Over NKCC | Actueel | Diensten en partners | NKCC regio's | Leden

Nieuws & actualiteiten

EEN ACTIVISTISCHE AANDEELHOUDER GRAAG ZIJN INTENTIES HOREN

Publicatiedatum: 01-06-07 FIFA Coins Kopen


De grote beleggers, verenigd in Eumedion, vrezen dat de striktere regels voor aandeelhouders een averechts effect hebben. Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en beheerders van beleggingsfondsen, kruipen volgens Eumedion in hun schulp als ze transparanter moeten zijn wanneer ze in gezamenlijkheid de dialoog zoeken met een onderneming.

Lees verder >>

BOS: MELDINGSDREMPEL VOOR AANDEELHOUDERSBELANG WORDT VERLAAGD

Publicatiedatum: 30-05-07

De zogeheten meldingsdrempel zeggenschap, die verwijst naar de meldingsplicht van een belang dat een partij of persoon opgebouwd heeft in een onderneming, wordt verlaagd.

Lees verder >>

WIJZIGING GOVERNANCE STELSEL NIET GEWENST

Publicatiedatum: 30-05-07

Een fundamentele wijziging van het Nederlandse corporate governance stelsel vanwege actievere opstelling van aandeelhouders is niet gewenst. Wel worden een aantal voorstellen gedaan voor nieuwe wetgeving. Ook zijn nadere spelregels nodig om de processen tussen bestuur, commissarissen en aandeelhouders zorgvuldig te laten verlopen.

Lees verder >>

NATIONAAL COMMISSARISSEN ONDERZOEK 2007

De Erasmus Universiteit Rotterdam voert momenteel in opdacht van het NKCC een onderzoek uit naar het ‘Profiel van de Commissaris'. Hiertoe worden ongeveer 3.000 commissarissen aangeschreven. In de berichtgeving over het commissariaat heeft de afgelopen jaren in Nederland de nadruk gelegen op RvC's binnen de Top 100 ondernemingen. Alle reden voor een onderzoek naar een aantal aspecten gerelateerd aan het commissariaat en de raad van toezicht in Nederland waarbij voor een bredere invalshoek is gekozen.

Niet alleen grote organisaties maar ook de commissariaten en de toezichthoudende functies bij middelgrote en kleinere organisaties, zorginstellingen, woningcorporaties en andere organisaties zijn bij dit onderzoek betrokken. Dit onderzoek heeft als doel een compleet beeld te geven van het profiel en het takenpakket van een commissaris. De resultaten zullen worden verwerkt in een wetenschappelijke publicatie en zullen tevens gepresenteerd worden op de Nationale Dag van de Commissaris en Toezichthouder welke in november georganiseerd wordt door het NKCC.

U kunt onderstaande vragenlijst downloaden (PDF bestand) en tot eind mei insturen.

27 april 2007/NKCC

Commissarissen_Vragenlijst Onderzoek 2007.pdf 

TABAKSBLAT: NIETS MIS MET KOOP ABN AMRO

Publicatiedatum: 19-05-2007 

Hij ziet „geen reden in paniek te raken" nu overname van ABN Amro dreigt: „Als ABN Amro de overnemende partij was geweest, had niemand in Nederland iets gezegd." Hij noemt mogelijke overnamepartner Barclays „geen slechte" bank.

Lees verder >>

BEDRIJVEN LEVEN CORPORATE GOVERNANCE CODE BETER NA

Publicatiedatum: 16-5-2007

Beursgenoteerde bedrijven leven de Corporate Governance Code steeds beter na. Dat staat in het jaarverslag over 2006 van het ministerie van Financien. Het nalevingspercentage is gemiddeld 96%, het toepassingspercentage komt uit op 92%.

Lees verder >>

TABAKSBLAT WIL MEER DRAAGVLAK BIJ ONTSLAG RVC

Publicatiedatum: 25-04-2007 -

Aandeelhouders zouden pas over het ontslag van de raad van commissarissen mogen stemmen als er een minimale opkomst is van 50% van het uitstaande aandelenkapitaal.

Lees verder >>

10% KORTING

Schrijf u in als deelnemer en krijg 10% korting op de CommissarisPlusPolis

Lees verder >>

CONCLUSIES INNOVATIE-MONITOR 2006

Publicatiedatum: 28-09-2006

Innovatie-monitor 2006 – belangrijkste conclusies
Bedrijven waarin de top van de organisatie een voortrekkersrol ten aanzien van innovatie heeft, hebben een aanzienlijk grotere kans op innovatiesucces.’

Lees verder >>

LANG LEVE HET RIJNLANDSE MODEL

Publicatiedatum: 27-09-2006

Natuurlijk zijn het niet allemaal barbaren. Maar hedge funds moeten wel de Nederlandse regels respecteren.

Lees verder >>

TOEZICHT CORPORATIE SCHIET FORS TEKORT

Publicatiedatum: 26-07-2006

Het toezicht op de woningcorporaties moet sterk verbeteren. Eén van de middelen om dat te bereiken is de instelling van één onafhankelijke toezichthouder.

Lees verder >>
NKCC BIJEENKOMSTEN
Voor een overzicht van de NKCC bijeenkomsten...
Lees verder >>
Op zoek naar een Commissaris?
...
Lees verder >>
Extra dienstverlening
NKCC biedt haar deelnemers via het dienstenportaal toegang tot kwalitatief hoogwaardige diensten die direct ondersteunend kunnen zijn bij een effectieve uitoefening van het commissariaat of toezichthouderschap....
Lees verder >>
Aktie
Schrijf u in als deelnemer en ontvang GOED BESTUUR in 2007 gratis...
Lees verder >>
GOED BESTUUR

Goed Bestuur is het nieuwe, onafhankelijke opinieblad voor directies, commissarissen en leden van raden van bestuur en toezicht bij profit, non-profit en overheid

...
Lees verder >>
NKCC LIDMAATSCHAP
Persoonlijk en algemeen advies bij allerhande zaken als: juridische bijstand, vaststelling honoraria, bestuurders- aansprakelijkheid en verzekeringen...
Lees verder >>
Aktie
Schrijf u in als deelnemer en krijg 10% korting op de CommissarisPlusPolis...
Lees verder >>