Donderdag 1 september - "Uitdagingen in de RvC "

Zomerbijeenkomst voor commissarissen, toezichthouders, secretarissen van RvC en bestuurders op Kasteel Moersbergen van de Governance University. Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met de Governance University, Grant Thornton en NKCC georganiseerd.
Vertrekpunt van deze middag is het onderzoek door Grant Thornton onder commissarissen, toezichthouders en bestuurders naar met name 17 knelpunten binnen toezicht. Het onderzoek is verricht door A. Klaassen en H.A. Rijken.
Wat zijn de meest voorkomende problemen en wat zijn oplossingen?

"Uitdagingen in de RvC - problemen en oplossingen?"

Programma:

15.00 uur Ontvangst deelnemers

15.30 uur Welkom en inleiding, door Norbert de Melker, directeur NKCC

15.35 uur Introductie resultaten onderzoek door Bart Jonker, partner Grant Thornton

15.40 uur Korte presentatie highlights uitkomsten onderzoek door Stefan Peij, Governance University

15.55 uur  Commissaris aan het woord: mevrouw Margot Scheltema, zij is o.a. Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Triodos en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Lid Raad van Commissarissen ASR Nederland, Schiphol Groep, ABP en Rijksmuseum.


16.20 uur  Commissaris aan het woord: de heer Henk Breukink, hij is o.a. Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Inholland per 1-7-2011 en van Modulus Vastgoed,  Lid Raad van Commissarissen ING Groep, Vice-voorzitter Raad van Commissarissen VastNed Groep,  Lid Raad van Commissarissen HaagWonen, Omring, Heembouw Holding en eigenaar Pearl Management (coaching)

16.40 uur  Inleiding op thema’s tbv paralelsessies

16.45 uur  Parallelsessies in diverse tenten deel I *

17.30 uur Parallelsessies in diverse tenten deel II *

ca. 18.15 uur Borrel met achtergrondmuziek

Margot Scheltema

drs Henk Breukink


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats: Op -en in de tuinen van- het sfeervolle Kasteel Moersbergen te Doorn

* Uiterlijk een week van te voren ontvangt u een bevestiging van uw deelname en een keuzeformulier voor de
parallelsessies waaraan u wilt deelnemen.


Ernst & Young Loyens Loeff Capgemini

Kennis en Diensten Partners


logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Nederlandse banken hebben boos en verontwaardigd gereageerd op een schriftelijk verzoek van De Neder ..
1 september 2011. - De samenwerking tussen bestuur en raad van commissarissen loopt vaak nog steeds ..
 Commissarissen worden zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. D ..
Op diverse fora is een discussie gaande over het wel of niet twitteren door commissarissen en toezic ..

Bijeenkomsten

De meerdere gezichten en competenties voor de commissaris/toezichthouder 3.0.Zeer geslaagde bijeenko ..
Zomerbijeenkomst in Kasteel Moersbergen te Doorn - aanvang 15.00 uur.Sprekers zijn ondermeer Margot ..