Toezichthouders in publieke sector sturen te weinig op cultuur en gedrag

Praktijkervaringen, dilemma’s en best practices van toezichthouders in de publieke sector

Publieke organisaties moeten voortdurend bewijzen dat ze dat maatschappelijk mandaat waard zijn en het in hen gestelde vertrouwen verdienen. Toezichthouders kunnen daarin een belangrijke rol vervullen door het in praktijk brengen van een waarde(n) gedreven sturing. Deze manier van toezicht houden krijgt pas concreet vorm door grip op cultuur en gedrag in publieke organisaties. Ondanks recente affaires sturen toezichthouders in de publieke sector onvoldoende op cultuur en gedrag. Ze staan te ver af van de organisatie waarop ze toezicht houden. Angst om op de stoel van de bestuurder te zitten speelt daarbij een grote rol. Met als gevolg dat ze kritische vragen onvoldoende stellen en signalen onvoldoende benoemen. Dat zijn enkele belangrijke conclusies uit het PwC-onderzoek ‘Sturen op cultuur en gedrag. Praktijkervaringen, dilemma’s en best practices van toezichthouders uit de publieke sector’.

Voor dit rapport werden 36 toezichthouders van zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, charitatieve instellingen en overheidsorganisaties ondervraagd. In deze publicatie van PWC vertellen zij over hun ervaringen, best practices en dilemma’s op dit gebied en worden handvatten geboden voor het sturen op cultuur en gedrag en de rol van toezichthouders daarbij.
Daartoe bevat deze publicatie een overzicht van de relevante vragen die toezichthouders het bestuur en zichzelf op dit gebied kunnen stellen, de best practices die ze kunnen toepassen en de indicatoren waarop ze kunnen letten. We vertrouwen erop toezichthouders daarmee concreet houvast te bieden voor een nog vaak als ongrijpbaar ervaren fenomeen. Door meer grip op cultuur en gedrag komt ook een waarde(n) gedreven sturing en toezicht van publieke organisaties binnen handbereik.

Download hier het rapport van Olof Bik en Nita Wink van PWC >> verder

klik op logo voor pagina pwc website


Ernst & Young Loyens Loeff Capgemini

Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Nederlandse banken hebben boos en verontwaardigd gereageerd op een schriftelijk verzoek van De Neder ..
1 september 2011. - De samenwerking tussen bestuur en raad van commissarissen loopt vaak nog steeds ..
 Commissarissen worden zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. D ..
Op diverse fora is een discussie gaande over het wel of niet twitteren door commissarissen en toezic ..

Bijeenkomsten

De meerdere gezichten en competenties voor de commissaris/toezichthouder 3.0.Zeer geslaagde bijeenko ..
Zomerbijeenkomst in Kasteel Moersbergen te Doorn - aanvang 15.00 uur.Sprekers zijn ondermeer Margot ..