Commissarissen boos over evaluatie enquête DNB

Nederlandse banken hebben boos en verontwaardigd gereageerd op een schriftelijk verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) om een oordeel te vellen over het functioneren van individuele bestuurders en commissarissen. Toezichthouder DNB heeft hierop de enquête ingetrokken en beraadt zich nu hoe zij hiermee verder wil. Dat bevestigen verschillende commissarissen die de brief hebben gekregen. прохождение fifa 16

‘Het is not done om op deze wijze iedereen in de RvB en RvC individueel met een rapportcijfer van 1 tm 7 te beoordelen, omdat er totaal geen vertrouwelijkheids garanties gegeven werden en ook niet bekend was wat en hoe de resultaten gebruikt zouden gaan worden’. Dit was ook de mening van commissarissen tijdens de NKCC commissarissen bijeenkomst van 1 september in Doorn. 'Het is logisch dat commissarissen niet aan deze manier van evaluatie willen meedoen'. 

Onder de vlag van wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Groningen stuurde DNB deze zomer een vragenlijst naar alle bestuurders en commissarissen van Nederlandse banken. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in en begrip van het gedrag en de onderlinge relaties van bestuurders en commissarissen (‘behavioural dynamics’).

De enquête bevatte vragen over het algemeen functioneren van zowel de raad van commissarissen als de raad van bestuur. Daarna volgden “indringende vragen” over individuele bestuurders en commissarissen, zegt een verbolgen commissaris die anoniem wil blijven.

Tijdens de bijeenkomst in Doorn was het thema evaluatie en zelfassessment binnen de RvC een van de onderwerpen waarover 150 commissarissen deze middag hebben gediscussieerd.

Norbert de Melker, directeur van het NKCC, zei tijdens deze bijeenkomst dat de gang van zaken rond de DNB-enquête een teken aan de wand is: "blijkbaar vraagt de buitenwereld om dit soort openheid en vindt de maatschappij het inmiddels heel gewoon. Daar moeten commissarissen meer en meer rekening mee houden". Het NKCC pleit er al langer voor dat individuele commissarissen met elkaar in discussie te gaan: binnen de Raad maar ook openlijk. "Dat we daarbij oplopen tegen dilemma's zoals vertrouwelijkheid en hoe daar mee om te gaan moet nu bepreekbaar worden gemaakt"

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..