Nationale Vergadering Versterken Toezicht op IT & Innovatie
Agenda
Op 9 oktober 2013 vanaf 14.00u. vindt op het ABN-AMRO hoofdkantoor een samenkomst plaats met
als thema het versterken van de rol van het intern toezicht op IT en Innovatie. Na een overzicht van
actuele uitdagingen, komt de vraag aan de orde óf en hoe een gezamenlijk initiatief van
toezichthouders kan ontstaan waarmee kwaliteit, actualiteit, intensiteit, wederkerigheid en
internationale oriëntatie op IT & Innovatie gestalte kunnen krijgen. De bijeenkomst wordt daarom
afgesloten met een plenair opiniërend gesprek tussen de aanwezigen.
Genodigden
afgesloten met een plenair opiniërend gesprek tussen de aanwezigen.
Genodigden
Er zijn ongeveer 60 genodigden zoals:
o voorzitters en directies van sectorale en generieke verenigingen van toezichthouders.
o Voorzitters en leden van ‘representatieve’ RvC/RvT’s per sector.
o Vertegenwoordigers van opleidings- en kennisinstellingen t.b.v. kwalificatie van toezichthouders.
o Vertegenwoordigers aandeelhoudersbelang en investment capital.
o Vertegenwoordigers van Ministerie van EZ, TNO, Europees Instituut van Innovatie & Technologie.
o Opinieleiders m.b.t. rol van het intern toezicht.
o Vertegenwoordigers van dienstverleners rond IT en Innovatie
o CIO’s en Enterprise IT strategen
o Senior executives.
Datum, tijd en locatie
Datum, tijd en locatie
9 oktober 2013 van (14.00u ontvangst) vanaf 14.30u tot 17.30u, Hoofdkantoor ABN AMRO
Minervaplaats Amsterdam Zuid- as. Parkeren Mahler parking of de omgeving, treinstation WTC is op
100 meter, parkeren bij ABN- AMRO zelf is helaas niet mogelijk.
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door
Nationale Vergadering Versterken Toezicht op IT & Innovatie
Agenda
100 meter, parkeren bij ABN- AMRO zelf is helaas niet mogelijk.
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door

Agenda Nationale vergadering Versterken Toezicht op Innovatie & IT
Ontvangst vanaf 14.00u
14.30u Welkom en programma toelichting Ad Kroft, AboutGovernance
Korte kennismaking: In wiens gezelschap bent u hier?
Statement Jos Streppel, voorzitter monitoringcommissie corporate governance.
Keynote Ben Verwaayen: Revolutie in de boardroom?
Inleiding: Een nieuw verdienmodel voor Nederland
Inleider Marc Schuuring, Boston Consulting Group.
• Concurrentiestrategieën in een geïndividualiseerde, platte wereld
• Vernieuwingstalent en aanpassingsvermogen
• Voorbeelden per markt: zorg, media, wonen, cultuur, onderwijs, retail.
• Het profiel van de onderneming van 2030: focus & reikwijdte
Inleiding: “Wat te doen met de oude IT”.
Inleider: Frans Haverkamp, oud CIO Secco en UWV.
• De erfenis van 40 jaar hard- en software.
• Hoe te komen tot beheersbare vernieuwbouw.
Inleiding: “Steek een vork in die hete aardappel ”.
prof. dr. ir. Joost Visser: Software Improvement Group
• Waarom krijgt IT niet de bestuurlijke aandacht die het verdient?
• Welk meetinstrumentarium is beschikbaar om de grip op IT te versterken?
Koersen en Stemmingen: reflectiemoment
Inleiding: “Innovatietactieken in de 21 eeuw”
Inleiders: Prof. Willem Jonker, CEO European Institute of Innovation and Technology ICT labs/ Menno
van Leeuwen, sectorbankier Technology ABN-AMRO.
• Open innovatie, clusters en ecosystemen.
• Innoveren als proces: ideatie, lean, fail fast, interactie en testen mét de klant.
• Organiseren op innoveren: ventures, accelerators, bootcamps , hackathons, opschaling.
Inleiding: Zicht op de moderne CIO
Inleiders: David Majtlis , Egon Zehnder/ Rino Schreuder, EMD center
• Het profiel, de herkomst en de positie van de CIO.
• Hoe ‘tech savvy’ zijn onze huidige bestuurders en toezichthouders.
• Management Development, IT & Innovatie.
Inleiding: De commissaris en waarde creatie.
Inleiders: Prof. Dr. Fred van Eenennaam, Erasmus universiteit, George Washington University/ mr.
Wijnand Nuijts, De Nederlandse Bank, Manager Supervision.
• Vanuit welke rolopvatting werkt het toezicht aan IT en innovatie.
• Wat is op dit punt de verhouding tussen intern en extern toezicht.
• Hoe pakken we het aan: collegiaal, een lead commissaris IT, een commissie, doen of niet doen?
• Zit het bestuur er goed in, hoe zien we dat.
Plenair opiniërend en concluderend gesprek: hoe verder vanaf hier?
In dit opiniërend en concluderend deel worden mogelijke vervolgstappen voorgesteld. Vragen aan
alle aanwezigen zijn:
• Was dit nuttig en nodig, en waarom.
• Verdere ondersteuning aan toezicht gewenst j/n.
• Welke diensten spreken dan aan.
• Is gezamenlijkheid nodig en mogelijk, en met welke partners.
17.30. Afsluiting