Manifest: Het ideale profiel van een commissaris in de toekomst.

Het ideale profiel van de commissaris van de toekomst? Een NKCC-manifest gericht op dialoog: geef uw reactie en uw mening telt ook mee!

Download hier het manifest

PDF - Commissaris/toezichthouder van de toekomst een man of vrouw met vele gezichten

Discussieer mee op de NKCC pagina

U kunt ook op dit document reageren per e-mail : info@rotterdam-istanbul.com

De commissaris staat onder de druk om beter te gaan functioneren. Het verwachtingspatroon: méér deskundigheid, diversiteit, tijd, steeds kritischer vragen, contact met stakeholders. Toezicht moet beter communiceren met de buitenwereld, want er is een verwachtingskloof.

Dat bleek ook tijdens de Nationale Dag voor Commissarissen en Toezichthouders op 20 januari in Scheveningen. Daar presenteerden Auke de Bos en Mijntje Lückerath (Erasmus Universiteit Rotterdam) het Nationaal Onderzoek 2010  “Communicatie en Reputatie”.

Europese regelgeving neemt toe en door maatschappelijke druk evolueert governance van zelfregulering (codes) en transparantie (informatie) naar stringentere wetgeving (audit-comité, governanceverklaring, remuneratie). Van informatie (‘show me’) naar verantwoording (‘prove me’).

Daarom heeft het NKCC met een groep commissarissen en bureau The Twelve een concept manifest opgesteld. Hoofdvraag: 'wat is het ideale profiel van de commissaris van de toekomst?' Op dit profiel van de ‘Commissaris 3.0’ nodig ik u uit uw reactie te geven. Want uw mening telt mee. Medio februari publiceert het NKCC de eindtekst van het profiel; uw reacties zijn welkom tot 15 februari 2011.


NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..