NATIONAAL COMMISSARISSEN ONDERZOEK 2012

Thema dit jaar: De stand van zaken na 10 jaar Codes

De afgelopen vijf jaar hebben Prof. Dr. Auke de Bos (Erasmus Universiteit) en Prof .dr. Mijntje LückerathRovers (Nyenrode Business Universiteit) het Nationaal Commissarissen Onderzoek uitgevoerd. Ieder jaar werd een actueel thema onderzocht en de resultaten bekend gemaakt tijdens de NKCC Dag van het Commissariaat. Dit jaar willen wij de balans opmaken wat 10 jaar governance codes ons hebben gebracht.

Het onderzoek van 2012 richt zich, naast de jaarlijkse algemene vragen over de commissaris en het commissariaat, op de invloed van de diverse governance Codes op de rol van de commissaris. Wij evalueren enkele best practices op het gebied van onafhankelijkheid, evaluatie, toezichtstaken, deskundigheid, permanent educatie en inwinnen van informatie bij externen. Wij nemen hiervoor de bepalingen in de Nederlandse Corporate Governance Code gericht aan beursondernemingen als uitgangspunt, ondanks het feit dat deze enquête  sector overstijgend is. De Corporate Governance Code heeft echter als voorbeeld gediend voor vele sectorspecifieke Codes en veel van de bepalingen zijn algemeen toepasbaar. De uitkomsten van de enquête kunnen als input worden gebruikt voor de evaluatie van de Code (s).

Uw medewerking aan het onderzoek draagt bij aan een betrouwbare en uitgebreide kennisverzameling over belangrijke aspecten van toezicht in verschillende sectoren.

KLIK HIER NATIONAAL COMMISSARISSEN ONDERZOEK 2012

De resultaten van het onderzoek zullen op 17 januari 2013 gepresenteerd worden op de door het NKCC georganiseerde Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..