Nieuwe streefdatum inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht: 1 juli 2012

Voorgestelde wijzigingen in de Wet bestuur en toezicht in verband met de beperking van het aantal commissariaten/lidmaatschap van toezichthoudende organen voor bestuurders en toezichthouders bij grote NV's, BV's en stichtingen.

Hoewel aanvankelijk werd aangekondigd dat de Wet bestuur en toezicht  per 1 januari 2012 in werking zou treden, is er reparatiewetgeving in de maak en heeft de Minister voor Veiligheid en Justitie aangekondigd dat de nieuwe streefdatum 1 juli 2012 is.

Een belangrijk onderdeel van deze wet behelst de limitering van het aantal toezichthoudende functies voor bestuurders (maximaal twee en geen voorzitterschap) en commissarissen (maximaal vijf, voorzitterschap telt dubbel) van grote NV's, BV's en stichtingen, bij andere grote NV's, BV's en stichtingen. De Minister heeft naar aanleiding van een verzoek van de Eerste Kamer om culturele, kerkelijke en charitatieve instellingen die geen jaarrekeningplicht hebben, buiten de regeling te laten vallen, een voorstel voor een Reparatiewet gedaan.

Lees verder NCGI, nieuwsbrief, prof. dr. Barbara Bier

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..