Ondernemingsraden: Recht op voordracht commissaris onbenut.

Ondernemingsraden hebben bij grote bedrijven* het recht een derde van de commissarissen te benoemen, maar laten dit recht in hoge mate onbenut. Slechts in één op de drie gevallen komen ze met een voordracht. Het gevolg is dat zittende commissarissen zelf op zoek gaan naar een kandidaat.
Moet dit recht van tafel of worden geherformuleerd? Wat vindt U?

 Geef uw mening op Linkedin

Ondernemingsraden hebben bij grote bedrijven* het recht een derde van de commissarissen te benoemen, maar laten dit recht in hoge mate onbenut. Slechts in één op de drie gevallen komen ze met een voordracht. Het gevolg is dat zittende commissarissen zelf op zoek gaan naar een kandidaat.
Veel ondernemingsraden zouden niet op de hoogte zijn van dit recht. Dit is onbestaanbaar. Leden van ondernemingsraden gaan bij hun toetreden doorgaans op cursus en het kan niet zo zijn dat dit elementaire recht daar niet aan de orde komt. Voorts zouden ook de vakbonden op het gebruik van dit recht moeten letten.
Wellicht zijn er andere verklaringen. Kennelijk wordt het recht op een 'eigen' commissaris toch niet als zwaarwegend ervaren. Het is namelijk geen werknemerscommissaris, zoals in Duitsland. Het is een 'gewone' commissaris, die zonder last of ruggespraak zijn toezichthoudende werk doet ten behoeve van het gehele bedrijf.
Het is ook niet denkbeeldig dat ondernemingsraden nog altijd geïntimideerd zijn door de interne verhoudingen binnen hun bedrijf en niet durven doordrukken. In een normale situatie zouden zittende commissarissen de ondernemingsraad nadrukkelijk uitnodigen een kandidaat te leveren. Dat ze dat blijkbaar weinig doen, geeft te denken. Het is ook niet voor niets dat bedrijven de laatste jaren hun raden van commissarissen verkleinen tot vijf personen. Daardoor mag de or nog maar één kandidaat voordragen, in plaats van twee. Het ondermaatse gebruik dat ondernemingsraden maken van het in 2004 versterkte recht, vergt hoe dan ook nader onderzoek. Als de oorzaak iets anders is dan onwetendheid, dringt de vraag zich op of het recht van tafel moet, dan wel zodanig moet worden geherformuleerd dat ondernemingsraden er alleen bewust en ondanks aandringen van de zittende raad van commissarissen van afzien. '
FD|8 november 2011


* Soms heeft de OR recht op voordracht of een recht op aanbeveling van een lid van de RvT of RvC. Dat is wanneer de statuten van de organisatie dit regelt of de CAO of wanneer het bedrijf onder de structuurregeling valt. Een bedrijf dat onder de structuurregeling valt is verplicht een RvC in te stellen. De OR van dat bedrijf heeft sinds 1 oktober 2004 een versterkt recht op aanbeveling van een derde van het aantal commissarissen. De benoeming van de commissarissen gebeurt uiteindelijk op voordracht van de RvC door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. (AVA)

NKCC Goede Raad kan de OR behulpzaam zijn bij het vinden van een geschikte kandidaat.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..