U en uw Raad op weg naar Commissaris 3.0

Na de discussie en consultatie ronde is het ideale profiel van een commissaris in de toekomst vastgesteld.

De Commissaris en Toezichthouder van de toekomst; man of vrouw met vele gezichten

Download hier het profiel Commissaris 3.0 >>  Een leidraad voor de nieuwe stijl van toezichthouden en voor evaluatie van uw raad.

Achtergrond
De commissaris staat onder de druk om beter te gaan functioneren. Het verwachtingspatroon: méér deskundigheid, diversiteit, tijd, steeds kritischer vragen, contact met stakeholders. Toezicht moet beter communiceren met de buitenwereld, want er is een verwachtingskloof.

Dat bleek ook tijdens de Nationale Dag voor Commissarissen en Toezichthouders op 20 januari in Scheveningen. Daar presenteerden Auke de Bos en Mijntje Lückerath (Erasmus Universiteit Rotterdam) het Nationaal Onderzoek 2010  “Communicatie en Reputatie”.

Europese regelgeving neemt toe en door maatschappelijke druk evolueert governance van zelfregulering (codes) en transparantie (informatie) naar stringentere wetgeving (audit-comité, governanceverklaring, remuneratie). Van informatie (‘show me’) naar verantwoording (‘prove me’).

Daarom heeft het NKCC met een groep commissarissen en bureau The Twelve een concept manifest opgesteld. Hoofdvraag: 'wat is het ideale profiel van de commissaris van de toekomst?' Op dit profiel van de ‘Commissaris 3.0’ zijn veel reacties gekomen en het resultaat is het profiel dat als leidraad kan dienen voor de nieuwe stijl van toezichthouden.

We moedigen verdere verspreiding en gebruik van harte aan! Voor aanvullende inzichten en feedback blijven we open staan.


Ernst & Young Loyens Loeff Capgemini

Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Op diverse fora is een discussie gaande over het wel of niet twitteren door commissarissen en toezic ..
Verslag van de interactieve bijeenkomst die het NKCC in samenwerking met de Wagner Group | Governanc ..
Praktijkervaringen, dilemma’s en best practices van toezichthouders in de publieke sector. Doo ..
Gewone commissaris staat onder in pikorde; president-commissaris heeft meeste invloed. 92 bestuurder ..

Bijeenkomsten

De meerdere gezichten en competenties voor de commissaris/toezichthouder 3.0.Zeer geslaagde bijeenko ..
Zomerbijeenkomst in Kasteel Moersbergen te Doorn - aanvang 15.00 uur.Sprekers zijn ondermeer Margort ..