Een commissaris tweet of niet?

Op diverse fora is een discussie gaande over het wel of niet twitteren door commissarissen en toezichthouders. Vanuit het perspectief transparantie vindt men dat commissarissen moeten gaan twitteren, velen vinden het medium daarentegen niet geëigend voor inhoudelijke content.

De weerstand tegen twitteren is wel begrijpelijk. Wat in deze discussie door elkaar loopt is het twitteren over vertrouwelijke zaken uit een RvC en de discussie over wat commissarissen wel/niet voor positie kunnen of moeten innemen.

Natuurlijk zal geen enkele zichzelf respecterende commissaris twitteren over vertrouwelijke zaken van organisaties waar hij/zij commissaris is. Daarmee neem je te veel risico's in de sfeer van de rolverdeling, juridische consequenties en de verhouding met het bestuur.

Over zaken in de toezichtwereld in het algemeen echter nodigen wij al langere tijd commissarissen uit beter te communiceren en of te twitteren of te bloggen.

Het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen (NKCC) hamert al jaren op meer openheid en een actievere rol van commissarissen in onder meer het beloningsdebat en over risicomanagement in het algemeen. Daarom heeft het NKCC begin dit jaar het debat 'profiel van de commissaris in de toekomst - commissaris 3.0' gestart. Dat initiatief krijgt steeds meer navolging in de wereld van toezicht.

Geen enkele bestuurder kan het zich in deze tijd van openheid en transparantie meer permitteren om niet ook openlijk verantwoording af te leggen. Het is jammer dat het vooral regelgevers, wetenschappers, dienstverleners en specialisten zijn die je in deze discussie hoort en niet de commissarissen zelf.

Het NKCC nodigt hen op eigen fora uit dat wel te doen. Open op Linkedin of een ander medium.

Volg de discussie op LinkedIn. Klik hier:


Ernst & Young Loyens Loeff Capgemini

Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Nederlandse banken hebben boos en verontwaardigd gereageerd op een schriftelijk verzoek van De Neder ..
1 september 2011. - De samenwerking tussen bestuur en raad van commissarissen loopt vaak nog steeds ..
 Commissarissen worden zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. D ..
Op diverse fora is een discussie gaande over het wel of niet twitteren door commissarissen en toezic ..

Bijeenkomsten

De meerdere gezichten en competenties voor de commissaris/toezichthouder 3.0.Zeer geslaagde bijeenko ..
Zomerbijeenkomst in Kasteel Moersbergen te Doorn - aanvang 15.00 uur.Sprekers zijn ondermeer Margot ..