Over NKCC | Actueel | Diensten en partners | NKCC regio's | Leden

Toezicht bij informele oplossing ongewenst

Het is fout als de wetgever voor informele reorganisaties formele oplossingen gaat bedenken. Wij zijn daar beducht voor als de aanbevelingen van Luttikhuis worden overgenomen. In haar recent verdedigde proefschrift stelt zij dat een rechter-commissaris in stilte als toezichthouder moet worden aangesteld zodra een bedrijf in financiële moeilijkheden via onderhandelingen met bank, handelscrediteuren en vakbonden een informele uitweg zoekt.
Vooronderstelling hierbij is dat banken zich bij gebrekkig toezicht verrijken. Een stille toezichthouder zou de checks and balances moeten bewaken. Er bestaat geen enkel onderzoek dat wijst op misbruik van macht door banken.
Natuurlijk, banken zeggen kredieten op. Veelal is dat bij een voorgeschiedenis van onvoldoende turnaround maatregelen, gebrekkige administratie en te weinig risicodragend kapitaal. In die context is het niet aan de bank om een onderneming en werkgelegenheid in stand te houden.
Volgens de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak gaat het bij toezicht rondom faillissementen nauwelijks om rechterlijke werkzaamheden. De betrokkenheid van de rechter zou moeten worden beperkt tot momenten waarop echte rechterlijke beslissingen dienen te worden genomen. Toezicht moet op een andere wijze worden georganiseerd. Wij zijn het daar van harte mee eens.
Als oplossing hebben wij eerder mediation voorgesteld door een ervaren insolventiespecialist of toepassing van de acht zogeheten Insol-regels. De debiteur neemt het initiatief voor overleg met banken en handelscrediteuren. Er volgt een vrijwillige periode van pas-op-de-plaats door schuldeisers, waarin vertrouwelijk en intensief wordt onderhandeld met de kortgedingrechter slechts als ultimum remedium. Geen toezichtrol dus, maar een beslechtende rol.
Marktpartijen moeten zelf bepalen wat opportuun is. Het instellen van een stille rechter-commissaris staat efficiënte oplossingen bij reddingsoperaties in de weg. Zij die zich het best aan nieuwe omstandigheden aanpassen zullen uiteindelijk overleven. In onze oplossingen blijven alle partijen autonoom en worden zij beschermd door algemene aansprakelijkheids- en tuchtregels. Nu de praktijk geen misstanden maar wel creatieve oplossingen laat zien, behoeft de stille rechter-commissaris geen verdere overweging.
Auteurs: Mr drs Bernard Santen (verbonden aan de Erasmus Universiteit) dr mr Jan Adriaanse (Universiteit Leiden en de WissemaGroup) 
Het Financieele Dagblad | 20-9-2007
Noot NKCC: meer informatie of vragen over dit onderwerp: neem contact op met NKCC - info@rotterdam-istanbul.com

Commissaris terug in de klas
Publicatie: 1-11-2007   Betere, professionele toezichthouders zijn dringend noodzakelijk, vinden opleiders ........
Vrouwen aan de top en rendement
 Onderzoek naar bedrijven Fortune 500 niet bruikbaar voor beoordelen situatie in Nederland.Mijntje Lückerath-Rovers|Financieele Dagblad|23-10-2007lees verder PDF...
Bestuurder langs de meetlat
25-10-2007 - Ook de CEO en de commissaris ontkomen niet aan het jaarlijkse evaluatiegesprek.....
Commissarissen en toepassing 30%-regeling
Publicatie 12-10-2007Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen betreffende de 30%-bewijsregel voor commissarissen....
COMMISSARISSEN JUICHEN GOVERNANCE CODES TOE
publicatie: 2-10-2007 Commissaris professionaliseert -Commissarissen in Nederland handelen steeds professioneler. Dat blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007 dat is uitgevoerd door de E...
Toezicht bij informele oplossing ongewenst
Publicatiedatum: 20-9-2007Het is fout als de wetgever voor informele reorganisaties formele oplossingen gaat bedenken. .....Persoonlijk behoefte aan meer informatie of contact over dit onderwerp?...
NKCC BIJEENKOMSTEN
Voor een overzicht van de NKCC bijeenkomsten...
Lees verder >>
Op zoek naar een Commissaris?
...
Lees verder >>
Extra dienstverlening
NKCC biedt haar deelnemers via het dienstenportaal toegang tot kwalitatief hoogwaardige diensten die direct ondersteunend kunnen zijn bij een effectieve uitoefening van het commissariaat of toezichthouderschap....
Lees verder >>
NKCC LIDMAATSCHAP
Sluit u aan bij het meest omvangrijke netwerk van commissarissen en toezichthouders. Het NKCC lidmaatschap biedt u ondermeer:...
Lees verder >>
Aktie
Schrijf u in als deelnemer en ontvang GOED BESTUUR in 2007 gratis...
Lees verder >>
GOED BESTUUR

Goed Bestuur is het nieuwe, onafhankelijke opinieblad voor directies, commissarissen en leden van raden van bestuur en toezicht bij profit, non-profit en overheid

...
Lees verder >>
Aktie
Schrijf u in als deelnemer en krijg 10% korting op de CommissarisPlusPolis...
Lees verder >>