Nieuws en Actualiteiten

Afscheidsverslag Streppel: 'Code dient aangepast te worden'

De monitoring commissie Streppel heeft de afgelopen vier jaar toegezien op naleving van de corporate governance code. In zijn afscheidsrede op 1 oktober pleit Jos Streppel ervoor dat een code-commissie de bevoegdheid krijgt de code aan te passen.  

Lees verder >>

Nemen toezichthouders bewust besluiten?

Master thesis over 'sensemaking' in raden van toezicht.
In de literatuur over raden van toezicht gaat veel aandacht uit naar de positionering, het profiel en de rolopvatting. Veel minder aandacht is er voor de manier waarop de toezichthouder tot besluitvorming komt. De centrale vraag in deze thesis is: hoe vervult een toezichthouder in de (semi) publieke organisatie zijn rol? Wat is zijn aandeel bij strategische besluitvorming?

Lees verder >>

Beroepsvereniging voor commissarissen en toezichthouders is noodzakelijk!

Op 9 september heeft het NKCC een brief gestuurd naar Minister Kamp waarin de zorgen van de sector verwoord zijn. Hierbij is voortgeborduurd op de door de NKCC georganiseerde praktijkdagen zoals de de Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders. Inmiddels is ook het advies van de Commissie Behoorlijk Bestuur ‘een lastig gesprek’ verschenen.

Lees verder >>

Eerste acht commissarissen via het web een feit

Het initiatief van PMP Supervisor voor een transparante selectie van Commissarissen, Toezichthouders en Raad van Adviesleden (CTA’s) is niet onopgemerkt gebleven: “Sinds de start van de site, hebben acht instellingen een nieuwe CTA gevonden.”, vertelt Gerben van der Werf. “We zijn trots op deze mooie start, het blijkt dat het goed werkt. Nu kunnen we verder groeien.”

PMPSupervisor in de media:

 

Regeling voor NKCC leden met PMP Supervisor:

  • CTA's bij PMP Supervisor krijgen 50% korting op de entreefee van het NKCC                          
  • Leden van het NKCC krijgen 50% korting op de entreefee van PMP Supervisor
Lees verder >>

De beperking van het aantal commissariaten verhoogt de kwaliteit van het toezicht niet.

Interview met Peter Elverding, voormalig bestuursvoorzitter van DSM, momenteel commissaris bij diverse bedrijven over de kwaliteit van toezicht, het Rijnlands denken en de verhouding in de top tussen toezichthouders en bestuurders.

Lees verder >>

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de samenwerking die de NKCC is aangegaan met de NCD (Nederla ..
Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Terugblik op de Nationale Dag: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien ..


NKCC Bijeenkomsten

       NKCC Bijeenkomsten

Zoek een commissaris

Zoek Commissaris

NKCC Lidmaatschap

NKCC Lidmaatschap

Sluit u aan bij het meest omvangrijke netwerk van commissarissen en toezichthouders.

Goed Bestuur

Goed Bestuur Website >>

Het nieuwe, onafhankelijke opinieblad voor directies, commissarissen en leden van raden van bestuur en toezicht bij profit, non-profit en overheid
Lees meer op www.goedbestuur.nl