De meerdere gezichten en competenties voor de commissaris/toezichthouder 3.0.

Op 22 juni 2011 organiseerde NKCC in samenwerking met de Wagner Group | Governance Institute een interactieve bijeenkomst waar het onderwerp 'de meerdere gezichten en competenties voor de commissaris/toezichthouder 3.0’ centraal stond.

Een bijzonder actueel onderwerp want onlangs besteedde het FD ook aandacht aan de invloed die de raad van commissarissen wel of niet heeft op ondernemingen. Een van de conclusies in het artikel was dat de rangorde binnen de raad een grote rol speelt; de invloed van de reguliere commissaris zou veel minder zijn dan wordt aangenomen en de meeste invloed wordt aan de voorzitter van de raad van commissarissen toegedicht.

De Raad op weg naar ‘Commissaris 3.0’: vol gas vooruit of in de oude, vertrouwde modus?

Norbert de Melker, directeur van het NKCC, stelde in zijn welkomstwoord dat er steeds meer besef is dat toezicht houden een echt vak is en geen erebaan. “En bij en echt vak horen de juiste selectiemethoden en een strakker beleid op het gebied van kwaliteit en teamsamenstelling” aldus De Melker. Prof. dr. Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance, stelde in haar oratie op 8 juni jl. dat het zeer wenselijk is om een verplichte, formele en rigoureuze zelfevaluatie van de raad van commissarissen in de Corporate Governance Code op te nemen. De Melker onderschrijft deze noodzaak en vindt dat zelfevaluatie nog teveel wordt afgehouden door commissarissen. “Zo’n traject is onomkeerbaar want iedere commissaris moet precies weten of hij met zijn of haar collega’s nog steeds op een lijn zit. En wat doe je bijvoorbeeld met ‘de zwakke broeders’ in je raad? Naar aanleiding van conclusies moet ook actie ondernomen worden” zo stelt De Melker. Hij ziet in Nederland ook een situatie met verschillende snelheden; “de ene raad gaat volgas terwijl anderen nog steeds op de automatische piloot doortuffen”.

Conclusie
Uit de discussies die Maja Sanders als begeleider van diverse rollenspellen tijdens de interactieve bijeenkomst uitlokte kan onder andere worden geconcludeerd dat naast de formele omgangskunde ook het gedrag/ drijfveren/persoonlijkheid van de commissarissen een belangrijke rol speelt en met name het complementair aan elkaar zijn van belang is en dat om die reden ( bij een bestaande Raad ) zelfevaluatie een goed instrument is. Begin ermee; er is voor iedereen winst uit te behalen.

Download hier het NKCC Paper: Geen gezag zonder gezicht - het belang van zelfevaluatie


Ernst & Young Loyens Loeff Capgemini

Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Nederlandse banken hebben boos en verontwaardigd gereageerd op een schriftelijk verzoek van De Neder ..
1 september 2011. - De samenwerking tussen bestuur en raad van commissarissen loopt vaak nog steeds ..
 Commissarissen worden zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. D ..
Op diverse fora is een discussie gaande over het wel of niet twitteren door commissarissen en toezic ..

Bijeenkomsten

De meerdere gezichten en competenties voor de commissaris/toezichthouder 3.0.Zeer geslaagde bijeenko ..
Zomerbijeenkomst in Kasteel Moersbergen te Doorn - aanvang 15.00 uur.Sprekers zijn ondermeer Margot ..