1
The Dutch Perspective on the Biobased Economy
Biobased economy en
het Biorenwables
Business Platform
(BBP)
Ton Runneboom
Voorzitter van het
Biorenewables Business
Platform
30 mei
2
Wat is de biobased economy?

2
3
Power & heat
Chemicals &
Materials
Food & Feed
Farma & Fine
chemicals
VOLUME
Transportation fuels
Focussen op hoogste toegevoegde
waarde: biomassa cascadering
4
Biobased Economy:
Doorsnijdend thema
in topsectorenbeleid
• Groene chemie en
materialen
• Water
• Agro-food
• Energie: Biobrandstoffen,
Biogas
• Tuinbouw en
uitgangsmaterialen
• Logistieke sector

3
5
Europa: optimalisatie en kringlopen sluiten
• BBE subset van sustainable
economy
• Kringlopen sluiten / geen afval
•Recycling / Urban Mining
• Relatief kleine afstanden
• Samenwerking door de keten
• Op één locatie meerdere
producten
•Uit samenwerking nieuwe
business kansen.
6
Integratie van
agro-food
En
Industrie

4
7
VS: Realisatie nieuwe technologieplatforms
• Gevo → Iso butanol
• Virdia → Ontsluiten cellulose op chemische wijze
• Virent → Catalytic aqueous reforming
• Solazyme → Hoge algenproductie
• Amyris → Lange molecuulketens: Malaria drug
platform
• Joule → Brandstoffen direct uit zonlicht: cyano-
bacteriën en vele anderen
• Avantium is uitzondering
Venture Capital is aanwezig voor deze biobased
initiatieven
8
Biorenewables Business Platform
• In opdracht van Programma Directie BioBased
Economy, Ministerie van EL&I
• Doelstelling: stimuleren duurzame ontwikkeling
BBE in Nederland, waarbij vervanging fossiele
grondstoffen en creëren en benutten kansen
voor het Nederlandse bedrijfsleven hand in
hand gaan
• Vertegenwoordigers uit Bedrijfsleven en
kennisinstellingen (o.a. AkzoNobel, DSM, VION,
Essent, Rabobank, TU Delft, WUR, TNO,
Natuur&Milieu, NKCC)