Rapport NationaalCommissarissen Onderzoek 2011

Tijdens de Dag van Commissarissen en Toezichthouders, die werd gepresenteerd door TV-journalist Eva Jinek, is het vijfde Nationaal Commissarissenonderzoek 2011 gepubliceerd door onderzoekers prof. Mijntje Lückerath (Nyenrode) en prof. Auke de Bos (Erasmus Universiteit).
Hieruit blijkt onder meer dat toezichthouders het afgelopen jaar iets minder tijd hebben besteed aan hun toezichtfunctie (commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen zelfs 18 % minder) en minder hebben verdiend. Ruim 40 % van hen is ontevreden over de bezoldiging, die gemiddeld 15.000 euro per jaar bedraagt en neerkomt op gemiddeld zo’n 96 euro per uur.
Met betrekking tot de zelfevaluatie van de Raad werd de aanbeveling gedaan om tenminste eens in de drie jaar de zelfevaluatie te laten begeleiden door een externe deskundige, met bijzondere aandacht voor het functioneren van de voorzitter van de RvC. Ook is nader onderzoek gewenst naar het profiel van deze externe deskundige en de aard van zijn / haar betrokkenheid.


Download hier het rapport Narionaal Commissarissen Onderzoek 2011.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de samenwerking die de NKCC is aangegaan met de NCD (Nederla ..
Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Terugblik op de Nationale Dag: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien ..