Woensdag 11 mei 2011 Debat Commissaris 3.0 versus Accountant 3.0

Waarom een debat Commissarissen3.0 versus Accountant 3.0 ?

Recent heeft het NBA een Plan van Aanpak geformuleerd waarin de Raad van Commissarissen, in het bijzonder het Audit Committee, de contractpartij moet zijn die de controlerende accountant benoemt. Kamerlid Plasterk heeft met zijn initiatiefnota van februari 2011 deze suggestie overgenomen. In een notitie van Ernst & Young, Beter Communiceren, wordt de lat nog een stuk hoger gelegd als het gaat om de rol van de Raad van Commissarissen in het publieke domein van verantwoording afleggen en transparantie.

Het NKCC heeft een manifest opgesteld waarin een Raad van Commissaris3.0 profiel is weergegeven. Tuacc (TweetUpAccountants) heeft een hervormingsagenda voor accountants 3.0 opgesteld. Tijd voor een wederzijdse kennismaking, tijd voor een positief gesprek.

Woensdag 11 mei
Deze avond staat in het teken van de rol van de Raad van Commissarissen en de wisselwerking met de accountant. Een actueel onderwerp nu het Plan van Aanpak van de NBA een prominente rol voor de commissaris inruimt. Maar kan de commissaris die wel waar maken? Ook uw mening moet gehoord worden!

We starten met een debat tussen drie commissarissen en drie accountants -vertegenwoordigers uit publieke, private en het MKB domein.  Tijdens het debat worden de rollen, verantwoordelijkheden, de verwachtingen, de wijze van communiceren en de ambities uitgesproken. Pieter de Kok zal het debat leiden en prikkelende vragen stellen.

Na het debat zullen we concreet maken welke onderwerpen meer aandacht moeten krijgen, welke actiepunten noodzakelijk zijn en waar commissarissen en Tuacc mee aan de slag kunnen.

 

Programma

17.30 uur    Ontvangst met drankjes en broodjes
18.00 uur    Aanvang bijeenkomst inde Limpergzaal
                  Inleiding
18.05 uur    Start debat " RvC3,0 versus Accountant3.0"
19.00 uur    Vragen en discussie
19.30 uur    Pauze
19:45 uur    Plenair evalueren thema's 'verder uit te werken' rondom debat
20:30 uur    Afronding en borrel

Lokatie: NBA, Antonio Vivaldistraat te Amsterdam

Geïnteresseerde deelnemers kunnen voorafgaand aan deze bijeenkomst de volgende documenten raadplegen.

*  Plan van aanpak NBA- Lessen uit de kredietcrisis   Lees verder >>

*  Samenvatting whitepaper van E&Y  - beter communicatie door externe accountant  Lees verder >>

*  Definitie Organisatie van openbaar belang (OOB)   Lees verder >>

*  Context en agenda 11 mei  Lees verder >>

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de NBA en is een initiatief van Tuacc en het NKCC. Er zijn voor u geen deelnamekosten aan verbonden.

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst:

Titulatuur:
Voorletter(s) / Voornaam:*
Achternaam*:
Geslacht*: Man Vrouw
Bedrijf:
Adres:
Postcode:
 
Plaats:
Telefoonnummer*:
Fax:
E-mailadres:*
Opmerking / verzoek:
 
* = VerplichtErnst & Young Loyens Loeff Capgemini

Kennis en Diensten Partners


logo

Nieuws en actualiteiten

Een nieuwe autoriteit gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties in Nederland en ..
NKCC opinie.Toezichthouders moeten stelling nemen en niet duiken. ..
Aandelen niet alleen een gewild bezit bij bestuurders maar ook bij commissarissen van Nederlandse be ..
Na de discussie en consultatie ronde is het ideale profiel van een commissaris in de toekomst vastge ..

Bijeenkomsten

Hoe ziet de toekomstige samenwerking tussen Raden van Commissarissen 3.0 en Accountants 3.0 eruit? ..
De meerdere gezichten en competenties voor de commissaris/toezichthouder 3.0. ..