling wordt ingevoerd voor commissarissen;
  • het aantal commissariaten voor bestuurders en commissarissen van ‘grote' rechtspersonen, nv's, bv's en stichtingen, wordt beperkt;
  • er moet een evenwichtige verdeling komen van zetels in de besturen en raden van commissarissen van ‘grote' vennootschappen tussen mannen (30%) en vrouwen (30%).
  • De Reparatiewet bevat ontheffing van de limitering van commissariaten voor kerkelijke, culturele en charitatieve instellingen.

Publicatie Staatsblad: Wet Bestuur en Toezicht

Toelichting op gewijzigde Wet Bestuur en Toezicht: Notitie Loyens & Loeff

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de samenwerking die de NKCC is aangegaan met de NCD (Nederla ..
Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Terugblik op de Nationale Dag: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien ..