Factsheet PMP Supervisor - juni 2013
PMP Supervisor • Vijzelgracht 53A • 1017 HP Amsterdam
Version 12121007
www.pmpsupervisor.com • 085 – 4012 470
Vind de juiste Commissaris, Toezichthouder of Raad van Advieslid (CTA)
Op zoek naar diversiteit en competenties
Voor veel organisaties is het vinden van een passende CTA* een complexe opgave. Organisaties laten
steeds vaker horen dat ze snel, transparant en objectief de juiste kandidaten in beeld willen. Daarbij is
vaak nauwelijks budget beschikbaar om buiten het eigen netwerk te zoeken, terwijl men wel meer
diversiteit en noodzakelijke competenties nodig heeft.
Om de beoogde diversiteit en competenties toch voor iedereen toegankelijk te maken is er een
onafhankelijk internetplatform ontwikkeld waarmee verbazend snel en objectief de juiste kandidaten
voor Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht en Raden van Advies gevonden kunnen worden:
PMP Supervisor.
PMP Supervisor is opgezet op verzoek en in samenwerking met ervaren commissarissen en
headhunters. Het is ook toegankelijk voor mensen met weinig digitale ervaring.
PMP Supervisor maakt passende CTA’s vindbaar
PMP Supervisor is een openbaar, online platform om passende CTA’s* te vinden. Het brengt vraag en
aanbod bij elkaar.
Het platform bestaat uit een uitgebreide database met geverifieerde, anonieme profielen van CTA's,
die gemakkelijk doorzoekbaar zijn door organisaties die op zoek zijn naar een CTA. De anonimiteit van
de profielen biedt de grootst mogelijke waarborg voor privacy en zorgt tegelijkertijd voor ongekende
openheid en objectiviteit in het selectieproces. De anonimiteit geeft de mogelijkheid om veel relevante
informatie te delen waardoor een gedegen match tussen vraag en aanbod kan worden gemaakt.
Organisaties en intermediairs kunnen zelfstandig scherp zoeken naar geschikte kandidaten. Met de
zoekfunctie op het platform kunnen zoekende organisaties gedegen en toch in een korte tijd CTA’s
selecteren en vervolgens de gewenste kandidaten uitnodigen. De partijen besluiten zelf wanneer ze
de anonimiteit naar elkaar opheffen en in gesprek willen gaan.
Voor wie is PMP Supervisor bedoeld?
PMP Supervisor is voor twee doelgroepen bedoeld:
Personen die CTA* zijn of dat willen worden
Organisaties die op zoek zijn naar een CTA; dit zijn zowel headhunters als bedrijven en
instellingen die zelf zoeken.
Meer informatie
Kijk voor informatie op:
www.pmpsupervisor.com
Contactpersoon:
Gerben van der Werf
E: gerben@pmpsupervisor.com
T: +31 (0)85 4012 470
* CTA: Commissaris, Toezichthouder en/of Raad van Advieslid

Factsheet PMP Supervisor - juni 2013
PMP Supervisor • Vijzelgracht 53A • 1017 HP Amsterdam
Version 12121007
www.pmpsupervisor.com • 085 – 4012 470
Impressie van het anonieme CTA zoekproces op PMP Supervisor
Vind een passende CTA
Commissaris
Toezichthouder of
Raad van Advieslid
1. Profiel-kenmerken
- anoniem -
Uitgebreide anonieme
CTA profielen worden
beschikbaar gesteld op
het PMP Supervisor
platform.
2. Zoek op kenmerken
- anoniem -
De database met CTA-
profielen is zelfstandig
doorzoekbaar.
Er kan direct contact
gezocht worden met
potentiële kandidaten.
3. Wederzijdse matching
- anoniem -
De geselecteerde CTA
beoordeelt de
contactaanvraag van de
zoekende partij.
4. Openen van contact bij
wederzijds akkoord
Als beide partijen met
elkaar in contact willen
komen, worden
contactgegevens
vrijgegeven.
5. Persoonlijk vervolg
De partijen geven vervolg
aan de match in nader
persoonlijk contact
* CTA: Commissaris, Toezichthouder en/of Raad van Advieslid