Aandelen populair bij RvC

vinger in de pap

Nationaliteit aandeelhouders kleurt visie commissaris op aandelenbezit

Aandelen zijn niet alleen een gewild bezit bij bestuurders maar ook bij commissarissen van Nederlandse beursfondsen. Bij bijna twee derde van de grote beursfondsen, zoals Ahold, AkzoNobel, KPN, Unilever en KLM-Air France, is er ten minste één commissaris die aandelen in het bedrijf houdt.

Bij de bedrijven uit de midkap-index ligt dat percentage met 21% beduidend lager. Bouwbedrijf Heijmans is de enige die het aandelenbezit van commissarissen expliciet ontmoedigt 'om het optimaal onafhankelijk functioneren te kunnen waarborgen'.

Het verschil tussen AEX en Midkap komt voort uit de nationaliteit van de aandeelhouders. Buitenlandse beleggers domineren de AEX-fondsen, terwijl Midkapfondsen vooral lokale investeerders kennen. Angelsaksische beleggers verwachten dat commissarissen zich committeren door aandelen aan te schaffen. Bij een aantal Amerikaanse beursfondsen is het zelfs een voorwaarde om toezichthouder te worden.

Toch is het opmerkelijk dat er zo veel commissarissen aandelen houden. Immers, commissarissen zijn bij wet verplicht alle belangen bij een Nederlandse vennootschap af te wegen, en door het aandelenbezit bestaat de kans dat een specifiek belang prevaleert. 'In principe ben ik juist daarom tegen aandelenbezit van commissarissen', zegt beloningsadviseur Camiel Selker van Focus Orange. Maar de praktijk vereist enige nuance. 'Angelsaksische beleggers stellen het soms als eis. En bestuurders die commissaris worden, hebben al een pakket.'

Ook een governancespecialist als Philip Wallage noemt het 'ongelukkig' als commissarissen aandelen houden. 'Je krijgt toch een belang bij de prestaties van het concern. Als toezichthouder moet je niet afhankelijk willen zijn van de resultaten van het bedrijf waar je toezicht houdt.'

Het Brits-Nederlandse concern Unilever moedigt zijn niet-uitvoerende bestuurders aan om aandelen te bezitten. 'Ook al omdat aandeelhouders erom vragen. Maar de keuze is geheel vrijwillig', zegt een woordvoerder.

De onderlinge verschillen tussen de toezichthouders bij Unilever zijn groot. Hoogleraar Louise Fresco heeft 1000 aandelen (à raison van circa euro 22 per aandeel), tegen voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer 16.800 stuks.

Jeroen van der Veer heeft aandelen gekocht bij alleen bedrijven waar hij toezicht houdt

Van der Veer heeft aandelen aangekocht bij alle ondernemingen waar hij toezicht houdt (ING, Shell, Unilever, Philips), omdat 'het beter, logisch en wenselijk wordt gevonden in Angelsaksische landen'. Hij ziet geen spanning met zijn rol als toezichthouder, omdat hij aandelen voor de lange termijn aanhoudt.

Jos Streppel houdt geen aandelen om ‘zelfs de schijn van afhankelijkheid te vermijden’
De Nederlandse code voor goed ondernemingsbestuur verbiedt het aandelenbezit niet, wel het belonen in aandelen. Voorzitter Jos Streppel van de monitoringcommissie erkent dat het bezit voor- en nadelen heeft. Zijn commissie heeft er ook wel eens naar gekeken, maar het gaat volgens Streppel om relatief kleine pakketten waar commissarissen niet wakker van liggen. Ze worden ook voor de lange termijn aangehouden. 'Meestal tot het einde van hun zittingstermijn. Het is vooral een signaal van betrokkenheid. Bovendien kunnen zij als superinsiders heel beperkt handelen en moet koop of verkoop worden gemeld.' Verkoop wordt door beleggers als negatief signaal gepercipieerd en daarom niet snel overwogen. Zelf houdt Streppel geen aandelen om 'zelfs de schijn van afhankelijkheid te vermijden'.

Slechts twee bedrijven, staalproducent AMG en biotechbedrijf Pharming, belonen hun toezichthouders in aandelen. 'We deden het om de goede mensen te krijgen', vertelt cfo Karl Keegan van Pharming. 'Maar gegeven de lokale sentimenten en de governance-code hebben we besloten er vanaf dit jaar mee te stoppen.'

18 april 2011 | Het Financieele Dagblad

Door: Pieter Couwenbergh, Pim Kakebeeke

Discussieer mee op LinkedIn

Aandelenbezit van commissarissen.
Wat vindt u? En hoe ziet u deze ontwikkeling wanneer we het in het licht zien van Niet Beursgenoteerde Ondernermingen (NBO's)?  Discussieer mee over dit onderwerp op de NKCC LinkedIn groep.Ernst & Young Loyens Loeff Capgemini

Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Een nieuwe autoriteit gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties in Nederland en ..
NKCC opinie.Toezichthouders moeten stelling nemen en niet duiken. ..
Aandelen niet alleen een gewild bezit bij bestuurders maar ook bij commissarissen van Nederlandse be ..
Na de discussie en consultatie ronde is het ideale profiel van een commissaris in de toekomst vastge ..

Bijeenkomsten

Hoe ziet de toekomstige samenwerking tussen Raden van Commissarissen 3.0 en Accountants 3.0 eruit? ..
De meerdere gezichten en competenties voor de commissaris/toezichthouder 3.0. ..