Hoe gaan we het beter doen?

Whitepaper naar aanleiding van de themabijeenkomst op 28 november 2011 voor commissarissen, en toezichthouders in de Maastoren in Rotterdam. Deze bijeenkomst is in samenwerking met Deloitte en NKCC georganiseerd. Alle aandacht is deze middag gericht op de uitdaging hoe commissarissen omgaan met de steeds hogere eisen op het gebied van onder meer toenemende verantwoordelijkheid, de omgang met de accountant, ethisch leiderschap en oog voor cultuur.

Link naar documenten:

Voor whitepaper >> download (PDF)

Presentatie Piet Klop “De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant“  >> link naar presentatie (PDF)

Presentatie Maarten de Jong “Stimuleringskader Integere Organisatie in een notendop”  >> link naar presentatie (PDF)

 

Sprekers:

Marjet van Zuijlen, oud-Kamerlid en oud partner bij Deloitte. Sinds 2,5 jaar zelfstandig actief als adviseur en dagvoorzitter en zij is commissaris bij ondermeer Verbrugge Terminals en Holland Casino.
Prof.dr. Goos Minderman is hoogleraar Public Governance aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de school of public leadership . Minderman is voorzitter van Het Zijlstra Center en hoogleraar public governance en C. Hij was voorzitter van de Monitoringcommissie Governancecode Woningcorporaties en was presidentcommissaris Rochdale en is momenteel lid van de Raad van Toezicht van het Westfriesgasthuis.
Piet Klop RA is Partner Deloitte en landelijk eindverantwoordelijk voor de dienstverlening aan de woningcorporaties. Deze dienstverlening betreft accountants, belastingadviseurs en consultants.
Piet Klop is te volgen via twitter: http://twitter.com/#!/pietklopra
Maarten de Jong is oprichter en partner van Ethics & Business Integrity Services bv. Hij heeft meer dan 30 jaar praktische ervaring met gedrag en cultuur aspecten in organisaties. Voorafgaande aan het werken in de private sector was Maarten oprichter en directeur van “The Department of Institutional Integrity van de Wereld Bank in Washington, met een directe rapportagelijn naar de president van de Wereldbank (2001 – 2006). Hij is tevens bestuursvoorzitter van de stichting Netwerk Bedrijfsethiek Nederland en initiatiefnemer van de beheerstichting SIO managementsysteem certificaat.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen van de samenwerking die de NKCC is aangegaan met de NCD (Nederla ..
Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Terugblik op de Nationale Dag: Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien ..