Nieuws en Actualiteiten

Goed bestuur en toezicht in de cultuursector

Onlangs is de nieuwe Governance Code Cultuur gepresenteerd. Tijdens een bijeenkomst is het eerste exemplaar uitgereikt aan minister Jet Bussemaker. Deze nieuwe code vervangt hiermee de Cultural Governance uit 2006. In 9 principes biedt de code een normstellend kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. 

Lees verder >>

Nationaal Commissarissen Onderzoek 2013

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek wordt dit jaar voor de zevende keer uitgevoerd en richt zich dit jaar, naast de jaarlijkse algemene vragen over de commissaris en het commissariaat, vooral op de rollen, taken en drijfveren van commissarissen. Er wordt op zoek gegaan naar antwoorden op vragen, zoals: Hoe is de verdeling tussen de formele rollen (adviseur, toezichthouder en werkgever) van uzelf als commissaris? Welke rol speelt u persoonlijk binnen uw RvC? En wat zijn uw drijfveren om deze rol te willen vervullen?.

Net als in voorgaande jaren wordt het onderzoek ook dit jaar uitgevoerd door Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers (Tilburg University/TiasNimbas) en Prof. Dr. Auke de Bos RA (Erasmus Universiteit).

Lees verder >>

Afscheidsverslag Streppel: 'Code dient aangepast te worden'

De monitoring commissie Streppel heeft de afgelopen vier jaar toegezien op naleving van de corporate governance code. In zijn afscheidsrede op 1 oktober pleit Jos Streppel ervoor dat een code-commissie de bevoegdheid krijgt de code aan te passen.  

Lees verder >>

Nemen toezichthouders bewust besluiten?

Master thesis over 'sensemaking' in raden van toezicht.
In de literatuur over raden van toezicht gaat veel aandacht uit naar de positionering, het profiel en de rolopvatting. Veel minder aandacht is er voor de manier waarop de toezichthouder tot besluitvorming komt. De centrale vraag in deze thesis is: hoe vervult een toezichthouder in de (semi) publieke organisatie zijn rol? Wat is zijn aandeel bij strategische besluitvorming?

Lees verder >>

Beroepsvereniging voor commissarissen en toezichthouders is noodzakelijk!

Op 9 september heeft het NKCC een brief gestuurd naar Minister Kamp waarin de zorgen van de sector verwoord zijn. Hierbij is voortgeborduurd op de door de NKCC georganiseerde praktijkdagen zoals de de Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders. Inmiddels is ook het advies van de Commissie Behoorlijk Bestuur ‘een lastig gesprek’ verschenen.

Lees verder >>

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..


NKCC Bijeenkomsten

       NKCC Bijeenkomsten

Zoek een commissaris

Zoek Commissaris

NKCC Lidmaatschap

NKCC Lidmaatschap

Sluit u aan bij het meest omvangrijke netwerk van commissarissen en toezichthouders.

Goed Bestuur

Goed Bestuur Website >>

Het nieuwe, onafhankelijke opinieblad voor directies, commissarissen en leden van raden van bestuur en toezicht bij profit, non-profit en overheid
Lees meer op www.goedbestuur.nl