Kabinet stemt in met voorstel beter toezicht corporaties

Een nieuwe autoriteit gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties in Nederland en op de naleving van de regels voor staatssteun. Daarnaast moeten corporaties een scheiding aanbrengen tussen de taken die zij met staatssteun uitvoeren en commerciële activiteiten zonder staatssteun. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt toezicht op onder meer governance, integriteit en de prestaties van de corporaties.

Persbericht | 29-04-2011   Lees verder >>


Ernst & Young Loyens Loeff Capgemini

Kennis en Diensten Partners


logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Een nieuwe autoriteit gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties in Nederland en ..
NKCC opinie.Toezichthouders moeten stelling nemen en niet duiken. ..
Aandelen niet alleen een gewild bezit bij bestuurders maar ook bij commissarissen van Nederlandse be ..
Na de discussie en consultatie ronde is het ideale profiel van een commissaris in de toekomst vastge ..

Bijeenkomsten

Hoe ziet de toekomstige samenwerking tussen Raden van Commissarissen 3.0 en Accountants 3.0 eruit? ..
De meerdere gezichten en competenties voor de commissaris/toezichthouder 3.0. ..