Toezichthouden 3.0
optimaliseren van het vak
Toezichthouden 3.0, optimaliseren van het vak.
Wilt u zich blijven ontwikkelen en in toenemende turbulentie het kaf
van het koren scheiden en tot juiste besluiten komen? Neem deel aan de
dialoogscholing van de NKCC Academie en groei verder in uw
geïntegreerde rol van controleur, adviseur en werkgever.
Een drie avonden durende dialoog om tot betere invulling van uw toezichthoudende
rollen te komen: controleur, adviseur én werkgever…
Samen met toezichthouders uit bedrijfsleven, zorg, woningbouw, onderwijs,
kunst & cultuur, pensioenfondsen en de non profit sector…
Met als uitgangspunt het profiel van de toezichthouder 3.0 zoals dat in een
serie rondetafelbijeenkomsten met 200 ervaren commissarissen en toezichthouders
tot stand is gekomen…
Optimaliseren van het vak: controleur, adviseur en werkgever ineen …
Onder begeleiding van senior consultants van The Twelve en
met Norbert de Melker (directeur van het NKCC) als moderator.
Deze Toezicht 3.0 dialoogscholing is bestemd voor toezichthouders met
minimaal 1 toezichthoudende functie.

De identiteit van de commissaris
Aan raden van toezicht/commissarissen kleeft ondanks de aandacht van
de laatste jaren nog een ouderwets imago van het 'old boys network'
waar het niet gebruikelijk is d.m.v. training en opleiding te investeren in
de eigen vak ontwikkeling. Men gaat er immers van uit dat de
commissaris er zit omdat hij bewezen heeft de kennis en vaardigheden
al te hebben opgedaan als bestuurder in eerdere functies. In vele
organisaties heeft deze manier van toezicht houden ook heel lang goed
gewerkt. De wereld verandert in een razend tempo, is veel globaler en
complexer geworden en dat weerspiegelt zich in de business. De eisen
die daardoor vandaag de dag aan de commissaris worden gesteld zijn
daardoor sterk toegenomen en verscherpt. Het doen en laten van de
commissaris wordt veel meer dan voor de crisis/ in toenemende mate in
de gaten gehouden. Op welke manier geeft hij gestalte aan zijn
verantwoordelijkheden, wat is zijn intentie en gedraagt hij zich reactief
of proactief? Deze en vele andere vragen en nieuwe inzichten leiden er
toe dat de toezichthouder 3.0 de eigen ontwikkeling juist wel als
onderdeel van zijn DNA ziet. Hij stuurt zijn eigen ontwikkeling en
streeft voortdurend naar optimalisatie in het belang van de organisatie
waar hij commissaris/ toezichthouder van is. De kwaliteit van toezicht
wordt bepaald door de identiteit van de commissaris en de manier
waarop hij zijn toezichthoudende rol vervult in de sterk veranderende
context.
Optimaliseren van het vak
Toezicht houden is een vak waarin tal van ontwikkelingen spelen. Wat
voorheen goed genoeg was is dat in de huidige tijd niet meer. Het prof-
essionaliseren van de rol van de toezichthouder vereist dus specifieke
aandacht. Het aanbod ‘Toezichthouden 3.0’ van NKCC Academie en
The Twelve ondersteunt toezichthouders in het optimaliseren van hun
vak.
Casuïstiek en thema’s
De deelnemers aan Toezicht 3.0 hebben minimaal één toezichthoudende
functie en komen uit diverse sectoren. In een intake gesprek worden de
verwachtingen ten aanzien van de drie avonden op elkaar afgestemd.
In een op maat gemaakt programma van drie diner-avonden belichten
wij in samenwerking met Norbert de Melker, de directeur van het
NKCC, die onderdelen die nu van belang zijn. Dat doen we in de vorm
van inleidende presentaties gevolgd door dialoog over de dilemma's die
bij de deelnemers spelen. De intentie is dat u zoveel mogelijke antwoor-
den kunt vinden op uw vragen binnen de context van de nieuwe ver-
wachtingen en eisen die aan toezichthouden worden gesteld.
Moderator
Norbert
de Melker
Docenten
Kathelijne
Drenth
Ben
Verleg

Wat neemt u mee
Een coherent overzicht van wat er van een toezichthouder wordt
verwacht als hij op zijn best functioneert
Inzicht in de fenomenen van deze tijd die maken dat toezichthouden
aan verandering onderhevig is
Nieuwe inzichten over toezichthouden en wat eventueel de
consequenties zijn voor u
Ideeën over hoe met uw eigen dilemma’s om te gaan
Dilemma’s van medetoezichthouders en de dialoog hoe met deze
om te gaan
De ervaring van het vertoeven met mensen die ook de
verantwoordelijkheid op zich hebben genomen zichzelf in hun
toezichthoudende rol verder te ontwikkelen
Programma
3x een maandelijkse namiddag/avondsessies telkens van 17:00 tot 19:30
uur met aansluitend diner (inclusief)
1ste avond: Introductie profiel 3.0
De diagnose: waar staat u nu?
Dialoog: wat betekent dat voor u en voor uw collegae commissarissen?
2e avond: Introductie: Omgaan met dilemma's
De context: welke veranderingen spelen er (in het algemeen en
specifiek in de organisatie waar u commissaris bent?)
Dialoog: hoe snijdt u lastige thema's aan in deze moeilijke
economische tijd?
3e avond: Introductie: Focus op optimalisering
De toekomstverwachting: wat komt er op u af en wat doet er echt toe?
Dialoog: wat betekent dat voor uw persoonlijke actielijst?
Toezicht houden 3.0:
3x een maandelijkse namiddag/avondsessie, telkens van 17:00 tot 19:30
uur met aansluitend diner (inclusief). De bijeenkomsten vinden plaats
in Den Haag.
Voor het opvragen van de brochure, nadere informatie en vragen of
aanmelding kunt u contact opnemen met NKCC Academie:
telefonisch (088 – 6522000) of via e-mail (academie@rotterdam-istanbul.com).