Nieuws en Actualiteiten

De kern van het interne toezicht: Stel ongemakkelijke vragen, ook als je eigenlijk niet durft.

Op de conferentie ‘Intern toezicht: oog voor cultuur en gedrag’ op 12 juni 2013 in Den Haag werden interessante observaties en inzichten uitgewisseld, die van belang zijn voor interne toezichthouders. 

Lees verder >>

Governance Code vraagt meer publieke inbreng

Op 19 juni 2013 heeft minister Kamp de reactie van het kabinet op het monitoring rapport 2012 naar de Tweede Kamer gezonden. Daarnaast heeft de minister een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van het Nederlandse stelsel van corporate governance code en monitoring uitgevoerd door SEO.

Lees verder >>

Uitdagingen en kansen voor bestuurders en toezichthouders in de culturele sector

Een onderzoek van Camunico naar leiderschap in de kunst- en cultuursector in het kader van algemene ontwikkelingen op het gebied van corporate governance.

Lees verder >>

De verklaring ambitieus toezicht

De verklaring ambitieus toezicht werd op 13 juni gepresenteerd in de Eerste Kamer te Den Haag. Video met de verklaring en toelichting.

Lees verder >>

Code Halsema : Gedragscode voor semipublieke sector op komst

Femke Halsema, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks, gaat een commissie voorzitten die een gedragscode opstelt voor behoorlijk bestuur in de semipublieke sector.

Lees verder >>

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen beoogt het kabinet de kwaliteit van bestuur en toezich ..
Op 4 februari vormde de Veerensmederij in Amersfoort het decor van de Nationale Dag van het Commissa ..
Zonder wrijving geen glans, het Nieuwe Besturen kan niet zonder het Nieuwe Toezichthouden. ..
De 'Dag van het Commissariaat' is voor NieuwBestuur en het NKCC de aftrap naar een nieuwe samenwerki ..

Bijeenkomsten

Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..


NKCC Bijeenkomsten

       NKCC Bijeenkomsten

Zoek een commissaris

Zoek Commissaris

NKCC Lidmaatschap

NKCC Lidmaatschap

Sluit u aan bij het meest omvangrijke netwerk van commissarissen en toezichthouders.

Goed Bestuur

Goed Bestuur Website >>

Het nieuwe, onafhankelijke opinieblad voor directies, commissarissen en leden van raden van bestuur en toezicht bij profit, non-profit en overheid
Lees meer op www.goedbestuur.nl